Prezentare blog – Baptiștii (de tip nou) eretici odată mântuiți pe veci mântuiți

În România de zeci de ani baptiștii au fost creștini (arminiști), fiind foarte apropiați de neo-protestanți. După Revoluție unii au adus din America și au răspândit erezia calvinistă că odată mântuit ești pe veci mântuit, nu există cădere din har, numită și perseverența (demonică!) în sfințenie. Au răspândit erezia, eu o combat (nu scriu împotriva baptiștilor de tip vechi, care nu aveau această erezie). Mai există zeci de mii de baptiști care cred Adevărul dat celor sfinți, odată pentru totdeauna, zeci de mii de adventiști (sunt inteligenți, de o inteligentă sclipitoare, unii). Dar dacă trimiți un om în bisericile baptiste, între 100 de sfinți există un nebun demonizat care îl învață că mântuirea nu se poate pierde  – în cel mai bun caz. În cel mai rău, toți sunt eretici!

Prin ceea ce ne-au spus alții ni se pare că unii oameni renumiți au fost sfinții lui Dumnezeu pe pământ, dar dacă studiem puțin istoria aflăm că / vedeți categoria / . Erezia calvinistă a pornit de la Calvin, de care nu avem nevoie, pentru că îl avem pe Cristos! /cristos-versus-calvin/.

Erezia a pornit de la o confuzie (au înțeles greșit unele versete din Biblie) /confuzia-calvinistilor-dumnezeu-a-ales-existenta-unui-nou-grup-crestinii-nu-persoane-separate-indivizi/ și / din nou despre confuzia alegerii / . Totuși, mă interesează să combat erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit (numită cu numele diabolic perseverența în sfințenie!) / vedeți articol de ce / . Confuzie fac și cei care nu au înțeles timpurile mântuirii (în fiecare categorie vedeți începând cu articolele care apar în josul ecranului, care au fost primele) /categoria timpurile-mantuirii/ și nu știu că doar intrarea pe calea mântuirii este prin har, numai prin credință, umblarea cu Domnul ne-o facem cu fapte, până la capăt!

Așa numitele Doctrinele harului, punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului sunt false: /cele-5-sola-ce-zice-biblia/ , /cele-cinci-sola-ale-teologiei-reformatorilor-calvinisti-un-raspuns-dupa-biblie//canoanele-false-de-la-dort-dortrecht-un-raspuns-dupa-biblie/ . Calvinismul este de la satana, fiind o mare erezie și blasfemie / vedeți categoria / .

Acești eretici mântuiți numai prin har (fără fapte) nu vor fi cu Domnul în partea fericită a veșniciei (chiar dacă lor așa li se pare), pentru că nu umblă cu Domnul pe calea mântuirii: /categoria exemple-de-calvinisti/ ,
/categoria ce-produce-invatatura-dracilor-ca-odata-mantuit-esti-pe-veci-mantuit , numită și perseverența în sfințenie/ .

Fără o înțelegere a Bibliei și fără o gândire logică a produs /monstrul-numit-Dumnezeu/ .

Uitați-vă ce au ajuns în lume. Nu vrem să ajungem și noi așa!

De asemenea am combătut erezia cu texte din Biblie, unele minciuni ale lor sunt foarte vizibile și foarte ușor de combătut.

În Iacov 2 este combătută tocmai credința doar teoretică, fără să umbli cu Domnul pe calea mântuirii practic până la capăt. Dacă nu ar fi existat Calvin cu calviniștii lui, erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde nu ar fi ruinat atâtea suflete!

Ioan 3.36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu-L ascultă pe Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (traducere corectă).

Matei 7.21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
16. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? – ei sunt ucigașii de suflete care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii.
Matei 23.13 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici (adică chiar învățătorii Legii, ei o falsificau)! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre (ereticii, lupii răpitori nu vor fi cu Domnul în veșnicie) – lasă în urmă suflete ruinate pentru veșnicie! Îți promit mântuirea pentru totdeauna, dar ei înșiși nu o au. Ți-o promit degeaba.

Chiar și cei din poporul ales au avut (de mai multe ori) posibilitatea să aleagă

Deuteronom 30
1. … binecuvântarea şi blestemul le pun înaintea ta – ca ei să aleagă

… 10. dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind poruncile şi rânduielile Lui scrise în cartea aceasta a Legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.
11. Porunca aceasta, pe care ţi-o dau eu azi, nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine.

17. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti – se închinau cei din vechime la Baal și altele ca să le aducă noroc – am văzut în Biblie cât noroc au avut de la demoni! Astăzi unii se închină la punctele TULIP ale harababurii calvine / vedeți categoria cât sunt de mincinoase! / și la erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde (siguranța eternă – vise!).
18. vă spun astăzi că veţi pieri şi nu veţi avea zile multe în ţara pe care o veţi lua în stăpânire – ereticii nu vor primi locul pregătit pentru ei în veșnicia fericită!

19. Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti – cei din poporul ales au fost invitați să aleagă. Ei au avut menirea (misiunea) să ducă celorlalte neamuri (păgâne) mântuirea și totuși numai apartenența la poporul ales nu i-a ajutat deloc! / vedeți articol despre urmașii lor / .
20. iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui şi lipindu-te de El – trăind practic – dar cum să înțeleagă astăzi fanaticii calviniști?!

Vedem în Biblie cum Dumnezeu a pus în fața celor din poporul ales posibilitatea alegerii (cu invitația să aleagă viața). Ei au fost aleși de Dumnezeu și au existat ca popor ales și totuși, dacă mergeau după erezii și să se închine la mizerii, faptul că au fost aleși de Dumnezeu nu i-a ajutat. Nu L-au putut înșela pe Dumnezeu. Au suportat consecințele alegerii greșite!

Nu cred că pe Dumnezeu Îl pot înșela cei care cred și trăiesc învățătura dracilor odată mântuit pe veci mântuit (Biblia i-a numit pui de vipere).

Deuteronom 29 combate posibilitatea mântuirii pe veci

Deuteronomul 29
1. Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în ţara Moabului, afară de legământul pe care-l încheiase cu ei la Horeb.
2. Moise a chemat pe tot Israelul şi le-a zis: „Aţi văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voştri, în ţara Egiptului, lui faraon, tuturor supuşilor lui şi întregii lui ţări ….. (vă recomand să citiți în continuare în Biblie, ca să intrați în atmosfera de atunci).

19. Nimeni, după ce a auzit cuvintele Legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui şi să zică: „Voi avea pacea, chiar dacă aş urma după pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beţia la sete.” – să nu zică cineva că odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu ți-o poți pierde orice ai face!
20. Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci, mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el – și în final Decretele Prezidențiale de incinerare în foc veșnic mai arzător, din Apocalipsa 22.18-19, şi Domnul îi va şterge numele de sub ceruri – de la pomul vieții în veșnicie!

Nu credeți și nu primiți evanghelia-falsă prin care lupii răpitori vor să vă înșele. Știm că Dumnezeu nu se schimbă (nu este bătut de vânt), așa că mântuirea noastră trebuie să ne-o ducem până la capăt!

Nu vă luați după lupii răpitori prin care dracii vor să vă piardă sufletele cu învățătura dracilor cu mântuirea pe veci. Nu vreți să fiți cu ei în veșnicie, în partea rea a veșniciei, în chin veșnic!

foc sh resBc cr

Despre păcatele prin omitere. Iacov trage apa din nou pe mântuirea pe veci

Iacov 4.17 Cine ştie să facă bine, şi nu face, săvârşeşte un păcat! Și unde mai este vrăjeala cu mântuirea într-un moment, pe veci? Că nu contează ce faci, odată mântuit pe veci mântuit.

Înțegem de ce Luther (ereticul) a vrut să scoată din Biblie Epistola lui Iacov / vedeți articolul / : pentru că combătea prea eficient mizeria de erezie nimicitoare!

Cum mint lupii răpitori care se pretind mântuiți pe veci

Reiau din articolul anterior, preluat și comentat de aici https://chibzuieli.wordpress.com/2012/09/16/calvinistii-si-statu-drept-ca-sa-judece-stramb/

Dar cea mai tendențioasă și lipsită de un simț istoric elementar este întrebarea: „Poate fi pusă diminuarea interesului pentru misiune – evidentă după 1949 în cadrul multor biserici baptiste – și pe seama adoptării unei teologii arminiene? Acest articol nu își propune să răspundă la o astfel de întrebare, ci doar să semnaleze accentele calviniste….” Păi atunci de ce sugerezi? Cum ar fi dacă un om merge pe drum iar un altul care nu știe nimic despre el, doar pentru că nu îi place mutra lui, ar zice „oare nu este acest om un ucigaș (sau pervers…)? Nu îmi propun să răspund la această întrebare, ci doar să afirm că soarele e pe cer.”

De ce întrebarea este lipsită de simț istoric? Pentru că tocmai anumiți calviniști, inclusiv în Romania, s-au împotrivit misiunii. Și anume calviniștii din zona Aradului care s-au unit cu prima uniune recunoscută – aceea a maghiarilor, în care germanii și cei mai mulți români din Transilvania nu erau incluși (legal, dar au continuat părtășia), și care erau probabil mai calviniști în orientare – am ști dacă am avea mărturisirea ungurească din 1905. În plus, toată lumea pe pământul acesta știe că arminienii au fost „în charge” cu misiunea și evanghelizarea iar cei mai mulți care s-au opus au fost calviniști! Chestia asta e așa de răsuflată că nu merită decât vorba unuia… „sancta simplicitas!”

Până la revoluție, în România baptiștii au fost creștini (arminiști). Apoi au venit tot felul de oameni de nimic, lupi răpitori care au adus erezia că mântuirea nu se poate pierde (cunoscută ca odată mântuit pe veci mântuit). Am văzut baptiști care au crezut-o și au ajuns curvari bețivi drogați etc că au crezut că pot face orice și au făcut orice! Și din cele discutate în articolul de mai sus se vede că calviniștii sunt slujitorii satanei. Nu numai că nu le pasă de umblarea pe calea mântuirii și de chemarea altor oameni la pocăință, dar chiar dau vina pe creștini (arminiști) pentru propriile lor fapte păgâne! Erezia mântuirii pe veci a ruinat bisericile baptiste pe unde a fost primită, de au ajuns unele ca niște cavouri cu decedați! Mai mult, un asemenea păgân (un baptist ratat care s-a făcut calvinist pentru că nu a fost bun de altceva, vedeți articolul anterior) laudă mizeria calvinistă și dă vina pe creștini! Să îi mustre Dumnezeu pe el și pe alți mincinoși și eretici ca el și să nu îi mai lase să propovăduiască învățătura dracilor!

lup rapitor in blana de oaie

Și fratele Eugen a văzut aberațiile fanaticului calvinist obsedat de calvinism, despre care am mai scris

https://chibzuieli.wordpress.com/2012/09/16/calvinistii-si-statu-drept-ca-sa-judece-stramb/
Chibzuieli ~ Să stăm strâmb și să chibzuim drept
Calviniștii și statu’ drept ca să judece strâmb – Posted by Eugen

Zilele acestea nimerii peste un articol vechi de un an de pe blogul Istorie Evanghelica cu titlul „Calvinismul moderat al primei mărturisiri de credință baptiste.” – articolul este preluat de altundeva. L-am citit și răscitit, și m-am întrebat dacă autorul distorsionează în mod intenționat istoria citind textu’n fir în dinte (adică sărind peste câte o ștrofă), sau este o citire onestă dar lipsită de puterea de pătrundere sau pregătirea necesară pentru a discerne nuanțele. Această abilitate, sau mai degrabă lipsa ei, este puternic influențată nu numai de lentila ideologica prin care este citit textul ci poate și de lipsa cunoașterii contextului istoric și a surselor originale – am comentat (vedeți jos, la sfârșit) că autorul este un fanatic care și-a ratat umblarea cu Domnul, așa că s-a făcut calvinist obsedat de calvinism!

Autorul se întreabă „cât de fidelă originalului german este mărturisirea de credință a baptiștilor români de la 1913. Mai păstrează ceva din influența calvinistă a acesteia?” După care imediat urmează răspunsul: „Iată ce zice Alexa Popovici…”

În primul rând, cinstit ar fi să se facă clar că Alexa Popovici în textul respectiv nu analizează mărturisirea de credință, nici măcar nu intenționează să se refere la cea a lui Oncken, ci el descrie o situație istorică. Referință la mărturisirea de credință la Popovici este numai în nota de subsol care spune clar că mărturisirea de credință în discuție „afirmă și alegerea divină și universalitatea harului.” După cum se vede din însuși textul de sub ochii autorului, dacă acesta ar avea ochi pentru text.

Că au fost calviniști între baptiștii români, cu precădere maghiarii care proveneau dintre calviniști, ca Toth și Cornea, este clar și normal. Că a fost preluat și de copii lor în credință, cel puțin în prima fază, și aceasta este de de așteptat. Că ocazional au păstrat obiceiurile neoneste ale calviniștilorlor de la sinodul de la Dort, care i-au fentat pe arminieni invitându-i la sinod dar ne lăsându-i să vorbească, de asemenea este clar. Adică fr. Toth la un moment dat i-a pus pe românii de la o conferință să voteze dacă în Biserică toți trebuie să fie una. Bieții români (romanians nor arminians cum mă confundă pe mine la școală :)), au zis că sigur că da. Toth însă nu le-a spus ce are el în cap. Dar unii din cercul lui, care știau ce vrea Toth, le-a explicat că de-acum vor trebui să țină Paștele cu ungurii și să nu mai pună cruci pe mormânt. Când s-au deșteptat românii și au priceput ce vrea Toth, toți să-și pună mâna-n cap, nu alta. Noroc că i-a lămurit neamțu’ (Henry Meyer) că nu trebuie să fie șovini ci fiecare să țină Paștele cu cei între care slujește, iar cei ce au purtat crucea în viață pot să o poarte și pe mormânt. Și așa au făcut baptiștii români până în ziua de azi. Asta poveste vine tot de la Popovici.

Că veni vorba de Mărturisirea germană de la 1847, autorul bine zice că prima mărturisire, din 1837 a fost scrisă de Oncken și Kobner. Atunci de ce n-a fost adoptată până în 1847? Tot din cauza calvinismului, pentru că timp de vre-o opt ani fratele Lehmann din Berlin și biserica lui n-au acceptat calvinismul ei accentuat. Deci, după ce Lehmann a editat-o și a devenit de un „calvinism moderat,” au acceptat-o toți baptiștii germani. A fost mărturisirea baptiștilor români de un calvinism moderat? Nu. Cea germană a fost. Mărturisirea din 1847 nu este a lui Oncken și Kobner ci a lui Oncken, Kobner și Lehmann.

A fost, atunci, mărturisirea românească fidelă celei germane? Nici nu cred că a intenționat cineva așa ceva! Oricine se uită și numai cu o jumătate de ochi închis, vede că una este maximalistă (detaliată și lungă) iar cealaltă este minimalistă (scurtă și concisă). De ce a fost mărturisirea românească scurtă și concisă? Cine e curios să citească documentele primelor congrese baptiste mondiale, la unele fiind prezent și Adorian, și să se documenteze despre atitudinea timpului cu privire la crezuri și mărturisiri, și va înțelege de ce. Se pare că și Adorian și-a făcut tema de casă la aceste congrese (nu doar Socaciu, în America).

Oricine vrea să compare două texte, nu pune unul cu litere mari în văzul mare, și celălalt cu litere mici, încât nu le poți citi unul lângă altul. Dar să o lăsăm și pe asta la o parte. Oricine dorește să compare un text cu un altul, nu spune doar ce conțin textele ci se întreabă și:
Ce s-a tăiat din primul? CE SEMNIFICAȚIE ARE?
Ce s-a adăugat la primul? CE SEMNIFICAȚIE ARE?

Acu, eu nu o să fac o analiză detaliată a întregului text că și așa am boala posturilor lungi. O să iau doar câteva lucruri:

Articolul despre păcat afirmă că omul a moștenit o natură total coruptă de la Adam. Fain. Calviniștii și arminienii sunt de acord aici. Dar adaugă românu’, „prin vină proprie sunt cu toții păcătoși…” Care este semnificația expresiei „prin vină proprie?” Adică nu vina lui Adam imputată urmașilor, ca și la Augustin, și total ambiguu la Calvin. Ci fiecare este vinovat pentru păcatele comise de el însuși nu pentru păcatul lui Adam. Practic, această expresie taie calvinismul.

Articolul despre alegere este și mai clar. Acesta, de fapt, este articolul definitoriu al calviniștilor. Felul în care a fost modificat este cel mai semnificativ. Până și titlul este modificat. Nu „Alegerea spre mântuire” ci „Despre alegere.” Tocmai de aici, curm remarcă postul respectiv, se scoate o mare parte. Ce se scoate din el? Nu-mi bat capul să traduc, ci preiau din traducerea din post câteva aspecte cheie: „…înainte de întemeierea lumii a hotărât… ca cel Uns să fie Mântuitorul… din rasa umană… răscumpărarea să fie aplicată celor aleși…. Viața veșnică a fost asigurată pentru aceștia… Acest decret al lui Dumnezeu este neschimbat și din veșnicie imuabil… cei aleși nu pot fi smulși din mâinile lui Hristos…”

Deci, ce se scoate? Ispășirea posibilă doar pentru cei aleși (aici se spune că răscumpărarea este aplicată doar celor aleși – calvinism moderat). Se mai scoate și securitatea eternă bazată pe predestinație din eternitate. – cea mai toxică parte a calvinismului!

Ce se adaugă la acest articol? Iată ce:

Totuși, noi vedem că Sfânta Scriptură arată tot așa de hotărât răspunderea fiecărui om față de Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți și să vie la cunoștința adevărului, poruncește ca toți oamenii din tot locul să se pocăiască și să creadă în Evanghelie.

Care este semnificația a ce se adaugă în locul afirmațiilor calviniste? Răspunderea omului și dorința lui Dumnezeu de a mântui pe toți. Adică un fel de a face calvinismul harcea-parcea. Ce rămâne din calvinism în această mărturisire de credință?

Baptiștii români n-au fost niciodată nici arminieni cu totul – după câteva zeci de ani, prin noua mărturisire de credință au fost arminiști nici calviniști cu totul – au avut doar o ”nuanță” de calvinism / vedeți articolul / . În mod clar, n-au fost cu totul de o parte sau alta nici în această mărturisire de credință care are originea, se pare, în 1913 (deci înainte de Unire și formarea seminarului – la care au venit profesori din America – și a Uniunii Baptiste). Nu este o noutate. Mai citește și alte poziții asemănătoare contemporane.

Dar cea mai tendențioasă și lipsită de un simț istoric elementar este întrebarea: „Poate fi pusă diminuarea interesului pentru misiune – evidentă după 1949 în cadrul multor biserici baptiste – și pe seama adoptării unei teologii arminiene? Acest articol nu își propune să răspundă la o astfel de întrebare, ci doar să semnaleze accentele calviniste….” Păi atunci de ce sugerezi? Cum ar fi dacă un om merge pe drum iar un altul care nu știe nimic despre el, doar pentru că nu îi place mutra lui, ar zice „oare nu este acest om un ucigaș (sau pervers…)? Nu îmi propun să răspund la această întrebare, ci doar să afirm că soarele e pe cer.”

De ce întrebarea este lipsită de simț istoric? Pentru că tocmai anumiți calviniști, inclusiv în Romania, s-au împotrivit misiunii. Și anume calviniștii din zona Aradului care s-au unit cu prima uniune recunoscută – aceea a maghiarilor, în care germanii și cei mai mulți români din Transilvania nu erau incluși (legal, dar au continuat părtășia), și care erau probabil mai calviniști în orientare – am ști dacă am avea mărturisirea ungurească din 1905. În plus, toată lumea pe pământul acesta știe că arminienii au fost „în charge” cu misiunea și evanghelizarea iar cei mai mulți care s-au opus au fost calviniști! Chestia asta e așa de răsuflată că nu merită decât vorba unuia… „sancta simplicitas!” Că de altfel, cum autorul mi-e frate, nu-l pot bănui de părtinire – individul respectiv este frate cu satana, pentru că a dracilor învățături le răspândește. Am scris și eu / vedeți articolul / despre acest articol, scris de un fanatic care bolborosește despre calvinism. Și fratele Eugen a observat minciunile cu care acest fanatic apără calvinismul, pe care au cam tras apa cei care au făcut Prima mărturisire de credință a baptiștilor români. Este vorba despre un individ care și-a ratat umblarea cu Domnul, pentru că a umblat în firea pământească, așa că s-a făcut calvinist mântuit pe veci / vedeți articol / . Este evident că doar erezia nimicitoare îi poate asigura mântuirea. Dar această mântuire este doar teoretică (mântuit într-un moment, pe veci)!

Toți vom fi judecați după faptele noastre!

Am arătat în / articolul anterior / că Biblia ne spune că vom fi judecați după faptele noastre:

Romani 2.6 Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după faptele lui – aici se referă la cei care nu vor să se pocăiască.

De asemenea, mai există și alte texte în care ni se spune că vom fi judecați după faptele noastre:

1 Petru 1.17 Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre – se referă la sfinți.

Vedem că Dumnezeu îi va judeca și pe creștini și pe cei din lume după faptele lor. Așa spune și în:

Apocalipsa 20
11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea am mai scris / aici / , nici vorbă că Dumnezeu i-a ales doar pe unii (nu i-a vrut pe ceilalți) pentru mântuire! Dumnezeu nu se lasă batjocorit, nici înșelat: toți vom fi judecați toți după faptele bune rânduite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm în ele sau după faptele rele.

Cum este pocăința în religia baptistă (așa cum am primit-o)

Romani 2
4. Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?
5. Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei Judecăţi a lui Dumnezeu, 6. care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
7. Şi anume, va da:
– viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea;
– 8. şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc Adevărului şi ascultă de nelegiuire.

Biblia ne spune ce fel de pocăință cere Dumnezeu de la noi: pocăința care stăruie în bine (în umblarea pe calea mântuirii), pentru că doar umblarea până la capăt cu Domnul duce, în final, la viața veșnică! Aceasta este credința baptistă pe care am primit-o! / vedeți articol prima mărturisire de credință / și / întoarcerea la creștinismul curat a evanghelizatorului baptist Mihai Cornea / .

Lupii răpitori care, din duh de ceartă, se împotrivesc Adevărului creștinismului (ei cred că i-a mântuit credința de moment, pentru veci și atât, cunoscută și ca erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit, de exemplu / acest falsificator / care ar vrea să falsifice un text din Biblie) și ascultă de nelegiuire (punctele TULIP) vor primi la Judecată mânie și urgie veșnică! Dumnezeu nu știe să piardă. Nu credeți și nu primiți erezia lor nimicitoare (mântuirea iluzorie, pe veci), ca să nu vă ratați mântuirea viitoare, finală, în veșnicia fericită!

Harul care îți cere o haină de nuntă

Citez de pe saitul unei biserici adventiste din Cluj:

Harul care îți cere o haină de nuntă

De câte ori nu privim harul ca pe ceva ce ni se cuvine, ca un dar pe care Dumnezeu este obligat să ni-l acorde. De câte ori nu privim la cer cu mânie, pentru că, deși suntem în cele mai păcătoase situații, reclamăm „harul” dar nu vedem izbăvirea. În numele harului, devenim revendicativi până la revoltă și nu ne oprim până nu ne „răcorim” prin tot felul de formule verbale, formule ce sunt prin ele însele păcătoase în măsura în care iau în deșert numele Domnului.

Fără a reaminti câte acte de har au primit toți cei care au ajuns să fie prezenți în fața mirelui, să revenim la declarația biblică – „omul acela a amuțit”; este expresia cere ne arată că harul este un concept care îl angajează pe Dumnezeu în cel mai înalt grad, până la dimensiunea sacrificiului suprem, pentru care sângele de pe dealul Căpățânii stă mărturie; dar chiar acest angajament Îl face exigent în momentul judecății. Cum poți crede că, după tot efortul cerului pentru ca tu „om” să revii în sala de nuntă, Împăratul va accepta conceptul tău ca o „cârpă murdară” de respect, închinare, de neprihănire și răscumpărare. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: Legați-i mînile și picioarele, și luați-l și aruncați-l în întunerecul de afară; acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților.

Drama acestui invitat este a atâtor suflete și o putem concretiza în a arăta că poți să fii atât de aproape, poți să fii chiar în sală și totuși să nu înțelegi că HARUL îți cere imperativ o ”haină de nuntă”.

Înțelepciunea fiilor luminii, a celor cinci fecioare înțelepte, a oilor de la dreapta Fiului, stă în a găsi și accepta minunata haină a îndreptățirii prin credința în Domnul nostru Isus Hristos având drept rod faptele bune pe care chiar Mântuitorul le-a pregătit ca să umblăm în ele

În Biblie scrie că după faptele noastre vom fi judecați, deci există și o îndreptățire prin faptele noastre!

Și alții au probleme cu erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde

Am văzut cum erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit, intrată între baptiștii care au crezut-o, a produs victime. Nici primii ucenici ai Domnului nu au fost perfecți, nici baptiștii până atunci, dar nici așa stricăciune nu a fost între ei: bețivani, curvari, cu jocuri de noroc, fac avorturi că nu își pierd mântuirea.

În România există și altă religie cu această erezie (se pare că ei au avut-o mai mult, dar unii se leapădă de învățăturile dracilor că mântuirea nu se poate pierde, nu există cădere din har).

Citez dintr-un comentariu:

…. au invatatura gresita insusita de la dl. Darby, cum ca „odata mantuit, pentru totdeauna mantuit”!
Si apoi, du-te in adunarea din …, cea mai darbista cu putinta din Romania: este cea mai „seaca” adunare! Si cu cazuri de: adulter, pedofilie, violenta, abuzuri in familie, divorturi.

Exista o persoana care l-a adulat enorm pe Darby, … Si dansul a recomandat citirea cu sarg a lui Darby (așa cum recomandă unii citirea maculaturii calvine, lutherane etc. / vedeți aici / ). Este vorba despre adunarea din … (aceeași pomenită mai sus), pe care a parasit.o. Acei frati din … care fac tulburare, au aceasta invatatura gresita si au fost candva ucenicii lui.

Se vede că erezia nimicitoare ucide sufletele care ar trebui să umble cu Duhul Sfânt pe calea mântuirii, până la capăt!

De ce să umblăm ca niște copii ai Luminii

Efeseni 5
1 Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiţi.
2 Trăiţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi „ca un prinos şi ca o jertfă de bun miros – lui Dumnezeu.
3 Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi.
4 Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.
5 Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte – că mântuirea nu se poate pierde, punctele TULIP, odată mântuit pe veci mântuit; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători.
7 Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei.
8 Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai Luminii – pentru că doar așa veți ajunge la țintă, în veșnicia fericită!

Efeseni 5.3 Curvia sau orice alt fel de necurăţie, sau lăcomia de avere nici să nu fie pomenite între voi, aşa cum se cuvine unor sfinţi – am putea crede că este doar o indicație (poți face așa dacă vrei, iar dacă nu faci, oricum nu ai ce pierde).

5 Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu – adică nu intră în Împărăție. Vedem că nici vorbă de odată mântuit pe veci mântuit. Pe Dumnezeu nu Îl înșală nimeni, așa că înaintea lui Dumnezeu, cei care nu fac roade vrednice de pocăință sunt considerați pui de vipere (Matei 3)!

Galateni 5.17 Nu puteţi face tot ce vreți (că mântuirea nu se poate pierde)

Galateni 5.17 firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Un alcoolist cu mintea ruinată de alcool a inventat erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde, urmașii lui au găsit în Biblie niște motive (false) care să dovedească aceasta (punctele TULIP, vedeți / aici / ). Vedeți cine au fost aceștia / aici / . Pe scurt, sub influența dracilor (a căror învățătură este) și cu mințile ruinate de alcool, au inventat erezia că Dumnezeu i-a ales numai pe unii, iar aceștia nu își pierd mântuirea orice ar face ei. Vedeți / aici / această blasfemie.

Câteva cuvinte din Biblie trag apa (încă o dată) pe întreaga erezie nimicitoare a mântuirii pe veci. Pe lângă multele versete din Biblie / vedeți articol / , și cel de la începutul acestui articol ne spune că nici vorbă de mântuirea ușoară cu harul ieftin: nu puteţi face tot ce voiţi!

Eroii credinței din Evrei 11 și-au trăit PRACTIC credința lor

Evrei 11
1. Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.
2. Pentru că, prin aceasta – prin credința trăită practic, nu prin erezia mântuirii pe veci, cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Cei care se pretind mântuiți pe veci, vedem ce mărturie au / aici / .
3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.
4. Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea – credința care se manifestă practic a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.
5. Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ – datorită umblării practice cu Domnul, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.
6. Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! – fără credința care se manifestă practic, prin umblarea cu Domnul pe calea mântuirii. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută pe cei cu credința doar teoretică (odată mântuiți pe veci mântuiți), Ioan botezătorul i-a numit pui de vipere! / vedeți aici / .
7. Prin credinţă Noe, când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa; prin ea, el a osândit lumea şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă – credința lui a fost trăită practic!
8. Prin credinţă Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire, a ascultat şi a plecat fără să ştie unde se duce.
9. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună-moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.
10. Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.
11. Prin credinţă şi Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioşia Celui ce-i făgăduise.
12. De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.
13. În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini şi călători pe pământ.
14. Cei ce vorbesc în felul acesta arată desluşit că sunt în căutarea unei patrii.
15. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieşiseră, negreşit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea.
16. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate.
17. Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu!
18. El căruia i se spusese: „În Isaac vei avea o sămânţă care-ţi va purta numele!”
19. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar şi din morţi; şi, drept vorbind, ca înviat din morţi l-a primit înapoi.
20. Prin credinţă a dat Isaac lui Iacov şi Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare.
21. Prin credinţă Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif şi „s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său.”
22. Prin credinţă a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârşitul, de ieşirea fiilor lui Israel din Egipt şi a dat porunci cu privire la oasele sale.
23. Prin credinţă a fost ascuns Moise trei luni de părinţii lui când s-a născut: pentru că vedeau că era frumos copilul şi nu s-au lăsat înspăimântaţi de porunca împăratului.
24. Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui faraon,
25. ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
26. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.
27. Prin credinţă a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.
28. Prin credinţă a prăznuit el Paştile şi a făcut stropirea sângelui, pentru ca nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.
29. Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat, pe când egiptenii, care au încercat s-o treacă, au fost înghiţiţi.
30. Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite şapte zile.
31. Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă.
32. Şi ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de proroci!
33. Prin credinţă au cucerit ei împărăţii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor,
34. au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.
35. Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiţi.
36. Alţii au suferit batjocuri, bătăi, lanţuri şi închisoare;
37. au fost ucişi cu pietre, tăiaţi în două cu ferăstrăul, chinuiţi; au murit ucişi de sabie, au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre, lipsiţi de toate, prigoniţi, munciţi –
38. ei, de care lumea nu era vrednică – au rătăcit prin pustiuri, prin munţi, prin peşteri şi prin crăpăturile pământului.
39. Toţi aceştia, măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor, totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit;
40. pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.

Versetul 6 din Evrei 11:  Şi, fără credinţă, este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! – fără credința care se manifestă practic, prin umblarea cu Domnul pe calea mântuirii. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută pe cei cu credința doar teoretică (odată mântuiți pe veci mântuiți), Ioan botezătorul i-a numit pui de vipere! / vedeți aici / .

Acest capitol ne prezintă eroii credinței, cu precizarea că ei sunt eroii credinței trăite practic, în viețile lor!

În Biblie ne sunt prezentați și eroii ne-credinței, a credinței false (teoretice): cei numiți pui de vipere. Credința eroilor din Evrei a fost o credință PRACTICĂ, care i-a făcut să umble cu Domnul pe calea mântuirii. Nicăieri în Biblie credința teoretică (că te-ai mântuit și gata) nu a dus la mântuire; mai rău, au fost numiți pui de vipere (cei care au încercat să Îl înșele pe Dumnezeu, dar nu au reușit)!
Duceți-vă până la capăt mântuirea voastră, în Duhul Sfânt, altfel (cu mântuirea de moment, pe veci) vă veți rata mântuirea reală viitoare (finală)!

Răspund mântuitului pe veci Măduță

Isaia 5
1. Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă.
2. I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici.
3. „Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea!
4. Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni?

Care bazat pe textul de mai sus s-a întrebat de ce nu mai producem roade.

Odată cu apariția mizeriei de erezie că mântuirea nu se poate pierde, cei pe care creștinismul (arminist) ar fi trebuit să îi învețe să umble cu Domnul pe calea mântuirii, până la capăt, au trecut la erezia că Dumnezeu i-a ales doar pe unii pentru mântuire (nu i-a vrut pe ceilalți) și cei mântuiți pot face orice, că mântuirea nu se mai poate pierde. Au trecut de la creștinism la o erezie blasfemiatoare / vedeți categoria / și Duhul Sfânt a plecat. Mă mir că mai are nesimțirea să zică despre roadele Duhului din Galateni 5.22-23, când știe bine ce fac calviniștii: un lucrător cu evanghelia calvinistă s-a curvălit cu una venită în biserică, sfinții mântuiți pe veci au devenit bețivani curvari drogați, fac avorturi că odată mântuiți sunt pe veci mântuiți. După roadele acestei mizerii de erezii se vede de la cine vine: de la satana, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare! Am văzut / ce fac cei mântuiți pe veci în lume / și chiar în acea sectă calvinistă / aici / , / aici / și / aici /  .

Continuarea textului (se potrivește și cu Voi ați fost sarea):
Decret Prezidențial:
5. Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare;

6. o voi pustii; nu va mai fi curăţată, nici săpată; spini şi mărăcini vor creşte în ea! Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea.” Poate Dumnezeu să aducă pe alții, sfinții care au Duhul Sfânt, care să predice acolo Adevărul! Amin.

Trecerea la evanghelia falsă a mântuirii pe veci duce la condamnare veșnică!

Galateni 1
6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie – vedeți jos (a) – cei care ar vrea să ne arate mântuirea pe veci trec de la umblarea în har pe calea mântuirii, până la capăt, la mântuirea (arbitrară) pe moment, pe veci. Adică ei sunt mântuiți (că Dumnezeu i-a ales) pe veci și atât.
7. Nu doar că este o altă evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură / vedeți articol despre tulburare / şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos – am arătat cum tot felul de lupi răpitori care se pretind mântuiți pe veci, nu suportă învățătura sănătoasă (Unul avea un prieten care s-a sinucis dar nu și-a pierdut mântuirea, el a zis că cei care umblă pe calea mântuirii cu Domnul nu se bucură de mântuirea lor, poate că nici nu sunt mântuiți. Sinucigașul s-a bucurat oare de ”mântuirea” lui pe veci?).
8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! – evanghelia mântuirii pe veci, că i-a ales Dumnezeu în suveranitate arbitrară și i-a mântuit cu de-a sila pe veci cu harul ieftin.
9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! – cu câteva zeci de ani în urmă, în America, niște adventiști nemulțumiți de umblarea pe calea mântuirii au trecut la erezia cu mântuirea ușoară, pe veci. Au fost dați afară și nu au mai poluat din interior religia adventistă. Adventiștii au avut inteligența și frica de Domnul să își excizeze tumorile calviniste, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta!
10. Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos – vedeți jos (b) – apostolul Pavel nu a vrut să propovăduiască o mântuire ușoară pe veci, ca să placă oamenilor (după poftele lor), că erau mântuiți și gata!
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească;
12. pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos – mântuirea care trebuie dusă până la capăt, cu Domnul.

(a) 1 Corinteni 15
1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

(b) 2 Timotei 4
1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp (nu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde), mustră (să îi mustre Dumnezeu pe lupii răpitori și să îi împiedice să propovăduiască erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde), ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor – / vedeți aici categoria /  de la ce învățători mincinoși vine învățătura mântuirii pe veci, ca să nu o credeți!
4. Îşi vor întoarce urechea de la Adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite – punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile!

Ce le spune Biblia sataniștilor care răspândesc învățătura dracilor cu mântuirea pe veci

Ezechiel 34
17 ,,Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
18 Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunei voastre? Că beţi o apă limpede, de mai turburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?
19 Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre, şi să bea ce aţi turburat voi cu picioarele voastre!`

Tot felul de sataniști L-au părăsit pe Domnul și propovăduiesc o altă evanghelie (nu cea pe care am primit-o), care dă o mântuire ușoară dar falsă, pe veci! Asemenea slujitori ai satanei s-au adăpat din apă curată, dar o murdăresc cu erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au fost otrăviți de erezie și au crezut că pot face orice, că mântuirea nu se mai poate pierde, odată mântuiți pe veci mântuiți, au făcut orice și starea lor de la urmă a ajuns mai rea decât la început!

Lupii răpitori se pretind oi, dar sunt cunoscuți prin faptul că tulbură învățătura sănătoasă pe care am primit-o de la înaintașii noștri și care este după Biblie: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde! Nu vă luați după lupii răpitori, ca să nu fiți cu ei în partea nefericită a veșniciei!

Ce trebuie să facă baptiștii cu ereticii mântuiți pe veci: ”Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe”

Matei 15
1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? …
3. Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?

6. aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre – cei care se pretind mântuiți pe veci au înlocuit învățătura Bibliei cu umblarea pe calea mântuirii până la capăt, practic, cu fapte, cu harul suveran ieftin care le-a dat mântuirea ușoară pe veci doar lor, celor care se pretind aleși. Au folosit Sola Scriptura ca să înlocuiască Tradiția catolică cu mântuirea ușoară și arbitrară pe veci, adică cu tradiția calvină (punctele TULIP).
7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine – am cunoscut baptiști care au crezut învățătura dracilor a mântuirii pe veci și care au făcut orice, că mântuirea nu se poate pierde și starea lor a mers în rău!
9. Degeaba (dacă au primit altă evanghelie, cu mântuirea ieftină pe veci, degeaba au crezut!). Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” – se pretind sfinți, dar propovăduiesc erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit.

14. Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” – nu este pagubă de sufletele lor, dar măcar să îi mustre Dumnezeu și să nu îi mai lase să ucidă suflete cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde!

Domnul Isus ne-a învățat să îi dăm afară din religia baptistă pe lupii răpitori care propovăduiesc erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde! Adventiștii i-au dat afară pe ai lor și nu mai au această problemă, ca baptiștii cu lupii răpitori! Bine au făcut, L-au cinstit pe Dumnezeu făcând așa!

lup ca oaie

În lume s-au răspândit mulţi amăgitori

Am pus / în acest articol / un text în care scrie despre cei care nu mărturisesc că Isus vine în trup.

2 Ioan 1
7. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! – sau orice învățătură a dracilor, erezie nimicitoare prin care demonii vor să îi înșele pe oameni.
8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre

Calviniștii ar vrea să ne spună că Dumnezeu i-a ales doar pe puțini pentru mântuire (nu i-a vrut pe ceilalți). Domnul Isus a venit în lume și a murit doar pentru cei puțini. Adică nu mărturisesc adevărul, că Domnul Isus a murit pentru toți, mântuirea este oferită tuturor. Practic, se poate spune că Domnul Isus NU a venit în trup (decât pentru cei foarte puțini care se presupune că ar fi aleși). În concepția calviniștilor, Jertfa este restrânsă, extrem de handicapată. În schimb cei ”mântuiți” pe veci cu harul ieftin, rămân mântuiți orice ar face ei apoi, că mântuirea nu se poate pierde!

Concluzie:

  • Domnul Isus nu a venit în trup ca să mântuiască pe cei mulți
  • Domnul Isus a făcut o jertfă care îi mântuiește pe cei puțini (aleși) cu de-a sila, harul ieftin aduce o mântuire ușoară, pe veci – aceasta este o blasfemie, scoate umblarea pe calea mântuirii din învățătura lor. Ei se pretind mântuiți pe veci și gata. În realitate, după Biblie, această jertfă (calvină) este inutilă pentru că fără umblarea până la capăt pe calea mântuirii, nu putem ajunge la mântuirea finală. De asemenea, dacă primim o evanghelie falsă (mântuirea arbitrară, obligatorie, pe veci) degeaba am crezut! Doar Adevărul ne poate duce în partea frumoasă a veșniciei!

Prin strâmbarea învățăturii sănătoase, cei care se cred mântuiți pe veci se potrivesc cu ce a scris Biblia despre ei: că sunt amăgitorii satanei (care au ca tată pe diavolul) și înainte mergătorii anticristului.

Nu vă luați după înșelătorii satanei prin care diavolul vrea să vă piardă sufletele! Doar dacă vă duceți mântuirea voastră până la capăt, veți ajunge în partea fericită a veșniciei.

Ce să facem cu lucrările întunerecului

Efeseni 5
1. Urmati, dar, pilda lui Dumnezeu ca niste copii preaiubiti.
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde ucide suflete care ar trebui să umble cu Domnul, pe calea mântuirii, până la capăt! / Vedeți aici articol /atrage blestemul mâniei lui Dumnezeu peste cei care îi ascultă (și lucrează pentru ei, ucenicii satanei)
7 Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei – fii luminii se întovărășesc cu cei care predică Adevărul, nu minciunile satanei!
11 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de grabă osândiţi-le – are și satana lucrările lui, acelea nu sunt roditoare pentru Dumnezeu, ci pentru împărăția întunerecului veșnic!
12 Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns – fac avorturi, se îmbată, curvesc, intră în datorii pentru că își pierd banii la jocuri de noroc etc. Și se mai miră ereticii cu ereziile nimicitoare Odată mântuit pe veci mântuit că de ce au blestem (vedeți linkul de mai sus). Așa au ajuns unii baptiști după ce au primit erezia că mântuirea nu se poate pierde. Au făcut orice, că nu există cădere din har. Chiar și vorbirea despre har a calviniștilor este o blasfemie. După roadele lor îi cunoaștem!

Câți baptiști pretind că mântuirea este prin fapte? Niciunul

/ Vedeți articolul / unde am arătat că mântuirea este cu fapte, nu prin fapte. Câți baptiști pretind că mântuirea este prin fapte? Niciunul. De aceea să nu credeți când fanaticii obsedați de calvinism vă mint fără jenă că ei propovăduiesc calvinismul pentru că mântuirea nu este prin fapte. Care baptiști predică în România mântuirea prin fapte? Nimeni!

În realitate, ereticii calviniști propovăduiesc erezia mântuirii pe veci ca să poată face orice și nu le pasă că ucid suflete (unii fac orice și starea lor merge din rău în mai rău!). Îl știu pe unul care a luat-o razna (după intrarea pe calea mântuirii) și apoi s-a făcut eretic mântuit pe veci, în loc să se pocăiască! Sunt mincinoși și vicleni așa cum este satana, tatăl lor și tatăl minciunii. Chiar dacă vă uitați la viclenia celor mântuiți pe veci vă dați seama că erezia lor nimicitoare nu merită crezută, pentru că nu vreți să fiți cu ei în veșnicia rea!

Cărări drepte

Evrei 12.13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.

Nu am găsit să scrie în Biblie că dacă unul este pe marginea prăpastiei, să îl împing în prăpastie cu mizeria de erezie nimicitoare (aceștia sunt cei mai afectați de învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit), așa cum fac cei care au ajuns, fără să vrea, lupii răpitori ai satanei.

Biblia ne învață ce să facem: Evrei 12.13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Cărările drepte sunt doar în Adevăr, că mântuirea trebuie dusă până la capăt, fără fapte rele și cu fapte bune, altfel se poate pierde!

Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre

Precizare: A doua epistolă sau scrisoare a lui Ioan către Biserică este scurtă, de aceea în varianta tipărită nu are capitole. În varianta electronică este pus un capitol.

2 Ioan 1
5. Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii!
6. Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui – nu după erezia nimicitoare că odată mântuit pe veci mântuit! Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.
7. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! – sau orice învățătură a dracilor, erezie nimicitoare prin care demonii vor să îi înșele pe oameni.
8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
9. Oricine o ia înainte (sau în orice altă direcție, se referă la cine iese din învățătura curată), şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos – iese în erezia că Dumnezeu i-a ales numai pe unii, numai ei sunt mântuiți cu forța pe veci cu harul ieftin și mântuirea ușoară; învățătura pe care am primit-o este despre umblarea în har, pe calea mântuirii, până la capăt, altfel mântuirea se poate pierde, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul.
10. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta (curată), să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”
11. Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.

Nu vă murdăriți să aveți măcar de-a face cu ereticii prin care demonii încearcă să vă înșele și să vă fure sufletele, de la mântuirea finală! Doar cine umblă pe calea mântuirii până la capăt va fi cu Domnul în partea fericită a veșniciei!

Cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El!

Coloseni 2
6. Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
Am primit de la înaintașii noștri învățătura sănătoasă a mântuirii care trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde (creștinism arminist). Această învățătură este din Biblie. Așa L-am primit pe Domnul, așa să și rămânem în El!

Tipuri de mântuiți pe veci

/ Vedeți  aici /  doi obsedați de învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit și care cu erezia lor nimicitoare au adus mânia lui Dumnezeu peste cei pe care se presupune că ar fi trebuit să îi păstorească. Aceștia doi sunt oameni cu pregătire (teologică și nu numai), inteligenți, cu bun simț și văd lucrurile bine. Am arătat / aici / că doar înșelarea satanei i-a putut coborî atât de mult.

Calvin a propovăduit erezia nimicitoare, învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Ca să îi dea o aparență de realitate, urmașii lui au inventat punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului, niște aberații greu de crezut (că Dumnezeu i-a ales numai pe unii etc / vedeți aici categoria / ).

Punctele TULIP ale calvinismului sunt niște aberații greu de crezut, așa că intelectualii (ca cei de mai sus) nu le cred sau cel puțin nu le propovăduiesc. În schimb s-au întors la partea inițială, cea mai otrăvitoare  a calvinismului, că mântuirea nu se poate pierde orice ar face oamenii. Combat această erezie pentru că am văzut că face victime: unii au crezut că pot face orice și au făcut orice și starea lor a mers din rău în mai rău!

În opoziție cu aceștia, există indivizi primitivi, crescuți la coada vacii. Lipsiți de folosirea inteligenței, inculți și fără bun simț, ei sunt fanaticii care primesc erezia cu totul, completă, și stăruie în ea. Fiind lipsiți de inteligență, nu pot mai mult! Un exemplu este Aurel Munteanu, despre care am mai scris și care răspândește mizeria de erezie. Se pretinde baptist independent, dar este un nenorocit de CdE (Calvinist fără Evanghelie).

Există și din aceia care sunt rupți de realitate (care ar fi avut nevoie de tratament psihiatric, dacă ar fi avut cine să îi interneze), de exemplu / vedeți aici / despre acesta / articol / . Este un fanatic obsedat de calvinism, care bolborosește (delirează) și vede doar calvinism și acolo unde există îndepărtare de otrava ereziei calvine!

Mercenarii, de exemplu / acesta / , se folosesc de otrava ereziei ca să facă orice.

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure

Coloseni 2.8 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
Calvin (și Luther) au inventat (fiind în înșelarea satanei) erezia nimicitoare, învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde.
Urmașii lor (calviniștii) și-au dat seama că abureala este prea mare și nu pot spune unui om că mântuirea nu se poate pierde, pentru că nu este după Biblie. Așa că au inventat calvinismul cu punctele T.U.L.I.P.: că numai pe ei Dumnezeu i-a ales și alte vrăjeli. / Vedeți categoria punctele TULIP / ca să nu le credeți!
Înaintașii noștri au adus până la noi o mântuire care trebuie dusă până la capăt. Credința fără fapte este moartă în ea însăși (Iacov 2).
Nu vă lăsați înșelați de lupii răpitori, fanatici și obsedați de vrăjeala lor. Ei și-au pierdut mântuirea și nu vreți să fiți cu ei în focul veșnic!
lup oaie 74604519875_image_(1)

Să slujim lui Dumnezeu!

Evrei 9
11. Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta,
12. şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică.
13. Căci, dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţarea trupului,
14. cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu!

Unii ar vrea să ne înșele că odată ce ai intrat pe calea mântuirii ești mântuit pe veci și că nu mai trebuie să faci nimic. Chiar mai rău, odată mântuit pe veci mântuit, adică poți face orice că mântuirea nu ți-o mai poți pierde! Am văzut din cei care au crezut erezia și starea lor a ajuns tot mai rea!

Opusă învățăturii eretice a dracilor, Biblia ne spune că prin Jertfa Domnului Isus am intrat pe calea mântuirii și trebuie să umblăm pe ea până la capăt, la mântuirea viitoare din partea fericită a veșniciei! / vedeți categoria Timpurile mântuirii / . Chiar în textul de mai sus, insuflat de Duhul Sfânt, ni se spune să slujim lui Dumnezeu. Nici vorbă de mântuirea pe veci și atât!

Din nou, minciunile unui fanatic calvinist despre înaintașii noștri

Am arătat aici cum un alt fanatic obsedat de calvinism minte / vedeți articolul / .

În același fel, același fanatic calvinist despre care am scris în articolele trecute zice: ”In Marturisirea de credinta baptista de la 1927 , articolul 5 trateaza – alegerea si predestinarea (dupa bunul plac al lui Dumnezeu ) , pentru viata vesnica” – chiar despre asta NU este vorba!

Am văzut mărturisirea în linkul dat de el (să nu citim lucruri diferite) https://centruldeistoriesiapologetica.wordpress.com/2011/06/10/marturisirea-de-credinta-1927/ și am citit Articolul 5 Despre alegere care numai despre alegerea calvinistă nu este. Nici vorbă să scrie că Dumnezeu i-a ales numai pe unii (nu i-a vrut pe toți), ei sunt mântuiți cu forța pe veci cu harul ieftin. Dimpotrivă, scrie despre responsabilitatea oamenilor în mântuirea lor – acesta este arminism.
Citez ”Deoarece Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vie la cunoştinţa adevărului, porunceşte ca toţi oamenii din tot locul să se pocăiască şi să creadă în Evanghelie.” – nu este calvinism, este după Biblie (calvinismul este opus Bibliei).
”Căci pe aceia, pe cari i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărît mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentruca El să fie cel întîi născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe cari i-a hotărît mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe cari i-a chemat, i-a şi socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe cari i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit” – vedeți / confuzia calviniștilor / , unde este vorba că Dumnezeu a hotărât, rânduit, ales, predestinat mai mulți oameni la facerea lumii, se referă la existența grupului eterogen de creștini, după falimentul primului grup (din VT).
Vedem cum cei care au scris această mărturisire de credință se îndepărtează de calvinism. Prezintă versete din care calviniștii trag concluzia că Dumnezeu i-a ales, dar vorbesc despre responsabilitatea oamenilor – arminism. Dumnezeu îi cheamă pe toți la pocăință, ar vrea ca toți să fie mântuiți – arminism.
Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică. Ioan 3, 16. (Mat. 11, 28).
Care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. I. Tim. 2, 4.
Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Fapt. 17, 30. – Dumnezeu nu ar porunci dacă oamenii nu ar putea să răspundă (voința liberă, care poate fi influențată de Duhul Sfânt).
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit; dar cine nu va crede, va fi osîndit. Marcu 16, 15. 16.

Fanaticul calvinist minte despre înaintașii noștri pentru că este obsedat și i se pare că vede calvinism și acolo unde nu există. Vrea să vadă doar ceea ce îi place. Este evident că doar înșelarea satanei îi poate face pe fanatici așa de decăzuți intelectual! Ca alți fanatici calviniști, delirează în obsesia lui! Este așa de rupt de realitate, încât vede doar ceea ce îi place.

V-am arătat încă o dată că lupii răpitori prin care satana vrea să vă piardă sufletele cu erezia nimicitoare a mântuirii pe veci (odată mântuit pe veci mântuit) mint, pentru că au tată pe diavolul, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare!

Ioan 8.44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş de suflete!; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

Dovada că fanaticii calviniști sunt demonizați

Continui să vă arat ce minciuni calviniste a scris calvinistul obsedat despre care am mai scris în articolele trecute: Renuntarea la vechea evanghelie – am arătat de mai multe ori că baptiștii (care în România NU AU FOST NICIODATĂ calvini / vedeți articolul / ) sunt urmași ai celor numiți cam impropriu anabaptiști, continuatorii religiei primilor ucenici ai Domnului / vedeți articol / ,a dus la adopterea uneia noi,de obarsie catolica – / vedeți articolul / în care am arătat că cei care au scris Noul Testament, sub influența Duhului Sfânt, au fost toți arminiști (au vrut să umble pe calea mântuirii,până la capăt). Fanaticul care scrie asemenea minciuni inculte și jignitoare pentru religia înaintașilor noștri este / cel din secta independentă din articol / . Pentru că este obsedat de calvinism, i se pare că peste tot vede doar calvinism (înșelarea satanei îl face să fie rupt de realitate). Ea inzestreaza omul mort spiritual cu o vointa glorioasa – fanaticii calviniști zic prostii despre voința ”glorioasă” și altele asemenea ca să își acopere faptul că calvinismul este o mare minciună, o erezie nimicitoare. Dacă oamenii nu au voință liberă, înseamnă că nici nu sunt vinovați pentru păcatele lor!, care daca ar lua o decizie inteleapta ,ar face primul pas inspre reconcilierea cu Dumnezeu. Ispasirea propusa de aceasta evanghelie este una universal valabila pentru toti oamenii nascuti din Adam,dar nu realizeaza iertarea pacatelor pana cand omul accepta de buna voie jertfa – fanaticul ar vrea să îi ierte mai înainte? Nu a înțeles creștinismul, deci nu este baptist, doar se preface. Aceasta ispasire se aplica pacatosilor care au fost cunoscuti mai inainte de Dumnezeu,ca vor raspunde ofertei evangheliei si se vor decide ca sa fie salvati. Adeptii acestei pozitii spun pe de alta parte ca vointei lui Dumnezeu poti sa te impotrivesti in asa masura incat sa nu fii atras la Fiul si nici nascut din nou de catre Duhul Sfant – Biblia inspirată de Duhul Sfânt ne spune Luca 7.29. Şi tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; 30. dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui, a a vut Dumnezeu un plan cu ei, dar ei l-au refuzat! Dacă minte Biblia, mințim și noi! Dacă nu, lupul răpitor va fi incinerat în focul veșnic. Intr-un final mantuitul , poate cadea din har , pierzandusi astfel mantuirea castigata odinioara. Aceasta evanghelie de tip catolic – Ioan botezătorul a fost catolic când a spus înaintașilor calviniștilor / vedeți articolul / ? este predicata din pacate in toate bisericile baptiste din Uniune . Astazi Marturisirea de credinta baptista sta marturie : http://uniuneabaptista.ro/rubenword/wp-content/uploads/2011/10/Marturisirea-de-Credinta.pdf Slăvit să fie Dumnezeu pentru baptiștii creștini care nu s-au murdărit cu erezia nimicitoare calvină, care nu bântuie băuți la curve, nu se droghează, nu fac avorturi cum fac mântuiții pe veci! Baptiștii adevărați nu sunt fanatici ratați spiritual și intelectual ca cei care se pretind mântuiți pe veci.

La sectiunea Pastrarea sfintilor in har este concluzionata orientarea catolica de azi – un fanatic nu vede că toți creștinii pretind umblarea cu Domnul, numai pe calviniști i-a mântuit Calvin pe veci (s-a scărpinat în fund)! Toți ceilalți sunt nebuni și doar calviniștii sunt întregi la cap sau este invers.
Folosirea trucurilor in evanghelizare si manipularea psihologica .
Un alt motiv pentru care am parasit biserica baptita din Uniune a fost acela ca foloseau trucuri in evanghelizare si manipulau psihologic pe oameni . Odata schimbat mesajul evangheliei (prin ”evanghelie” se referă la erezia nimicitoare cu mântuirea ușoară pe veci, prin harul ieftin) s-a schimbat si tehnica predicarii . Ea promoveaza ideea ca omul este stapanul propriului sau destin , ca se poate regenera prin ,, decizia vointei libere “ cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu – este evident că calvinismul este de la satana și calviniștii au tată pe diavolul, pentru că cred într-un Dumnezeu mnstruos / vedeți  articolul /  și sunt lipsiți de credința în Jertfa complet acoperitoare a Domnului Isus (iertarea este oferită tuturor, dar doar unii o primesc pentru ei) și în lucrarea Duhului Sfânt în păcătoși. Important este doar sa voiesti , sa iei decizia inteleapta la momentul potrivit si sa faci pasul ! Unii spun celor nemantuiti ca trebuie sa „ia o decizie pentru Cristos” sau ca trebuie sa „se roage rugaciunea pacatosului” sau ca trebuie sa – L „invite pe Isus in inimile lor” sau sa „iasa in fata” – v-am spus că calviniștii sunt sataniști, pentru că nu suportă ca oamenii să ia o decizie pentru Cristos (ci pentru aburelile calviniste cu mântuirea ușoară prin harul ieftin, pe veci).

Fanaticii calviniști zic despre catolici

Zice un calvinist-convins (fanatic obsedat):
Renuntarea la vechea evanghelie – evanghelia cu mântuirea ușoară cu harul ieftin, pe veci, nu este așa veche, calvinismul a apărut în urmă cu câteva sute de ani și s-a răspândit din motive comerciale, NU RELIGIOASE!)  a dus la adopterea uneia noi,de obarsie catolica – o spune un fanatic. Când chiar în Biblie scrie că împreună cu faptele noastre vom sta în fața lui Dumnezeu și despre îndreptățirea prin fapte, este evident că această Evanghelie a creștinilor (Vestea Bună a mântuirii dusă până la capăt) nu a fost creată de catolici (ei nu erau apăruți când a fost scrisă Biblia!).

Calvinismul pretinde mântuirea forțată a celor aleși, care apoi nu își mai pot pierde mântuirea orice ar face! Doar calvinismul este așa o erezie, nimeni altcineva nu o mai crede! Să dea vina pe catolici pentru că el nu vrea să umble cu Domnul pe calea mântuirii, mi se pare că este tot o dovadă de înșelare a satanei. TOȚI cei din Biblie care au umblat cu Domnul (nu păgânii) au crezut că doar așa vor și ajunge cu Domnul, mântuiți în veșnicie. De aceea, să zică de catolici că ei au creat necesitatea umblării cu Domnul, pentru mântuirea viitoare este ca și când ar zice că TOȚI sfinții din Biblie au fost catolici (o reclamă bună pentru catolicism): Moise a fost Papa, Patriarhii au fost Cardinalii etc.

În mod evident este vorba despre un individ care este în înșelarea satanei până acolo că satana i-a luat mințile! Asemenea fanatici obsedați răspândesc erezia mântuirii pe veci fără să facă nimic (harul ieftin îi obligă pe cei aleși la o mântuire ușoară care nu se mai poate pierde, orice ar face ei apoi) și jignesc religia și memoria înaintașilor noștri, arminiști prin devotamentul lor în umblarea cu Domnul pe calea mântuirii (fanaticul obsedat zice că au fost calviniști cu Doctrinele dracilor).

Din nou despre delirul fanatic mistico-religios la calviniști

Am mai scris / aici / despre un calvinist care delirează despre idolatria numită calvinism. Acum scriu despre delirul fanaticului prezentat în articolul trecut:

”Motive pentru care am parasit biserica baptista Marturie personala De Aurel Munteanu”
Ne povestește motivele pentru care a părăsit Biserica baptistă: că ăia sunt apostați (dacă nu sunt calviniști mântuiți pe veci nu sunt buni), principalul motiv este schimbarea mântuirii ușoare prin harul ieftin, pe veci, în mântuirea dusă cu Duhul Sfânt pe calea mântuirii, până la capăt! Vedeți / categoria Timpurile mântuirii / , aceasta este învățătura curată a înaintașilor noștri (am aflat aceasta de la un profesor de seminar, a fost profesor cu zeci de ani în urmă).

Ne prezintă credința lui în calvinism, pe care îl numește ”evanghelia harului”: am mai scris despre faptul că calvinismul este o blasfemie / vedeți categoria / , pentru că un Dumnezeu monstruos a vrut să aleagă doar puțini oameni pentru mântuire, dar pe cei mai mulți îi condamnă la incinerare veșnică fără să îi întrebe măcar.

Cei aleși sunt mântuiți cu forța de Duhul Sfânt (blasfemie) și apoi ei pot face orice, că mântuirea nu și-o mai pierd. Ei își duc mântuirea prin birturi, pe la curve etc, odată mântuit pe veci mântuit (vedeți / aici / cum acest calvinist nu are argumente reale).
Cei care nu au fost aleși (nu i-a vrut Dumnezeu – blasfemie) nu pot fi mântuiți orice ar face ei. Lui Dumnezeu nu îi pasă că aceștia sunt sfinți, fac fapte bune (roade vrednice de pocăință), vor să fie mântuiți.
Fanaticul minte că înaintașii noștri erau ,, calvini “ in doctrina si predicau cu putere mantuirea prin har si nu prin fapte. Înaintașii noștri nu propovăduiau mântuirea băuți la curve (evanghelia harului se vede că este a dracului, că a dracilor învățături le propovăduiește). Nu erau calvini, ci doar aveau o nuanță, cu alegerea (la care au renunțat!).
Iar mântuirea baptistă este CU fapte, nu PRIN fapte (am mai scris asta, / vedeți numele categoriei / ), dar unul crescut la coada vacii, care a devenit fanatic calvinist și vorbește ca un teolog (calvinist) nu are cum să știe aceasta!

Pentru că în Biserica baptistă păcătoșii sunt chemați la mântuire (unii aleg să răspundă chemării, alții nu), a părăsit acea Biserică. Slăvit să fie Dumnezeu pentru locurile și sfinții care nu s-au murdărit cu erezii nimicitoare, ci trăiesc și predică și altora învățătura sănătoasă, credința curată dată sfinților odată pentru totdeauna!

Fanaticul calvinist Aurel Munteanu minte din nou

Îl prezint pe acest individ deoarece spurcă partea de țară unde activează cu erezia nimicitoare calvinistă, / vedeți categoria / , ca să știți la ce mă refer.

Comentez un articol unde a scris ”Schimbarea evangheliei harului intr-o evanghelie a salvarii prin fapte” – chiar Biblia ne învață despre mântuirea cu fapte și chiar că vom fi judecați după faptele noastre! / vedeți categoria / . Dacă minte Biblia, mințim și noi, creștinii!
Învățătura calvinistă a dracilor (pe care ereticii o numesc evanghelia harului) pretinde că Dumnezeu i-a ales doar pe unii (la facerea lumii) pentru mântuire și i-a condamnat la pieire veșnică pe cei mai mulți, fără să îi fi întrebat măcar! Se vede că alegerea calvinistă este o greșeală (se bazează pe o confuzie) / vedeți aici despre alegere și ce spune Biblia / . Alegerea calvină implică existența unui dumnezeu calvin monstruos / vedeți articolul / .
Am arătat / aici / că cei care au scris Biblia, sub inspirația Duhului Sfânt, au combătut erezia cu mântuirea (ușoară, cu harul ieftin, care nu te costă nimic) fără fapte, pe veci. De exemplu în Matei 3 calviniștii care se pretindeau mântuiți fără fapte erau numiți pui de vipere – Duhul Sfânt îi numește așa, nu eu!
/ Am arătat aici / că marele evanghelist baptist Mihai Cornea (11.000 de botezați!) a avut doar o ”nuanță” (sau tentativă) care semăna a calvinism (cea cu alegerea și atât). Ca urmare a studierii Cuvântului și a umblării pe calea mântuirii cu Duhul Sfânt (nu, nu erau calviniști mântuiți pe veci, nici vorbă de așa ceva!), Duhul Sfânt i-a luminat și au renunțat chiar și la acea nuanță superficială (cea cu alegerea).
Prima mărturisire de credință baptistă de la noi a tăiat din calvinism și a introdus arminism! / vedeți aici / . De asemenea, / vedeți aici / cum un obsedat de calvinism minte (fără să vrea, pentru că este obsedat de calvinism și vede doar ceea ce îi place). 2 Timotei 4.3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători (învățături) după poftele lor. 4. Îşi vor întoarce urechea de la Adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite – punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului / vedeți aici cât sunt de eretice și mincinoase / .

Aurel Munteanu ne povestește cum mărturisirea de credință din 1927 (la articolul 5) a fost calvinistă: când colo vorbește de responsabilitatea oamenilor – arminism, Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa Adevărului. 1Tim. 2, 4 este arminism, nu vorbărie calvină. Trebuie precizat că în Biblie, unde scrie că Dumnezeu ne-a ales (la plural), rânduit, predestinat la facerea lumii se referă la faptul că datorită falimentului poporului ales să ducă mântuirea celorlalți, din VT, Dumnezeu a ales, programat, rânduit, predestinat existența unui alt grup, în NT, care să ofere celorlalți mântuirea! Citiți acele texte cu aceasta în gând și Dumnezeu să vă lumineze!
Istoria noastră a fost (la început) conținut arminist învelit într-o poleială cu o ușoară nuanță cu alegerea la care apoi au renunțat! Așa că mai lăsați-ne cu fanatismul și obsesiile calvine! Este jignitoare pentru Mihai Cornea și înaintașii noștri pretenția că propovăduiau învățăturile dracilor, care vedem ce produc (după revoluție) la noi / vedeți categoria / și / în lume / . Vedem practic, după roadele calviniștilor, că evanghelia harului este doar învățătura dracilor, prin care satana pierde suflete.