Prezentare blog – Baptiștii (de tip nou) eretici odată mântuiți pe veci mântuiți

În România de zeci de ani baptiștii au fost creștini (arminiști), fiind foarte apropiați de neo-protestanți. După Revoluție unii au adus din America și au răspândit erezia calvinistă că odată mântuit ești pe veci mântuit, nu există cădere din har, numită și perseverența (demonică!) în sfințenie. Au răspândit erezia, eu o combat (nu scriu împotriva baptiștilor de tip vechi, care nu aveau această erezie). Mai există zeci de mii de baptiști care cred Adevărul dat celor sfinți, odată pentru totdeauna, zeci de mii de adventiști (sunt inteligenți, de o inteligentă sclipitoare, unii). Dar dacă trimiți un om în bisericile baptiste, între 100 de sfinți există un nebun demonizat care îl învață că mântuirea nu se poate pierde  – în cel mai bun caz. În cel mai rău, toți sunt eretici!

Prin ceea ce ne-au spus alții ni se pare că unii oameni renumiți au fost sfinții lui Dumnezeu pe pământ, dar dacă studiem puțin istoria aflăm că / vedeți categoria / . Erezia calvinistă a pornit de la Calvin, de care nu avem nevoie, pentru că îl avem pe Cristos! /cristos-versus-calvin/.

Erezia a pornit de la o confuzie (au înțeles greșit unele versete din Biblie) /confuzia-calvinistilor-dumnezeu-a-ales-existenta-unui-nou-grup-crestinii-nu-persoane-separate-indivizi/ și / din nou despre confuzia alegerii / . Totuși, mă interesează să combat erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit (numită cu numele diabolic perseverența în sfințenie!) / vedeți articol de ce / . Confuzie fac și cei care nu au înțeles timpurile mântuirii (în fiecare categorie vedeți începând cu articolele care apar în josul ecranului, care au fost primele) /categoria timpurile-mantuirii/ și nu știu că doar intrarea pe calea mântuirii este prin har, numai prin credință, umblarea cu Domnul ne-o facem cu fapte, până la capăt!

Așa numitele Doctrinele harului, punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului sunt false: /cele-5-sola-ce-zice-biblia/ , /cele-cinci-sola-ale-teologiei-reformatorilor-calvinisti-un-raspuns-dupa-biblie//canoanele-false-de-la-dort-dortrecht-un-raspuns-dupa-biblie/ . Calvinismul este de la satana, fiind o mare erezie și blasfemie / vedeți categoria / .

Acești eretici mântuiți numai prin har (fără fapte) nu vor fi cu Domnul în partea fericită a veșniciei (chiar dacă lor așa li se pare), pentru că nu umblă cu Domnul pe calea mântuirii: /categoria exemple-de-calvinisti/ ,
/categoria ce-produce-invatatura-dracilor-ca-odata-mantuit-esti-pe-veci-mantuit , numită și perseverența în sfințenie/ .

Fără o înțelegere a Bibliei și fără o gândire logică a produs /monstrul-numit-Dumnezeu/ .

Uitați-vă ce au ajuns în lume. Nu vrem să ajungem și noi așa!

De asemenea am combătut erezia cu texte din Biblie, unele minciuni ale lor sunt foarte vizibile și foarte ușor de combătut.

În Iacov 2 este combătută tocmai credința doar teoretică, fără să umbli cu Domnul pe calea mântuirii practic până la capăt. Dacă nu ar fi existat Calvin cu calviniștii lui, erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde nu ar fi ruinat atâtea suflete!

Ioan 3.36 Cine crede în Fiul are viața veșnică; dar cine nu-L ascultă pe Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (traducere corectă).

Matei 7.21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.
16. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? – ei sunt ucigașii de suflete care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii.
Matei 23.13 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici (adică chiar învățătorii Legii, ei o falsificau)! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre (ereticii, lupii răpitori nu vor fi cu Domnul în veșnicie) – lasă în urmă suflete ruinate pentru veșnicie! Îți promit mântuirea pentru totdeauna, dar ei înșiși nu o au. Ți-o promit degeaba.

Doar credința trăită practic poate da biruința asupra lumii (felului deșert de gândire și de viețuire al lumii)

1 Ioan 5
3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.
5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu Sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu Sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este Adevărul.
7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)

3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră – în Iacov 2 vedem că doar credința cu fapte (în umblarea noastră pe calea mântuirii) are efect, credința fără fapte este moartă în ea însăși, nu poate produce nimic bun. Mântuirea ușuratică (teoretică, că doar te-ai mântuit și gata) este falsă (iluzorie).
ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră trăită practic, cu fapte (roade vrednice de pocăință)!
7 Trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt – Tatăl a făcut planul salvării înainte de facerea lumii, Cristos S-a dat ca o Jertfă de răscumpărare bună și valabilă pentru toți oamenii (harul este oferit tuturor), Duhul Sfânt ne ajută pe calea mântuirii până la capăt, când vom ajunge la Tatăl, în partea fericită a veșniciei.
Câtă deosebire în erezie față de Adevăr: Un dumnezeu monstruos / vedeți articolul / a trimis un cristos ratat (care nu poate mântui decât pe cei puțini) cu o jertfă infectă și defectă (extrem de handicapată), bună doar pentru cei puțini, Duhul Sfânt îi cheamă și obligă pe reformați să fie mântuiți pe veci, apoi caută pe ei prin birturi și pe la curve etc ca să îi ”persevereze în sfințenie”. / Vedeți categoria că această erezie este o blasfemie / . Trebuie să fii debil mintal în înșelarea demonilor ca să crezi asta, odată mântuit pe veci mântuit.

Nu primiți erezia nimicitoare a mântuirii într-un moment, pe veci, pentru că Biblia ne învață altceva: doar credința trăită practic mântuiește!

Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, nu în minciunile că mântuirea nu se poate pierde

1 Ioan 5.3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.

Tot felul de mântuiți pe veci (mai ales cei fanatici care delirează necontrolat) ar vrea să ne învețe că odată ce ai venit la mântuire, nu îți mai poți pierde mântuirea, poți face orice (chiar au ajuns să facă avorturi), că Dumnezeu este obligat să te ”persevereze în sfințenie” (adică să te caute permanent la roșcove și porci) / vedeți articolul / .

Biblia ne învață altceva: că trebuie să păzim poruncile lui. Legea harului nu este prostituție spirituală calvinistă în care poți face orice (că Dumnezeu te-a ales și celelalte baliverne) ci umblarea cu Domnul pe calea mântuirii, să nu facem fapte rele și să facem fapte bune. Ai intrat în har, rămâi în har până la mântuirea finală din veșnicia fericită. Poți să pleci din har (care nu este obligatoriu).

Cum deosebim Duhul Adevărului și duhurile rătăcirilor nimicitoare

1 Ioan 4
despre cei care au 3 … duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.
5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă – poți merge băut (sau drogat) la curve că mântuirea nu se poate pierde; blasfemiile reformate cu mântuirea pe veci / vedeți categoria / , Dumnezeu este un monstru / vedeți articolul / , odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde orice ar face cei veniți la mântuire, Biblia minte când spune că mântuirea se poate pierde, / de exemplu articolul / .
6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă ascultă ce ne învață Biblia: că trebuie să mergem pe calea mântuirii până la capăt, pentru că doar așa vom ajunge la mântuirea finală. Multe articole din ultimul timp le-am scris bazat pe Epistolele lui Iacov și Ioan (mai este și Apocalipsa), care combat credința fără fapte (și dracii cred și se înfioară, și sunt ei mântuiți?!. Poate doar reformații să creadă așa ceva). / Vedeți articolul / cu ce ne învață Biblia.
cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă – strâmbă Adevărul (ați văzut mai sus într-un link un exemplu despre cum ar vrea să demonstreze că Biblia minte când spune că mântuirea se poate pierde, în Evrei).
Prin aceasta cunoaştem Duhul Adevărului şi duhul rătăcirii – nu va fi pierdere de sufletele lor în focul veșnic, nu vă lăsați înșelați de ei, ca să nu vă ratați veșnicia fericită!

5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume – / vedeți categoria / ce au ajuns ei în lume (mai rău ca cei din lume). Mai bine nu ar fi venit la mântuire decât să decadă așa!

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, pentru că satan vrea să vă înșele!

1 Ioan 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori – cei care propovăduiesc învățăturile dracilor odată mântuit pe veci mântuit, orice ai face nu îți pierzi mântuirea! Dacă îi crezi, ajungi să ți-o pierzi!
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu – pe calviniști i-a ales dumnezeu lor fals pentru mântuire cu forța / vedeți articolul despre dumnezeul calviniștilor / și acesta a trimis pe Domnul Isus doar pentru cei foarte puțini. Cristos nu a venit în trup pentru toți oamenii, Jerfa calvinistă este extrem de handicapată, bună doar pentru cei puțini aleși.
3 şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus – pentru calviniști, venirea Domnului Isus a fost doar o înscenare. Jertfa este extrem de handicapată. Ei zic să citim tradiția lor, scrierile pe care nici măcar ei (cei care le-au scris) nu le-au respectat! Nu Îl mărturisesc pe Domnul Isus, ci idolii lor inutili pentru mântuire: Calvin și Luther / vedeți blasfemia celor mântuiți pe veci / , nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

Nu dați crezare ereziei nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde!

Mântuirea ușoară este iluzorie (falsă), pentru că este fără Duhul Sfânt!

1 Ioan 2.29 Dacă ştiţi că El este drept, să ştiţi şi că oricine trăieşte în dreptate este născut din El.
1 Ioan 3.24 Cine împlineşte poruncile Lui rămâne în Cristos şi Cristos în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.

Cei care ne zic erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde, pot pretinde că bețivanii, curvarii, scandalagii etc (chiar fac avorturi) care se cred mântuiți pe veci, au Duhul Sfânt? De acea trăiesc în păcat (adică o țin tot păcătuind)? Nu este acesta o blasfemie?

Dacă ei nu (mai) au Duhul Sfânt, cum (mai) sunt aceștia mântuiți (și încă pe veci)?

Cine își iubește frații

1 Ioan 3
11 vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;
12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite – așa cum unii care au trecut la învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde nu i-au putut suporta pe cei care au continuat să predice Adevărul: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde. Celor prigoniți de eretici pentru Adevăr, li se potrivește versetul următor:
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea – că vă urăsc lupii răpitori mântuiți pe veci. Un calvinist demonizat a zis că cei care cred în mântuirea creștină (arministă) nu se bucură de mântuirea lor, poate că nici nu sunt mântuiți (că nu i-a mântuit Calvin pe veci) și că are un prieten care s-a sinucis, dar nu și-a pierdut mântuirea. Vedem că vorbește satana prin gura lui, / vedeți articolul / . Sinucigașul s-a bucurat de mântuirea lui?! Așa eretic, așa ”mântuire”.
14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte – Cei care își iubesc frații, le predică acestora Adevărul. Cei care sunt iubitori de satana, le propovăduiesc învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Ucid suflete și își pierd mântuirea (de lupii răpitori nu este pagubă)!
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el – Epistola este scrisă fraților (nu celor din lume). Se referă la cei care au intrat, prin credință, pe calea mântuirii (cei născuți din nou). Dacă nu au viața veșnică rămânând în ei, înseamnă că și-au pierdut mântuirea! Au avut-o și și-au pierdut-o! Ereticii ucigași de suflete (care zic că mântuirea nu se poate pierde, orice ar face cei mântuiți) și ucid suflete care ar fi trebuit să umble pe calea mântuirii, și-au pierdut mântuirea: nu au viața veșnică rămânând în ei!
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi – în primul rând să predicați doar Adevărul, ca minciunile satanei să nu le ucidă sufletele!
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? – Cine are Adevărul în Biblie și nu îl spune și altora (cel care nu combate erezia nimicitoare că nu trebuie să facă nimic ca să ajungă să fie mântuiți în viitor, nici să umble pe calea mântuirii, cu Domnul, până la capăt sau chiar pot face orice, dacă mântuirea nu se poate pierde), că credința fără fapte este moartă și nu poate mântui, că doar umblarea pe cale ne poate duce în veșnicia fericită, cum poate rămâne în dragostea de Dumnezeu? Nicicum!
18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul – cu fapta și cu Adevărul înseamnă combaterea învățăturii dracilor că odată mântuit pe veci mântuit!

În acest text sunt prezentați cei care își iubesc frații și cei care își urăsc frații. Vedeți în / acest articol / , care este cel care își iubește frații (cu Adevărul divin) și cel care îi urăște (propovăduiește minciuna satanei că mântuirea este pe veci și nu se poate pierde).

Unii merg până la marginile pământului ca să predice Evanghelia, și nu ne pasă că lângă noi, în Bisericile noastre, unii cred mizeria de erezie și fac orice, că nu își mai pot pierde mântuirea!

Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit

1 Ioan 2.29 Dacă ştiţi că El este neprihănit (drept), să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire (dreptate) este născut din El.
1 Ioan 3.7 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.
Altă traducere: Dragi copii, să nu vă înşele nimeni: cel care practică dreptatea (cel care face ceea ce este drept), este un om drept, conform modelului oferit de Cristos – nimeni să nu vă înșele cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, că nu mai contează ce faci (fapte rele). Dumnezeu nu poate fi înșelat: doar cine trăiește practic, în viața de zi ci zi, în neprihănire, este neprihănit!
/ Vedeți categoria timpurile mântuirii / . După îndreptățirea numai prin credință (mântuirea la trecut, de la intrarea pe calea mântuirii prin nașterea din nou) trebuie să urmeze îndreptățirea pe care și-o face fiecare creștin, cu faptele lui bune, pășind pe urmele Domnului Isus (mântuirea trăită în prezent), până la ținta noastră, mântuirea finală viitoare. Am intrat pe calea mântuirii ca să umblăm pe ea, nu ca să ne credem (degeaba) mântuiți pe veci! Nu ca să ne înșelăm singuri și apoi să îi înșelăm și pe alții!

Cum îi deosebește Dumnezeu pe ucenicii Lui de cei ai diavolului (cum îi putem deosebi și noi)

1 Ioan 3
6 Oricine rămâne în El nu o ține tot păcătuind; oricine o ține tot păcătuind nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut – am arătat în / articolul de aici / că se referă la cei care au intrat prin credință pe calea mântuirii (cei născuți din nou).
7 Copilaşilor (în credință), nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit – nimeni să nu vă înșele cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, că nu mai contează ce faci (fapte rele). Dumnezeu nu poate fi înșelat: doar cine trăiește practic, în viața de zi cu zi, în neprihănire (adică își realizează propria îndreptățire cu faptele lui bune, rânduite de Dumnezeu mai dinainte), este neprihănit, îndreptățit cu fapte înaintea lui Dumnezeu!
8 Cine o ține tot păcătuind (am văzut că este vorba despre cei născuți din nou) este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului – Cei care au venit la mântuire (adică au fost născuți din nou, prin credința lor în Jertfa Domnului Isus) dar continuă să păcătuiască (cu voia), sunt îndepărtați de la mântuire, ca și când nici nu ar fi fost mântuiți!
9 Oricine este născut din Dumnezeu nu o ține tot păcătuind, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate să continue să trăiască în păcat, fiindcă este născut din Dumnezeu.
10 Prin aceasta se deosebesc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

Nu credeți prostia de erezie nimicitoare propovăduită de fanaticii calviniști care delirează în obsesia lor: că mântuirea nu se poate pierde (că Biblia minte când spune explicit că mântuirea se poate pierde, de exemplu în textele din Evrei 10 / vedeți articolul /  și Evrei 6  și / articolul / ), că mântuirea este obligatorie doar pentru cei aleși care apoi nu și-o mai pot pierde orice ar face ei, care bolborosesc că care este meritul lor în mântuirea lor, că i-a ales Dumnezeu ori s-au ales ei singuri (deși Biblia spune clar să ne ferim de întrebările nebune și nefolositoare ale ereticilor) etc.

Mântuirea adevărată o au doar cei care o trăiesc practic. Mântuirea doar teoretică este falsă

1 Ioan 2.29 Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.
1 Ioan 3
1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă (practic, nu se crede mântuit pe moment pentru veci și atât!), după cum El este curat.
4 Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat – Domnul Isus nu poate să ofere o mântuire ușuratică!

Se vede foarte clar că cine intră pe calea mântuirii, apoi trebuie să umble practic, cu Domnul și acest lucru este vizibil. Pe Dumnezeu nu îl poate nimeni înșela cu minciuni, că odată ce a intrat pe calea mântuirii, omul poate să facă orice, dacă mântuirea este doar că ai crezut și atât!

Oricine rămâne în El nu păcătuieşte

1 Ioan 3.6 Oricine rămâne în El nu păcătuieşte – unii cred că nu mai pot păcătui (or fi sfinți și perfecți). Alții pretind că ei pot face orice, că mântuirea nu și-o mai pot pierde (orice ar face și oricum ar trăi ei după ce au venit la mântuire).

În originalul scris în limba greacă, verbul păcătuiește este la timpul prezent continuu, care nu există în limba română.
Traducerea corectă este:
Oricine rămâne în El nu o mai ține tot păcătuind (nu mai continuă să păcătuiască).

Nu este vorba nici că oamenii ar fi perfecți (doar Domnul Isus a fost perfect); nici că putem face orice, că mântuirea noastră nu depinde de noi, așa cum ar vrea să ne înșele cei care se cred mântuiți pe veci.

Cine este născut din El și continuă să meargă cu Domnul, practic, pe calea mântuirii, până la capăt (”rămâne în El” – este vorba despre cei care au venit la mântuire), nu o ține tot păcătuind. Și-a schimbat stăpânul și acest lucru se vede.

Apostolul Ioan ne cere să rămânem în Domnul Isus, ca să nu ne pierdem mântuirea

1 Ioan 2
28 Şi acum, copilaşilor – sunt cei intrați pe calea mântuirii (dar la începutul umblării cu Domnul pe calea mântuirii, care pot fi înșelați mai ușor cu învățături false), rămâneţi în El – este clar că se referă la cei care au venit la mântuire (pentru că doar cei care sunt în Domnul pot să rămână în El), pentru ca, atunci când Se va arăta El:
– să avem îndrăzneală şi,
la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El – cei mântuiți (iertați de trecutul lor și intrați pe calea mântuiri) pot ajunge să fie depărtați de Domnul, să își rateaze mântuirea în veșnicia fericită, adică să își piardă mântuirea.

Calvin, Luther (și Zwingli) au fost forme ale Anticristului, așa sunt și ucenicii lor!

1 Ioan 2
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce neagă că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care neagă pe Tatăl şi pe FiulMonstrul numit Dumnezeu i-a ales arbitrar doar pe unii pentru mântuire, iar Jertfa este bună doar pentru ei – blasfemie. Erezia mântuirii pe veci (calvinismul) Îl neagă pe Dumnezeu ca Tată bun, care vrea mântuirea tuturor oamenilor. Îl neagă și pe Isus, care este Hristosul numai pentru cei foarte puțini, aleși.
23 Oricine neagă pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.
24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.
25 Şi promisiunea pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică – promisiunea este făcută tuturor celor care vor să umble pe calea mântuirii, până la capăt, la veșnicia fericită. Pe aceștia, Dumnezeu nu îi scăpa din mână (dacă vor să rămână, dacă nu pleacă ei de bunăvoie).
26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească – cei care propovăduiesc erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde. Și lor Dumnezeu le-a făcut o promisiune: focul veșnic exegerat de fierbinte!

Unii fanatici obsedați de calvinism au ieșit din religia baptistă

Am arătat mai demult că unii baptiști-falși-calviniști au ieșit (bine au făcut!) din bisericile baptiste, pentru că nu au suportat Adevărul, că mântuirea trebuie trăită practic, cu fapte, pe calea mântuirii, până la capăt, altfel se poate pierde. Unul a trecut la o sectă calvinistă ”independentă”, altul la baptiștii ”reformați” (ce ștruță-cămilă o fi și aceia?!), altul a plecat pentru că nu i s-a predicat erezia nimicitoare (într-un județ unde sunt puțini baptiști, se întâmplă că unii o mai iau razna).

Nu degreaba ni se explică în Biblie:

1 Ioan 2.19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri – sunt ai celui care este tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare!

1 Ioan 2.10 Cine iubeşte pe fratele său

1 Ioan 2.10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
Cine iubește pe fratele lui predică Adevărul, nu învățătura dracilor că odată mântuit pe veci mântuit, erezia nimicitoare că poți face orice, că mântuirea nu se poate pierde! Am arătat în articolul anterior că unii calviniști (cam fanatici) devin lupi răpitori fără să vrea și fără să știe. Ereziile sunt de la satana, tatăl minciunilor și sunt spre pierzare (unii cred că sunt spre mântuire obligatorie). Dacă faceți să se poticnească unul care a intrat pe calea mântuirii, cu erezia voastră, va fi suficient foc veșnic ca să plătiți!

Mulțumim lui Dumnezeu pentru sfinții care au adus credința curată până la noi! Vedeți și articolul Amintiri cu sfinți pentru veșnicia fericită.

1 Ioan 2 Cei care își urăsc frații

1 Ioan 2
7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi Lumina adevărată şi răsare chiar.
9 Cine zice (crede, pretinde) că este în Lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.
15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

versetele 9 și 11 Cine urăște pe fratele său și pe cei pe care ar trebui să îi păstorească? Cine ucide suflete cu mizeria de erezie nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au crezut că pot face orice, că Cristos este așa de mare și Jertfa așa de acoperitoare că poate ierta orice și mântuirea nu se poate pierde (așa li s-a propovăduit de la amvoane). Au crezut că pot face orice și au făcut orice! Și unii au ajuns mai decăzuți decât cei din lume! Nu degeaba scrie în Biblie că mai bine nu ar fi venit la mântuire!

Unii pot să trăiască ca sfinții, chiar dacă cred că Dumnezeu i-a ales și i-a mântuit cu de-a sila. Cei care află de erezie se interesează ușor pe internet ce înseamnă acesta și cred că odată mântuiți ei sunt pe veci mântuiți. Dacă fac orice, merg din rău în mai rău. Și calviniștii care trăiesc ca sfinți devin lupi răpitori (contribuie la uciderea sufletelor) fără să vrea și chiar fără să știe. Nu au vrut ei să devină lupi răpitori. Dar nici ereziile nimicitoare de la satana nu sunt spre binele oamenilor! Fără să vrea, aceștia ucid sufletele celor care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii. Versetul 10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. 11 Dar cine urăşte pe fratele său – prin faptul că îi spune învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge spre chin veșnic, pentru că întunericul (satana) i-a orbit ochii Doctrinele false care sunt numite ale harului, bazate pe falsificarea Bibliei.

Nu propovăduiți erezia nimicitoare, pentru că ucideți suflete și Dumnezeu vă va chinui în focul veșnic! Dumnezeu nu va pierde la nesfârșit!

1 Ioan 2.15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume

1 Ioan 2.15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el – și poate ajunge să se creadă mântuit pe veci!

Alcoolistul drojdier Calvin / vedeți cine a fost / , sălbaticul Luther / vedeți categoria despre liderii reformei / și urmașii lor au încercat să ne convingă că ei sunt odată mântuiți pe veci mântuiți și orice ar face, mântuirea nu și-o mai pot pierde!

Biblia ne spune altceva: credința fără umblarea pe calea mântuirii nu are cum să ne ducă la destinația fericită. Credința o avem ca să umblăm cu Domnul, nu doar să ne credem mântuiți pe moment, pentru veci și atât!

16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.
17 Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac – adică doar cine va umbla cu Domnul pe calea mântuirii, practic, cu roade (fapte bune) va ajunge în partea fericită a veșniciei!

Nu credeți pe cei care vă înșală cu mântuirea ușuratică, pe veci, am cunoscut pe unii care au crezut erezia nimicitoare și au făcut orice, ajungând bețivani, curvari (merg băuți la curve), scandalagii (un derbedeu a vrut să facă puci în Biserică), drogați etc și se credeau mântuiți pe veci (de aceea combat erezia, pentru că am cunoscut că face victime!).

Test: Îl cunoaştem pe Domnul dacă păzim poruncile Lui, nu dacă ne pretindem mântuiți pe veci

Prima epistolă sobornicească a apostolului Ioan, capitolul 2
3 Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem (adică suntem uniți cu Domnul), dacă păzim poruncile Lui – o învățătură importantă a calvinismului este că Dumnezeu i-a ales numai pe ei și ei nu își pot pierde mântuirea, orice ar face ei apoi. Vedem că sunt doar vise, care nu duc în veșnicia fericită!
4 Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5 Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
6 Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus degeaba se cred unii baptiști-falși, CdE etc odată mântuiți pe veci mântuiți numai prin credință și gata
7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit – nu tradiția reformată (calvină și luterană) cu mântuirea falsă pe moment, fără să faci nimic, pentru veci!

Tot în acest capitol, Biblia insuflată de Dumnezeu ne explică de ce unii au renunțat la religia baptistă-creștină pentru o himeră (mântuirea pe veci):

18 Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti (în această categorie intră și lupii răpitori prin care satana încearcă să îi înșele pe creștini): prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri – incinerare plăcută în veșnicia rea, așa cum și-au ales-o! Măcar să nu îi mai lase Dumnezeu să înșele pe frați!

Marin Preda – Viața ca o pradă. Cum se ia Împărăția Cerurilor

   Citez un fragment scurt din începutul romanului Viața ca o pradă scris de Marin Preda.
   ”Aventura conştiinţei mele a început într-o zi de iarnă când o anumită întâmplare m-a făcut să înţeleg deodată că exist. Era multă lume în casă, fiinţe mari, aşezate în cerc pe scaune mici şi care se uitau la mine cu priviri de recunoaştere, dar parcă îmi spuneau cu ostilitate, te vedem, eşti de-al nostru, dar ce faci? Atunci am auzit o voce: „Lăsaţi-l în pace! Na, mă, şi pe-asta!” Şi cel ce rostise aceste cuvinte a luat de undeva de pe sobă o pâine mare şi rotundă şi mi-a întins-o. Atunci mi-am dat seama că ţineam strâns ceva în braţe, tot o pâine, şi că asta era cauza privirilor rele îndreptate asupra mea. Pusesem mâna pe pâinea de pe masă care era a tuturor şi nu mai vroiam să dau la nimeni din ea. Iar acel om, de care ascultau toţi, în loc să mi-o ia cu forţa, cum furioşi se pare că vroiau ceilalţi, făcându-mă să scot răcnete, îmi mai dăduse una: „Ia-o, mă, şi pe-asta!” Parcă m-am trezit dintr-un somn. M-am uitat la toţi liniştit şi am pus cuminte pâinea din braţe pe masă. Nimeni nu mai m-a luat după aceea în seamă, au început să rupă din ea şi să mănânce.”
    Nu degeaba ne spune Domnul Isus:
Matei 11.12 Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea – cei flămânzi și însetați după neprihănire, nu cei care cred că pot face orice, că mântuirea este ușuratică și nu se mai poate pierde.
   Știm că Ioan botezătorul i-a numit pui de vipere pe cei care se pretindeau mântuiți fără fapte, fără să facă nimic, și chiar mântuiți pe veci (orice ar face ei apoi) / vedeți articolul / .
   În acest verset, Domnul Isus ne spune cum ajungem (în final) să fim în Impărăție: dacă suntem disperați să alergăm spre țintă și dacă facem din aceasta scopul vieților noastre!

Veșnicia fericită, ca o pradă

Luca 13.24 Siliți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă!
Matei 7.13 Intraţi pe poarta cea strâmtă… 14. Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.
Odată ce am venit la mântuire (am intrat pe calea mântuirii, prin har), trebuie să umblăm (în același har) până la capăt, la mântuirea finală, în partea fericită a veșniciei! Dumnezeu și-a făcut și Își face partea Lui, dar și noi trebuie să ne facem partea noastră, până la capăt.
Proverbe 21.31 Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa este a Domnului.

Apostolul Ioan condamnă erezia cu mântuirea teoretică (iluzorie) pe veci

Tot felul de baptiști-falși păgânizați ar vrea să ne învețe că odată ce Dumnezeu i-a ales și au fost obligați de Duhul Sfânt să se pocăiască (în harul suveran, arbitrar și irezistibil, învățătură care este o colecție de blasfemii), ei nu își mai pot pierde mântuirea, orice ar face (erezie cunoscută ca odată mântuit pe veci mântuit, perseverența demonică în sfințenie – care numai sfințenie nu este).

Acești păgânizați (care și-au ratat umblarea lor pe calea mântuirii, așa că au trecut la evanghelia-falsă cu mântuirea ușoară, pe veci), ar vrea să fure și altora mântuirea. Nu degeaba spune Biblia despre ei:

Epistola apostolului Iuda, rob al lui Isus Cristos
(1).3 Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna.
4 Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos
…. Aceștia sunt
13 nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor; nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.

Șmecheria cu mântuirea ușoară, arbitrară, pe moment și pentru veci nu mântuie cu adevărat (este doar o iluzie), așa cum ne spune Biblia:

Prima epistolă a lui Ioan
1.6 Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim Adevărul – în fața lui Dumnezeu, vrăjeala nu ține! Nu vă lăsați înșelați de păgânii ratați pe care i-a strecurat satana între noi ca să vă ucidă sufletele, după ce și le-au ruinat (pentru vecie) pe ale lor!

Iacov 5 întoarcerea. Mila biruie Judecata

Iacov 5
19 Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la Adevăr, şi-l întoarce un altul,
20 să ştiţi că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate – și va face mare bucurie în cer!

Una din cele mai mari binecuvântări la care suntem parteneri este umblarea pe calea mântuirii, până la capăt, pentru că așa vom ajunge în partea fericită a veșniciei.

Ne-a chemat Dumnezeu la mântuire și, ca urmare a lucrării înaintașilor noștri de vestire a Evangheliei curate, a umblării lor în Adevărul Bibliei, a rugăciunilor celor apropiați, am răspuns chemării și am intrat, prin har, pe calea mântuirii.

Suntem aici pentru că alții au depus efort sfânt. Suntem și noi, la rândul nostru, datori să chemăm suflete la mântuirea adevărată (nu la mântuirea iluzorie, suverană, ieftină, ușoară și arbitrară pe veci, care este o urâciune). Și suntem datori să facem bucurie în cer, întorcându-i pe cei care au luat-o razna și au primit altă evanghelie, falsă (erezia nimicitoare a mântuirii pe veci).

Marcu 13.31 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece:

Matei 5.7 Ferice de cei milostivi, căcă ei vor avea parte de milă, aici și la Judecata în vederea veșniciei!
Iacov 2.13 Cei care nu au avut milă de alţii în viaţa lor trăită pe pământ, vor fi judecaţi de Dumnezeu fără să li se acorde milă. Dar mila (pe care a avut-o cineva) va fi un factor care va influenţa decizia finală la (acea) judecată.

Cu frică de Dumnezeu, să facem să se întoarcă cei care au luat-o pe alte căi, străine, așa ca în Ieremia 31
18 … întoarce-mă Tu, şi mă voi întoarce, căci Tu eşti Domnul Dumnezeul meu!
19 După ce m-am întors, m-am căit; şi după ce mi-am recunoscut greşelile, mă bat pe pulpă; sunt ruşinat şi roşu de ruşine, căci port ocara tinereţii mele.

Iacov 5 Lucrurile bune nu se primesc pe moment și gata!

Iacov 5.7 Fiţi, dar, îndelung răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului, şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie timpurie şi târzie – nu scrie în Biblie că din momentul ce ești mântuit, ești mântuit pe veci și nu te mai poți dezmântui orice ai face. Dacă vrei să îți schimbi stăpânul (din diferite motive, în Biblie sunt puse unele motive), nu mai poți să scapi!

În realitate, Dumnezeu nu ia ostatici în trenul mântuirii. Duceți până la capăt mântuirea voastră, ca să ajungeți cu Domnul în veșnicia fericită! Numai cine va rămâne cu Domnul va fi mântuit de mânia viitoare.

Iacov 4 Nu ziceți ”mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga” și ne credem mântuiți pe veci

Iacov 4
13 Ascultaţi, acum, voi care ziceţi: „Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”,
14 şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere.
15 Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi: „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.”
16 Pe când acum vă făliţi cu lăudăroşiile voastre! Orice laudă de felul acesta este rea.

Biblia, insuflată de Dumnezeu (2 Timotei 3.16-17), ne spune să nu ne mândrim cu capacitățile noastre de a face ceva, pentru că nu știm ce va fi mâine. În acest context, pretenția unora că ei sunt mântuiți pe veci este (în mod foarte vizibil) de domeniul fanteziei. Chiar Calvin avea pretenția că toți oamenii trebuie să trăiască ca sfinții și doar la Judecată se va vedea care au fost aleși de Dumnezeu (vedeți ce Dumnezeu monstros implică această învățătură) și sunt mântuiți și care nu. Adică se va vedea că unii au fost fraieri și au fost sfinți, dar ei nu sunt mântuiți pentru că dumnezeul calvin (Lucifer) nu a vrut să îi aleagă și pe ei! O astfel de învățătură este de domeniul psihiatriei!

Dacă nu putem să ne lăudăm (nici nu știm unde vom fi mâine) că ”mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”, cu atât mai puțin putem crede (nu să avem pretenția, ci nici măcar să credem!) că odată mântuiți suntem mântuiți pe veci (ce vrăjeală)! Dacă credem că un dumnezeu monstruos (un fel de ”zeu-computer”, cum zicea cineva) ne-a ales doar pe noi spre mântuire, trebuie să tragem concluzia că mai degrabă nu ne-a ales (dacă este așa monstruos)! În credința creștină, Domnul Isus (Mântuitorul, nu monstrul calvinist luteran reformat zwinglian etc) ne promite că nimeni nu ne poate smulge din MÂNA LUI, că NE-A SĂPAT pe PALMELE LUI și așa vom rămâne căt timp nu vom pleca noi singuri!

Iacov 4 ne spune că cine trăiește ca lumea devine dușman cu Dumnezeu. Nici vorbă de mântuirea pe veci (că poți să faci orice)

Iacov 4
4 Suflete preacurvare (cei care se cred și se pretind ”mântuiți pe veci”)! Nu ştiţi că prietenia cu lumea (trăirea în modul de viață păcătos al lumii – din altă traducere) este dușmănie față de Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea (se urâțește ca lumea din care a ieșit, copiază modul de viaţă al lumii păcătoase) se face dușman cu Dumnezeu – se vede și din acest verset că creștinismul real, biblic, se opune învățăturii dracilor că mântuirea nu se poate pierde (orice ar face calviniștii).
5 Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.
6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.”
7 Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi – nu primiți în mințile și viețile voastre erezia mântuirii pe veci!
8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! – nu scrie în Biblie mizeria calvinistă că odată mântuit ești pe veci mântuit, poți face orice, că mântuirea nu se poate pierde! Vedem că Biblia ne îndeamnă să ne ducem mântuirea până la capăt!
9 Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare:
10 smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.

Blestemul mâniei lui Dumnezeu peste baptiștii-falși-calviniști: Emil Bartoș

Vedem aici în articol că fiul unui ”pastor baptist” s-a sinucis. Nu este pastor baptist, este Emil Bartoș, pastor satanist calvinist, adică un lup răpitor care ruinează suflete care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii. Înainte de revoluție, în România, baptiștii au fost creștini-arminiști, vedeți articole / aici / și / aici / care credeau că creștinii au obligația umblării cu Domnul pe calea mântuirii, până la capăt, altfel mântuirea se poate pierde.

lup oaie 74604519875_image_(1)

După revoluție au apărut și la noi tot felul de eretici, lupi răpitori care au propovăduit învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit. Am cunoscut baptiști botezați și membri ai bisericilor baptiste care au crezut erezia nimicitoare că pot face orice, că mântuirea nu se paote pierde și au făcut orice și starea lor a mers în mai rău: bețivani, curvari, cu jocuri de noroc, am auzit că fac avorturi că odată mântuiți pe veci mântuiți.

Un astfel de păgân calvinist este și Emil Bartoș, care nu are treabă cu religia baptistă, decât cu numele. Vedeți aici că calvinismul este o blasfemie care implică faptul că Dumnezeu este un monstru / vedeți articolul /  și vedeți aici cine sunt ereticii care, sub înșelarea demonilor, au inventat erezia cu mântuirea pe veci, ca să înțelegeți de ce acest calvinist (ucigaș de suflete cu erezia nimicitoare) nu a avut binecuvântare în familia lui, ci blestem!

foc sh resBc cr

Iacov 2: credința dracilor (doar teoretică) nu duce la mântuirea viitoare, în veșnicia fericită!

Iacov 2 în traducerea BVA
14 Fraţii mei, cât de realistă este afirmaţia cuiva care spune că are credinţă, dacă nu are şi fapte care să o demonstreze? Poate oare această credinţă să îl salveze? – poate doar dacă ar fi real că odată mântuit pe veci mântuit!
15 Să presupunem că un frate sau o soră au nevoie de îmbrăcăminte şi de hrana zilnică. 16 Dacă vreunul dintre voi le spune: „Duceţi-vă liniştiţi! Vă urez să aveţi haine călduroase şi să mâncaţi până vă saturaţi!”, dar nu le oferă aceste lucruri materiale de care au nevoie, ce se rezolvă doar prin (asemenea) cuvinte?
17 Acest exemplu demonstrează faptul că dacă este afirmată (cu gura) dar nedemonstrată prin fapte, acea credinţă este moartă… – deci mântuirea numai prin credință, pe veci, este falsă, este doar o iluzie, o minciună
18 Dar poate că cineva ar spune: „Tu ai credinţa, iar eu am faptele.” Demonstrează-mi credinţa ta fără fapte, iar eu o voi demonstra pe-a mea prin faptele pe care le fac!
19 Tu crezi că există un singur Dumnezeu (adevărat). Corect! Dar şi demonii cred (acest lucru) şi au doar un sentiment de teamă care îi face să tremure.
20 Om nechibzuit (calvinist, mântuit pe veci), vrei să înţelegi că fără fapte, credinţa este inutilă?
21 Strămoşul nostru Avraam nu a fost oare considerat corect (în relaţia lui cu Dumnezeu) doar atunci când şi-a demonstrat credinţa prin fapte, punându-l pe Isaac ca sacrificiu pe altar?
22 Este de remarcat cum credinţa lui a fost completată de fapte; şi astfel ea a lucrat împreună cu ele!
23 Acest fapt confirmă textul din Scriptură care spune că „Avraam L-a crezut pe Dumnezeu; şi a fost considerat corect”; iar Dumnezeu l-a numit prietenul Lui.
24 Este evident deci că omul este considerat corect (şi) prin fapte, nu doar prin credinţă!
25 Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul prostituatei Rahav, când i-a primit bine în casa ei pe acei spioni şi le-a salvat viaţa, recomandându-le să meargă pe un alt drum. Oare nu a fost ea considerată corectă datorită faptelor pe care le-a făcut?
26 Aşa cum corpul fără spirit este mort, şi credinţa fără fapte este (tot) moartă – nu poate mântui!

Iacov 2
14. Fraţii mei, ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască? … – se vede că NU!
17. Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi – nu duce la mântuirea viitoare, în partea fericită a veșniciei!
18. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele. Arată-mi credinţa ta fără fapte, şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.” – credința adevărată, care duce la veșnicia fericită, este cea care se manifestă practic, în fiecare zi, în umblarea (cu faptele noastre bune) pe calea mântuirii!
19. Tu crezi că Dumnezeu este unul şi bine faci; dar şi dracii cred… şi se înfioară! – și nu sunt mântuiți. Se vede că dracii sunt calviniști, pentru că au credință fără fapte vrednice de pocăință!
20. Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit (calvinist), că credinţa fără fapte este zadarnică (fără folos de mântuire, inutilă)? – nu credeți minciunile calviniștilor cu ”harul irezistibil”, ”suveranitatea”, nu există cădere din har, mântuirea nu se poate pierde și alte vrăjeli ale satanei. Când mint, ereticii vorbesc din ale tatălui lor cel viclean!
21. Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte, când a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
22. Vezi că credinţa lucra împreună cu faptele lui (credința practică, nu teoretică), şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.
23. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a crezut (practic, nu doar teoretic) pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire„; şi el a fost numit „prietenul lui Dumnezeu.”
24. Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit (și) prin fapte, şi nu numai prin credinţă – acum înțelegeți de ce Luther a vrut să scoată (printre altele) Iacov din Biblie: pentru că îi ruina mântuirea (doar teoretică) pe veci!
26. După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă. – ”Odată mântuit pe veci mântuit” este otrava satanei prin care ereticii pot să vă piardă sufletele!

Religia zadarnică a autoînșelării (dar care nu Îl poate înșela pe Dumnezeu) și religia trăită practic, care duce la mântuirea finală

Iacov 1
26 Dacă crede cineva că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică (inutilă).
27 Religia curată şi neîntinată (reală), înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume – să producem roade bune și să nu mai facem fapte rele!

Vedem și în acest text că nici vorbă că odată mântuit pe veci mântuit. 26 . Dacă cineva se crede (pretinde) că este creștin, dar nu își trăiește credința, se înșală singur (fiind sub influența satanei) și  are o formă de religie doar vopsită pe deasupra și care, pentru că nu este trăită practic, nu duce la mântuirea viitoare în veșnicia fericită!

27. Dumnezeu nu poate fi înșelat și se uită la cum trăiesc cei care se cred mântuiți. Dumnezeu consideră că este religie adevărată, care duce la mântuire, religia care este trăită practic.

Concluzie: Și în aceste două versete, Duhul Sfânt care a insuflat Biblia ne spune să nu ne înșelăm singuri, că pe Dumnezeu oricum nu Îl vom putea înșela (nici aici, și cu atât mai puțin la Judecată). Există religia falsă (ca vopseaua pe deasupra), care nu este trăită practic, ci doar teoretică (numai prin credință, că ai crezut și gata), ești mântuit și atât, mântuirea nu ți-o mai pierzi orice ai face apoi. Asemenea erezie nu duce la mântuirea viitoare. Există o religie creștină autentică, care îi transformă (metamorfozează) pe creștini, prin Duhul Sfânt. Această credință produce roade (faptele bune rânduite de Dumnezeu ca să umblăm în ele) în lumea reală (nu doar în imaginație)! Și să nu mai facem faptele rele pe care le făceam înainte de a veni la mântuire (să ne păzim neschimonosiți de lume).

În Iacov 1, Biblia condamnă credința doar teoretică care nu duce la mântuire. Numai credința cu fapte duce la veșnicia fericită!

Iacov 1
22. Fiţi împlinitori ai Cuvântului (practic, trăind prin fapte) nu numai ascultători (cei care au auzit), înşelându-vă singuri dacă auzi Evanghelia și o crezi (doar teoretic) și atât (nu faci nimic, nu umbli cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt) și te crezi mântuit pe veci, Biblia îți spune că te înșeli. Aceea este doar o vrăjeală de mântuire, nu este adevărată!

Evanghelia doar auzită (credința doar teoretică) dar nepusă în practică în fiecare zi, nu duce la mântuire:
23. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta (prin trăire practică, în viața de zi cu zi), seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,
24. şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era – adică s-a uitat degeaba, fără folos de mântuire pentru veșnicia fericită!

Evanghelia crezută și trăită practic duce la mântuire:
25. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea libertății (legea eliberării prin har de sub robia păcatului), şi va stărui în ea (va continua să o trăiască, să umble cu Domnul), nu ca un ascultător care a uitat, ci ca un împlinitor cu fapta (în fiecare zi, practic), va fi fericit în lucrarea lui – și în veșnicia fericită, cu Domnul!

Încă o dată, Biblia ne arată că credința netrăită practic (doar teoretică, că ești mântuit și atât) nu duce la mântuirea finală în veșnicia fericită!

Dacă ai intrat pe calea mântuirii (prin har, nu prin fapte), rămâi în har, umblă cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt, Biblia ne spune că doar așa vei  ajunge la destinație, cu Domnul în veșnicia fericită!

Iacov 1 ne pune în față, din nou, posibilitatea alegerii vieții sau a morții veșnice

Iacov 1
12. Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. – se referă la mântuirea viitoare, în final!
13. Nimeni, când este ispitit, să nu zică: „Sunt ispitit de Dumnezeu.” Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, şi El însuşi nu ispiteşte pe nimeni.
14. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit.
15. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea. – în Biblie nu ni se spun vrăjeli, minciunile satanei că Dumnezeu i-a ales doar pe unii pentru mântuire și pe ceilalți nu i-a vrut (aceasta implică faptul că Dumnezeu este un monstru, / vedeți articolul / ), iar cei puțini aleși pentru mântuire, apoi pot face orice, că mântuirea nu se mai poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit.

Vedem și în acest text o reluare a posibilității alegerii de fiecare om în parte (fiecare alege pentru sine), alegere oferită oamenilor și în Vechiul Testament. În Noul Testament nu ni se oferă harul ieftin care să ne dea o mântuire ușoară, ci harul care ne ajută să umblăm cu Domnul (dacă vrem noi să rămânem în har!), prin Duhul Sfânt, pe calea mântuirii până la capăt.

Trecerea de la Legea dată lui Moise (cele 10 porunci) la Legea harului a însemnat trecerea de la falimentul umblării în firea pământească la harul umblării cu Duhul Sfânt, Persoana Sfintei Treimi care coboară în fiecare om când intră pe calea mântuirii (când am crezut). Nici vorbă să fi însemnat că putem face orice, că mântuirea nu se poate pierde, că nu există cădere din har. Noi trebuie să umblăm cu Duhul Sfânt (care ne călăuzește, ne dă putere de sus, voință, ne ajută în slăbiciunile noastre și mijlocește pentru noi) până la capăt, pentru că doar așa vom ajunge la destinație, în partea fericită a veșniciei!

Dumnezeu nu se schimbă

Am văzut (în articolele precedente) cum în VT, Dumnezeu a pus poporul ales în fața unei alegeri permanente între bine și rău, viață și moarte și le-a dat indicația să aleagă viața. Erau în poporul ales, dar alegerea aceasta (prin naștere) nu i-a ajutat la nimic, dacă nu alegeau ei să Îl urmeze pe Dumnezeu (de exemplu prin pustie etc). Alegerea ca popor era pusă în umbră de alegerile lor greșite.

Iacov 1.17 În Tatăl luminilor nu este nici schimbare și nici umbră de mutare.

De ce să credem că Dumnezeu s-a schimbat?

De ce să credem ce vor să ne învețe lupii răpitori că acum dacă te-ai mântuit ești pe veci mântuit, că mântuirea nu se poate pierde (pentru cei pe care i-a ales Dumnezeu la facerea lumii și alte minciuni)?

Dimpotrivă, Biblia ne spune în Iacov 2 că doar credința teoretică (fără fapte făcute practic) nu ajută și în Filipeni 2.12 și 13 ne cere să ne ducem mântuirea noastră până la capăt, să rămânem în har, să nu mergem pe alte căi străine, ca să ajungem în veșnicia fericită!