Sola Scriptura dar falsificată (ca să le iasă erezia mântuirii pe veci) devine Manualul ateului

1 Timotei 2
3 … Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
4 voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.

Minte Biblia? Cei care au încercat să facă să pară reale învățăturile harului-fals (ale dracilor) cu mântuirea pe veci și atât, au inventat Doctrinele dracilor (numite cu tupeu demonic ”ale harului”, pentru că dau o justificare falsă mântuirii fără să umbli cu Domnul, până la capăt). Doctrinele false ale dracilor ne zic că monstrul ăla rău (Dumnezeu) a vrut ca doar foarte puțini oameni să fie mântuiți (numai prin har, dar harul era extrem de slab și nu i-a putut mântui pe toți; numai prin credință – care știm că este a dracilor și nu mântuie). Biblia ne prezintă un Dumnezeu arminist, milos, care oferă mântuirea tuturor, fără să oblige pe cineva la mântuire. Dumnezeu Și-a făcut partea Lui în mântuirea noastră, dar și noi trebuie să ne facem partea noastră. Prin har, Dumnezeu a dat tuturor posibilitatea să intre pe calea mântuirii și să umble cu Domnul până la capăt. Harul arminist nu oferă mântuirea ușuratică (”ne învață să o rupem cu lumea”) și nu este limitat, anchilozat, sclerozat că a uitat de alți oameni!

Învățăturile dracilor prezintă un Dumnezeu monstruos dar slăbănog, cu un har ”suveran” dar leșinat, care oferă numai unora o mântuire iluzionistă dar pe veci. Cu o Biblie falsificată ca să le iasă erezia nimicitoare, dar numită Sola Scriptura, nu mai poți ajunge în partea fericită a veșniciei, judecat de Dumnezeu după fapte, dar faptele sunt lipsă!

Biblia falsificată devine manualul ateului!

Biblia ne spune cum învățătura dracilor cu mântuirea pe veci ucide suflete

A doua epistolă sobornicească a apostolului Petru, cap. 2
1 În popor s-au ridicat şi profeţi mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare – odată mântuit poți să te crezi pe veci mântuit, negându-L pe Stăpânul care i-a răscumpărat – pretind că oferă o mântuire care nu necesită umblarea cu Domnul și zic solus Cristus!, şi vor face să cadă asupra lor o pierzare năpraznică.
2 Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi, din cauza lor, calea adevărului va fi vorbită de rău – se știe (și știu și cei din lume) că ”mântuiții pe veci” pot face orice, că mântuirea nu și-o mai pot pierde

9 înseamnă că Domnul ştie să-i scape din încercare pe oamenii temători de Dumnezeu şi să-i păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii,
10 mai ales pe cei care umblă după pofta lor necurată
12 …, vor muri în însăşi stricăciunea lor – nu seamănă a ”mântuire pe veci”, nu-i așa?
13 şi îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua-n amiaza mare. Ca nişte întinaţi şi pângăriţi, se pun pe chefuit la mesele de dragoste, când iau masa împreună cu voi – se referă la cei numiți ”frați”.
14 Le scapără ochii de adulter şi nu se satură de păcătuit. Ademenesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt nişte blestemaţi.
15 După ce au părăsit calea cea dreaptă – au intrat pe calea mântuirii, adică în proces de mântuire, dar au părăsit calea mântuirii!, au rătăcit şi au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fărădelegii.
16 Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege: o măgăriţă necuvântătoare, care a început să vorbească cu voce omenească, a pus frâu nebuniei profetului.
17 Oamenii aceştia sunt nişte fântâni fără apă, nişte nori alungaţi de furtună, lor le este păstrată bezna întunericului – nu le este de folos teologia falsă cu ”mântuirea pe veci”
18 Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic – învățăturile dracilor numite cu mult tupeu ale harului – de parcă în har pot face orice (și doctrinele dracilor – ale harului-fals), îi ademenesc cu poftele firii şi cu desfrânări pe cei care de abia au scăpat de cei care trăiesc în rătăcire – mântuirea ușuratică pe veci ucide suflete intrate de puțin timp pe calea pocăinței!
19 Le promit libertatea, în timp ce ei înşişi sunt robi ai stricăciunii; căci fiecare este robul lucrului de care este biruit.
20 Într-adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi – degeaba dau aceștia din gură cu lucruri de nimic (cele 5 sola, punctele T.U.L.I.P. ale mântuirii pe veci)
21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.
22 Cu ei s-a întâmplat ce spune proverbul adevărat: Câinele s-a întors la ce vărsase şi scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.

Cei care cunosc neoprotestantismul din interior știu cât rău au făcut, ce degradare au produs învățăturile dracilor că mântuirea nu se poate pierde (poți fi mântuit chiar dacă Îl negi pe Domnul și umbli cu demonii, ca mântuirea este numai prin credința pe moment, numai cu datul din gură cu harul – fals), de aceea am pus acest text – nu există ceva mai potrivit ca textul – este o descriere perfectă a ceea ce a produs teologia mântuirii ușuratice și iluzorii (fantomatice) pe veci!

Cele 5 sola – mit și realitate

Mântuirea ușuratică trăită de unii (care se pretind mântuiți pe veci, pe deplin asigurați în Cristos chiar dacă umblă cu demonii) se bazează pe cele 5 sola:

Sola gratia este mântuirea ușuratică numai prin har (monergism). Te crezi mântuit și atât. Poți să umbli cu demonii, că vei fi cu Domnul.

Sola fide – ai crezut și deja ești pe deplin asigurat în Cristos, poți să ajungi chiar mai rău decât erai la început (sub influența mai multor demoni), poți să crezi că credința numai teoretică a dracilor deja te-a mântuit pe veci, poți să crezi că te minte Biblia când te numește pui de viperă.

Sola Scriptura – Biblia falsificată nu mântuie

Solus Cristus – nu Cristos te-a înșelat că poți fi mântuit chiar dacă umbli cu satana

Soli Deo Gloria – blasfemie! Dacă este vorba despre înșelarea demonilor spre uciderea sufletelor cu mântuirea ușuratică, nu are Dumnezeu nevoie de laudele celor numiți de Biblie ”lupii răpitori care nu vor cruța turma”.

Cele 5 sola – demitizare

Niște păgâni au reînviat (cu câteva sute de ani în urmă) învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Ca să facă o teologie opusă celei catolice, au falsificat Biblia că mântuirea este numai prin har, numai prin credință și nu mai scapi nici să vrei (vedeți aici cine a falsificat Biblia). Nu au vrut să îi învețe pe oameni că pot face orice, că nu își pot pierde mântuirea, ci au exagerat mult vrând să se îndepărteze de catolici; nu au trăit mizeria de erezie (a fost mai mult teoretică). În zilele noastre, unii baptiști se pretind mântuiți pe veci (sunt baptiști-falși, cei adevărați sunt arminiști) și fac orice. Să vedem cât de mincinoase sunt cele 5 Sole, ca să nu le credem și să nu credem nici erezia nimicitoare a lor, cea cu mântuirea pe veci (mai cu satana, mai cu Dumnezeu, că tot acolo ajungi).

Sola gratia – mântuirea numai prin har – erezie obținută prin falsificarea Scripturii. Au creat erezia, s-au bazat pe falsificarea Bibliei și apoi au zis că aceea este Biblia adevărată, au pecetluit-o cu Sola Scriptura. Adică au dat oamenilor o Biblie falsificată cu mântuirea ușuratică numai prin datul din gură cu credința, cu ”harul” în care nu trebuie să umbli până la capăt, pentru mântuirea fiecăruia!

Sola fide este credința puilor de vipere (vedeți articolul), a dracilor care nu mântuie (vedeți articol), a lupilor răpitori, după cum spune Biblia:

1 Timotei 4
1 Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă – peste tot în Biblie unde este vorba de credință se referă la credința arministă trăită practic (HARUL adevărat arminist ne învață să o rupem cu păgânătatea, nu să facem orice), ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
2 abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni – cele 5 sola, învățăturile dracilor (ale harului fals, ușuratic și irezistibil), doctrinele dracilor, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor.

Menționez că cei prin care demonii au trimis oamenilor învățăturile dracilor nu au vrut (intenționat) să ucidă suflete cu ele (nu au știut ce fac) dar nici nu i-a interesat ce spune Biblia cu adevărat (pentru falsificarea Bibliei nu există iertare).

Mizeriile ereziei nimicitoare sunt urmate (cu mult tupeu) de Solus Cristus (de parcă Cristos îi mântuie pe căile lumii!) și Soli Deo Gloria – hâc hâc lăi lăi lăi – cei care umblă cu demonii (înșelați de ei) să dea din gură despre demoni, că Dumnezeu nu a juns să trăiască în mizerie, ca să aibă nevoie de mizeriile lor eretice! Sola Satana este în realitate izvorul ereziei lor, numai demonii îi pot înșela pe frați că pot să umble cu demonii și totuși vor ajunge cu Domnul în veșnicie!

Halloween – vox satana se preface că este vox dei baptist (strâmbă, falsifică Evanghelia ca să le iasă lor erezia ca fiind reală, dar degeaba)

Am arătat că o sărbătoare păgână (de origine celtică) poate fi acoperită cu puțin creștinism (iluzoriu) ca să se poată pretinde creștină.

Așa fac și cei cu erezia mântuirii pe veci: se prefac că sunt creștini. Să vedem lipsa totală de inteligență pe saitul unui fanatic:

„Prin decretul lui Dumnezeu, pentru manifestarea slavei lui, unii oameni şi îngeri sunt predestinați spre viaţa veşnică şi alții orânduiți spre moarte veşnică” „Aceşti îngeri şi oameni, astfel predestinați şi orânduiți, sunt în special şi neschimbător plănuiți; şi numărul lor este atât de sigur şi definit încât el nu poate fi nici crescut nici micșorat” – dumnezeul mântuiților pe veci este satana, care îi condamnă pe cei mai mulți oameni la chinul veșnic, pentru că nu îi vrea mântuiți! (am comentat o bazaconie păgână aici și aici).

Erezia nu poate fi susținută cu Biblia (corect interpretată), de aceea lupii răpitori prin care demonii vor să vă piardă sufletele, o falsifică prin extragerea versetelor din context (ca să le dea cu totul alt sens), vedeți aici cum fac ei (am comentat același delir). Dar așa ei ajung să aibă mai mult chin veșnic, scrie în Apocalipsa 22.18 și 19!

Aici vedem cum umblarea cu satana li se pare dulce, mântuiților pe veci. Și mai putem vedea un imbecilism feroce, care îi fraierește pe cei cu erezia.

Iar aici vedem cât de mult au reușit demonii să îi coboare intelectual pe cei care se pretind mântuiți pe veci: A început cu:Prin decretul lui Dumnezeu, pentru manifestarea slavei lui, unii oameni şi îngeri sunt predestinați spre viaţa veşnică şi alții orânduiți spre moarte veşnică” . Apoi a zis că nu Dumnezeu este de vină că unii nu se pocăiesc, după ce el a scris că dumnezeul fanaticilor nu i-a vrut! Spre sfârșitul delirului, înșelatul satanei zice: Şi acum să îndrăznească vre-un păcătos să preseze în mod impertinent întrebarea, de ce aceeaşi iubire şi putere alegătoare în Dumnezeu nu a ales de asemenea să mântuiască pe toţi păcătoșii pierduți? Acesta este suficientul şi groaznicul răspuns: „Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu?” (Romani 9:20) – Este clar că înșelatul viclean nu are nici un argument valabil (logic).

Biblia poate să dea înţelepciunea care duce la mântuire (la mântuirea finală)

Apostolul Pavel în a doua epistolă către Timotei (care era mântuit, adică intrat pe calea mântuirii):

2 Timotei 3
15 … Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.

”Înţelepciunea care duce la mântuire” mă face să cred că mântuirea este un proces, o cale de urmat. Prin har am intrat pe cale, apoi în Biblie (cei care vor să găsească Adevărul) găsim înțelepciunea ca să participăm cu Dumnezeu la propriul proces, să ne facem partea fiecare în mântuirea lui (și în mântuirea comună).

”Înţelepciunea care duce la mântuire” este scris pentru unul venit deja la mântuire, înseamnă că se referă la umblarea cu Domnul, până la mântuirea finală! Nu este arătată o mântuire ușuratică, că doar ești mântuit pe veci și nu mai scapi (mai pe calea Domnului, mai cu lumea, că tot acolo vei ajunge). ”Înţelepciunea care duce la mântuire” înseamnă că învățăturile Noului Testament sunt obligatorii, nu sunt facultative, opționale, că nu mai contează ce faci, doar ești mântuit pe veci!

Sola fide este mântuirea iluzorie, falsă, fără învățăturile Bibliei aplicate practic, mântuirea ușuratică pe veci prin credința dracilor (care nu mântuie), vedeți / Iacov 2 / Om nechibzuit (mântuit pe veci), vrei să înţelegi că fără fapte, credinţa este inutilă? și / aici ce a spus Ioan Botezătorul / ”pui de vipere” celor care se credeau mântuiți pe moment și atât. Unii cred că este vorba despre îndreptățire, dar nici aceasta nu este prin credința numai teoretică: Iacov 2.24 Vedeţi, dar, că omul este socotit neprihănit (drept) prin fapte, şi nu numai prin credinţă.

Sola gratie este datul din gură al celor cu harul mântuirii cu lumea, că poți face ce vrei, că nu mai scapi. Este o învățătură a dracilor, că poți fi mântuit prin har dacă nu umbli cu Domnul!

Sola Scriptura este minciuna folosită de cei care caută în Biblie versete ca să strâmbe spiritul Bibliei, că mântuirea trebuie dusă până la capăt!

Chiar vreți să fiți mântuiți de un actor fals, pe veci?!

Teologia mântuirii pe veci nu are acoperire biblica, iar cei care încearcă să o justifice folosesc ideile pe care le-au primit (alții) de la cel viclean, tatăl minciunilor, vicleniilor și al învățăturilor dracilor.

Cei mai reduși intelectual au ajuns să creadă că Dumnezeu este arbitrar, că face lucruri la întâmplare, aiurea și nu îi pasă de nimeni: pe unii puțini i-a ales, pe cei mulți nu i-a vrut mântuiți și gata. Și așa de mare este degradarea lor, încât nu își dau seama că un dumnezeu rău nu îi vrea nici pe ei mântuiți, ci doar îi înșală. Nu poți avea încredere într-un dumnezeu (ce iluzie de dumnezeu o fi) dacă nu a vrut să fie mântuit (arbitrar, că nu a avut chef) un singur suflet!

Ce monstruozitate de dumnezeu fals! Știm că satana apare ca un înger de lumină și slujitorii lui se prefac că sunt apărători ai neprihănirii, cu învățăturile false cu mântuirea ușuratică pe veci. Când vei ajunge la judecată, Dumnezeu te va respinge pentru că nu a avut chef să te mântuiască? Jertfa ne arată un Dumnezeu cu o inimă de Tată bun, nu un monstru care i-a condamnat pe cei mulți la chin veșnic fără să îi întrebe măcar! Posibilitatea să fii mântuit de un asemenea monstru este atât de mică, încât este improbabilă!

   Satana s-a deghizat în Dumnezeu și vă înșală că el este Dumnezeu, dar este fals. Dacă nu vezi în el caracterul de Tată bun al lui Dumnezeu, este fals!

   Chiar vreți să fiți mântuiți (și încă pe veci, abracadabra) de un actor fals?!

Falsificarea Bibliei prin extragerea versetelor din context

Romani 9
Dumnezeu este stăpân să aleagă – titlu derutant (titlurile nu aparțin originalului, au fost adăugate mai târziu)
Dumnezeu se îndură de cine-I place – și acest titlu este derutant
18 Astfel, El are milă de cine vrea – de noul grup eterogen, şi împietreşte pe cine vrea – este vorba despre intrarea în impietrire de lungă durată a primului grup și apariția celui de-al doilea
22 Şi ce putem spune, dacă Dumnezeu, fiindcă voia să-Şi arate mânia şi să-Şi descopere puterea, a suferit cu multă răbdare nişte vase ale mâniei, făcute pentru piere – se referă la primul grup care a fost ales și care a intrat în împietrire pentru aprox. 2000 de ani
23 şi să-Şi arate bogăţia slavei Lui faţă de nişte vase ale îndurării pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă (despre noi vorbesc)? – despre noi, al doilea grup, creștinii!
24 Astfel, El ne-a chemat nu numai dintre iudei, ci şi dintre Neamuri – se făcea trecerea de la primul grup la al doilea (după falimentul primului)
25 după cum zice în Osea: „Voi numi „popor al Meu” pe cel ce nu era poporul Meu şi „preaiubită” pe cea care nu era preaiubită Comnunitatea de creștini (Biserica)
26 Şi acolo unde li se zicea: „Voi nu sunteţi poporul Meu”, vor fi numiţi fii ai Dumnezeului celui Viu.”
30 Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire, au căpătat neprihănirea, şi anume, neprihănirea care se capătă prin credinţă – prin credința trăită practic
Romani 10
9 Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10 Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,
11 după cum zice Scriptura: „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”
12 În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec – trecerea de la primul grup la al doilea; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru TOȚI cei ce-L cheamă.
13 Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.”

Versetele din Romani folosite ca erezia alegerii absolute și absolutiste să pară adevărată s-au referit la altceva: la trecerea de la primul grup ales (etnic) la al doilea, creștinii, prin care Dumnezeu cheamă oamenii din lume la mântuire. Cum se face că fanaticii (cam lipsiți de inteligență) nu au găsit și versetele care spun și pe cine cheamă Dumnezeu la mântuire prin creștini: pe toți, pe oricine, pe fiecare?! Cine poate fi mântuit? TOȚI oamenii.

Calviniștii ar vrea să ne prezinte un Dumnezeu arbitrar, ca un monstru care nu i-a vrut pe cei mai mulți mântuiți, Dumnezeul creștinilor îi cheamă pe toți la mântuire, harul care aduce (oferă) mântuirea pentru toți ne-a fost arătat și este opus harului ”suveran”, irezistibil dar fals (demonic) care te îndeamnă să faci orice, că mântuirea nu ți-o mai poți pierde!

Fracturile logicii în mărturisirea de credință a unor ”mântuiți pe veci”

Continui să prezint satanismele unei secte de mântuiți pe veci.

1) Noi credem că alegerea este actul lui Dumnezeu prin care, înainte de întemeierea lumii, i-a ales în Cristos pe cei care îi regenerează, îi salvează şi îi sfinţeşte
2) Noi credem că alegerea suverană nu contrazice sau anulează responsabilitatea omului de a se pocăi şi de a se încrede în Cristos ca Salvator şi Domn. Cu toate acestea, întrucât graţia suverană include mijloacele de primire a darului salvării ca şi darul în sine, alegerea suverană va avea ca rezultat ceea ce alege Dumnezeu. Toţi cei pe care Tatăl îi cheamă la Sine vor veni cu credinţă, şi Tatăl îi va primi pe toţi cei care vin cu credinţă.
3) Noi credem că favoarea nemeritată pe care Dumnezeu o face păcătoşilor depravaţi total nu este legată de nici o iniţiativă din partea acestora şi nici de anticiparea lui Dumnezeu a ceea ce vor face ei prin propria voinţă ci este doar rezultatul harului Său suveran şi a milei Sale – adică monstrul numit Dumnezeu / vedeți articolul /  al sectei ne-baptiste i-a ales numai pe unii ca să fie mântuiți, apoi îi mântuiește cu de-a sila. Dar pe cei pe care monstrul nu i-a vrut, la urmă îi va trage la răspundere, conform 2). Au vrut să intoducă arminism (responsabilitatea oamenilor în propria mântuire este arminism), dar a ieșit o imbecilitate totală. După ceea cred ei, dumnezeul lor este un monstru dublu: pe unii nu i-a vrut spre mântuire și aceștia nu pot fi mântuiți orice ar face ei (pot fi cei mai minunați, mai sfinți, să facă fapte bune, să aducă slavă lui Dumnezeu prin viețile lor, degeaba. Mai rău, monstrul calvinist îi va judeca nu pentru că nu ar fi vrut să fie sfinți, ci pentru că el, Monstrul, nu a vrut să îi aleagă!

Erezia cu mântuirea pe veci este o minciună!

Dacă Dumnezeu te-a ales înainte de facerea lumii, după ce te-a mântuit cu harul ieftin dar irezistibil, pe veci (în suveranitate arbitrară), mântuirea ușuratică nu ți-o mai pierzi. Așa că apoi poți să ”perseverezi în sfințenie” prin birturi, pe la curve, la jocuri de noroc și altele asemenea, că mântuirea nu ți-o mai pierzi: odată mântuit pe veci mântuit! Abracadabra.

Dacă monstrul ăla rău (satana pe care cei mântuiți pe veci îl numesc dumnezeu, / vedeți articolul / ) nu a vrut să te aleagă, poți să fii cel mai sfânt, mai bun, mai milos, mai pe placul lui Dumnezeu om de pe pământ, că nu poți fi mântuit (monstrul nu te-a ales. Ghinion. Țeapă!).

Biblia ne spune că cei care au trecut la altă evanghelie (de exemplu cea bazată pe ”mântuirea pe veci”), degeaba au mai crezut!

Nu fiți fraieri și nu vă ratați mântuirea pentru așa erezie nimicitoare (se vede că este prea falsă și mincinoasă), care nici măcar nu seamănă cu Adevărul creștin, învățătura curată dată sfinților odată pentru totdeauna. Biblia susține că mântuirea trebuie dusă cu faptele noastre, până la capăt!

Calvinismul este semi-ateism unitarian

Îi mulțumesc calvinistului fanatic despre care am mai scris (cel care s-a făcut calvinist mântuit pe veci pentru că nu a vrut să umble cu Domnul pe calea mântuirii) că prin obsesia lui privind erezia, m-a făcut să înțeleg mai bine mizeria ereziei.
Ar vrea să ne învețe: ”Monergismul este pus în contrast cu sinergismul, care consideră că există o cooperare între Duhul Sfânt şi voința omului în regenerare.”
Am văzut în Biblie că creștinismul (curat, nu cel autoproclamat) ne învață că mântuirea are trei timpuri (am detaliat în categoria / Timpurile mântuirii / , le prezint aici pe scurt):
– am intrat pe calea mântuirii numai prin Jertfă, prin credință (mântuirea la trecut). Nimeni nu se poate mântui singur!
– trebuie să umblăm pe calea mântuirii cu asistența și călăuzirea Duhului Sfânt în mod real, cu faptele noastre (mântuirea la prezent). Trebuie să umblăm pe calea mântuirii, pentru că doar cine merge în mod real (nu imaginar, că este mântuit pe veci, și atât) ajunge la:
– mântuirea viitoare, la urmă. Acesta cred că este ceea ce ereticii care nu vor să umble pe calea mântuirii numesc sinergism. Da, trebuie să umblăm cu Domnul pe calea mântuirii PRACTIC, ca să ajungem PRACTIC la mântuirea viitoare!
Această învățătură este din Biblie. Am mai arătat că înaintașii noștri, cei care au adus și răspândit religia baptistă la noi au avut doar o nuanță (tentativă), cea cu alegerea, la care au renunțat (ca urmare a studierii Cuvântului și a umblării lor cu Domnul pe calea mântuirii).
În contrast cu învățătura curată creștină, monergismul ar vrea să ne învețe că Dumnezeu i-a ales doar pe unii oameni pentru mântuire (la facerea lumii), pe ceilalți nu i-a vrut, ceea ce implică faptul că Dumnezeu este un monstru (unii l-au numit robot, dumnezeu-computer etc). Ei cred că Duhul Sfânt i-a mântuit cu de-a sila (cu harul ieftin, numit irezistibil) și le-a dat mântuirea ușoară pe veci. Dumnezeu i-a ales pe câțiva, i-a obligat să fie mântuiți și ei, orice ar face, nu își mai pot pierde mântuirea (combat această erezie nimicitoare că odată mântuit pe veci mântuit pentru că am văzut, am cunoscut cazuri că unii au crezut și au făcut orice și au ajuns ca cei din lume sau chiar mai rău!). Dar în schimb, cei pe care monstrul numit Dumnezeu nu i-a vrut (că nu i-a plăcut de ei?) nu pot ajunge la mântuire, orice ar face ei; s-au născut pierduți pe veci, pentru incinerare! Cunoaștem din Biblie ce inimă are Dumnezeu și știm că nu este așa monstruos!
Monergismul (calvinismul): un Dumnezeu așa monstruos că este cea mai monstruoasă ființă a obligat puțini oameni la mântuire (putea să îi creeze doar pe ei), Jertfa este bună doar pentru puțini (deci extrem de handicapată), harul ieftin pocăiește cu de-a sila și obligă la mântuirea ușoară (au numit har ieftin și mântuire ușoară pentru că nu trebuie să faci nimic, să plătești prețul umblării cu Domnul) pe care o primești într-un moment, pe veci. Calviniștii folosesc tot felul de vorbe pline de calvinism ca să încerce să ne învețe aceste lucruri, pe care Biblia (înainte de Arminius) le-a combătut / vedeți articol / .
M-am gândit mult la ceea ce a zis cel care și-a ratat umblarea cu Domnul pe calea mântuirii, așa că s-a făcut mântuit pe veci și am văzut că nu a fost baptist real (baptiștii cred în Sfânta Treime, umblă cu Duhul Sfânt), ci unitarian (a umblat pe calea mântuirii ca în VT, în firea pământească, fără Duhul Sfânt și a dat faliment). A văzut că aceea nu este mântuire și a trecut la calvinism, adică la o mântuire confortabilă (pe veci), care îi oferă un confort emoțional (are pacea satanei, tatăl ereziei, crede că este mântuit pe veci). A trecut de la o religie care nu era creștină, ci unitariană la calvinismul semi-ateu (crede în Dumnezeu, dar lipsit de umblarea cu Duhul Sfânt pe calea mântuirii, până la capăt) unitarian.

Duhul Sfânt a fost dat creștinilor ca să îi călăuzească pe calea mântuirii, să îi mângăie, să îi ajute. Calvinismul reduce acest Duh la un executant care îl pocăiește pe câte unul cu de-a sila, apoi el se consideră mântuit pe veci și gata. Monergismul este o înjosire a Jertfei (bună doar pentru cei aleși, deci extrem de handicapată), a caracterului lui Dumnezeu (am văzut pe cruce ce inimă are Dumnezeul adevărat al creștinilor, și ereticii Îl vor vedea la Judecată), a harului (devenit ieftin, pe moment), a mântuirii reale prin Jertfă (devenită mântuire ușoară), de aceea am spus că este o blasfemie / vedeți categoria / .

Hula împotriva Duhului Sfânt

Singurii care au erezia cu mântuirea ușoară pe veci sunt reformații (calviniștii etc).

Ei ar vrea să ne învețe așa:
– Dumnezeu a ales (la facerea lumii) doar puțini oameni pentru mântuire (nu a avut chef să îi mântuiască și pe alții) în mod complet arbitrar – implică faptul că Dumnezeu este un monstru / vedeți linkul /
– Domnul Isus a venit în lume ca Jertfă valabilă doar pentru cei aleși de Dumnezeu – deci Jertfa este extrem de handicapată. Noi știm că Jertfa este bună pentru toți oamenii, harul care aduce mântuirea pentru TOȚI oamenii a fost arătat. Mântuirea este oferită tuturor, doar unii aleg să o primească pentru ei, personal, și să o ducă până la capăt.
– Duhul Sfânt cu harul irezistibil îi mântuiește cu de-a sila doar pe cei aleși complet arbitrar (în harul suveran). Apoi îi ține mântuiți pe veci, orice ar face aceștia! Este o înjosire a Unei Persoane a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, că trebuie mereu să îi caute prin birturi, pe la curve, pe la jocurile de noroc etc pe cei mântuiți pe veci (ca să îi persevereze în ”sfințenie”!). Apoi îi va căuta prin aceleași locuri ca să îi răpească (obligatoriu) la cer! – acestă înjosire este dusă până la capăt de ereticii calviniști! Știm că Duhul Sfânt atrage la pocăință dar nu obligă, ajută pe cale (doar pe cei care vor să rămână pe cale). Sunt folosite texte și versete care arată măreția reală a lui Dumnezeu ca să indice faptul că Dumnezeu este un montru / vedeți linkul / .

Ca să ne convingă de erezia lor, calviniștii folosesc versete din Biblie și le strâmbă sensul (de exemplu pentru perseverența în sfințenie sunt folosite versete care arată că pe cei care VOR să rămână cu Domnul până la capăt, nimeni nu îi va putea smulge din mâna Domnului, dacă nu vor alege ei să plece). Noi știm că Biblia a fost inspirată de Duhul Sfânt și de folos ca să ne învețe pe calea Domnului, nu a dracilor. Folosirea versetelor împotriva sensului lor real, pentru erezii nimicitoare, este HULĂ  ÎMPOTRIVA  DUHULUI  SFÂNT – care nu a știut ce a inspirat în Biblie, calviniștii cred că știu mai bine! Pentru aceasta nu există iertare nici aici pe pământ, nici în veșnicie.

Matei 12
31 hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată.
32 oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.

Tit 2:11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat – mulțumim Sfintei Treimi pentru Jertfă și pentru ajutor!

Cum vede Dumnezeu strâmbarea Bibliei pentru producerea de erezii nimicitoare (nu mă refer la deosebirile mici dintre noi):

Apocalipsa 22
18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta – mântuire pe veci prin harul suveran irezistibil, care este o mântuire ușoară cu harul ieftin.
19. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele Cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta – au scos obligația umblării cu Domnul până la capăt pe calea mântuirii – adio veșnicia fericită!
20. Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!

Adevărul Bibliei: Duceți până la capăt mântuirea voastră, ca să ajungeți cu Domnul în veșnicia fericită!

Fiecare va fi judecat după faptele lui, care sunt notate permanent și care duc sau nu la mântuirea viitoare

Apocalipsa 20
11. Am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a mai găsit loc pentru ele.
12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.

Repet acest text, pentru că este prea important (ne arată clar ce va fi la Judecată și după ce vor fi judecați oamenii – nu după mântuirea ușoară cu harul irezistibil suveran!). Oamenii vor fi judecați după faptele lor, după cele scrise în cărțile acelea. Adică toate cele ce le facem noi sunt notate (de îngeri) și vor ajunge împreună cu noi la Judecată, așa ne învață Biblia, inspirată de Duhul Sfânt. Fiecare a fost judecat după faptele lui – nici vorbă de tentativa de mântuire ușoară, pe moment, fără să faci nimic, pentru veci – odată mântuit pe veci mântuit!
Biblia, inspirată de Duhul Sfânt, ne indică existența unei legături între faptele noastre scrise la Dumnezeu, Cartea Vieții și mântuirea veșnică viitoare sau chinul veșnic în iazul de foc. Nici vorbă că au primit la Judecată, de la Dumnezeu, listele cu cei pe care Dumnezeu i-a creat și ales pentru mântuire obligatorie și listele cu cei pe care Dumnezeu nu i-a vrut (i-a avortat religios) în mod complet arbitrar, pentru că nu a avut chef de ei! (așa cum ne învață calvinismul).

Înțelegeți de ce am mai scris că vrăjeala calvinistă este blasfemiatoare, pentru că strâmbă Biblia chiar în lucrurile care sunt foarte clare.

Apocalipsa 20
12. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.
13. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
15. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieţii a fost aruncat în iazul de foc.

Nu vă ruinați veșnicia viitoare și mântuirea frumoasă pentru cioburile colorate ale satanei (vedeți linkul), care vrea să vă înșele prin ereticii calviniști! Mântuirea trebuie dusă până la capăt, în veșnicia viitoare!

Calviniștii care predică despre sfințenie

Isaia 65
1. „Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau; am zis: „Iată-Mă, iată-Mă!” către un neam care nu chema Numele Meu – ci tradiția (reformată) calvină!
2. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit care umblă pe o cale rea, în voia gândurilor lui! – dacă aparțin celor aleși de Dumnezeu în suveranitatea arbitrară puteau face orice, că nu își mai puteau pierde mântuirea.
3. Spre un popor care nu conteneşte să Mă mânie în faţă aducând jertfe (satanei) în grădini şi arzând tămâie (spre slava satanei) pe cărămizile de pe acoperiş;
4. care locuieşte în morminte şi petrece noaptea în peşteri mâncând carne de porc (considerat necurat) şi având în străchini bucate necurate – am văzut baptiști de tip nou (cei vechi erau creștini arminiști) care au primit erezia calvinistă și au făcut orice, că mântuirea nu se poate pierde: au devenit bețivani, curvari, își distrug banii la jocuri de noroc, am auzit că fac avorturi, dar exact ca cei din vechime, fac pe sfinții (sunt baptiști, dar falși)
5. şi care totuşi zice: „Dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt!” – odată mântuit pe veci mântuit, ales de Dumnezeu în suveranitate arbitrară, obligat la pocăință cu harul suveran irezistibil, ținut obligatoriu la mântuire, pe veci, orice ar face! Asemenea lucruri sunt un fum în nările Mele, un foc care arde necontenit! – amin, mai ales in aeternum!
6. Iată ce am hotărât în Mine: Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi; da, îi voi pedepsi.

Calvin / vedeți link cine a fost el și la care stăpân slujea / citea Biblia sub influența băuturilor alcoolice (este normal că a înțeles-o greșit), tot sub influența alcoolului a creat calvinismul (mântuirea ușoară) ca să asigure că va fi mântuit (cu Domnul în veșnicie) el și damigeana lui! Religia catolică nu îi permitea să fie mântuit, așa că a inventat (sub influența demonilor) o altă religie (acum știm că aburelile cu alegerea în harul suveran, harul irezistibil, mântuirea numai prin har pe veci, perseverența sfinților calviniști pe veci sunt din aburii alcoolului). Nu era Duhul Sfânt în sticlă, era satana! Calvinismul cu mântuirea falsă și ușoară cu harul suveran ieftin pe veci se opune creștinismului adevărat care cere ca mântuirea să fie trăită practic, cu fapte și dusă până la capăt. Calvinismul este de la satana, de aceea a ruinat Reforma protestantă și acum ruinează vieți și biserici, ale creștinilor care au devenit calviniști!

Așa că, calviniștilor care aveți pretenții de sfințenie, întâi vă (re-)faceți creștini (dacă nu sunteți în împietrire demonică, pe veci), și abia apoi să predicați despre sfințenie. Dacă într-o predică sunt 10 lucruri bune și o erezie nimicitoare (că mântuirea nu se poate pierde), fraierii care ascultă vor face orice, că nu își pierd mântuirea. Dumnezeu va cere sufletele lor din mâinile voastre, a celor care fiind în înșelarea satanei, deveniți fără să vreți lupi răpitori.

Blasfemie – versetele folosite aiurea

Ca să își acopere mizeria ereziei calviniste (că mântuirea nu se poate pierde), lupii răpitori se folosesc de versete și texte din Biblie, pe care le potrivesc să iasă cum vor ei! Adică potrivesc Biblia după ce vor ei să obțină (mântuirea pe veci, ușoară, ușuratică și ieftină care dă o tentativă de pace superficială), în loc să potrivească învățătura lor după Adevăr (adică să lepede de ea și apoi să se întoarcă la învățătura sănătoasă a Bibliei).
Această strâmbare, schimonosire a Adevărului ca să se potrivească după învățătura dracilor că nu există cădere din har, este tot o BLASFEMIE și îi transformă pe cei care o practică în lupi răpitori.

Să vedem un exemplu de schimonosire a Bibliei ca să placă calviniștilor (își vor da învățători și învățături după poftele lor). Unul încearcă să ne explice că calviniștii nu își pierd mântuirea (orice ar face ei după ce vin la mântuire):
– Ca rezultat al păstrării și perseverarii, mântuirea aleșilor nu va fi pierdută niciodată! – să vă mustre Dumnezeu, satanelor! Amin. Vedem și la Judecată.
Ioan 10.26-29: Dar voi nu credeţi, pentru că, după cum v-am spus, nu sunteţi din oile Mele – cei care nu cred Adevărul că mântuirea trebuie dusă până la capăt sunt lupii răpitori care se pretind mântuiți pe veci.
– Le pregătește acum Domnul Isus aleșilor Săi, un loc în ceruri pentru a-I avea cu Sine pentru toată veșnicia?
Ioan 14.1-3: Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine – nu în ereziile debilului mintal care a strâmbat Evanghelia, Calvin (nu a vrut să facă asta, dar la atâta l-a dus inteligența)!
Nu mai pun alte versete, pentru că pentru orice creștin-arminist este clar că Dumnezeu promite celor care vor să umble pe calea mântuirii că nu îi va lăsa, până la capăt, cu excepția faptului că vor pleca ei singuri (Dumnezeu le permite aceasta).

Luați Biblia în serios! Dumnezeu atrage la mântuire dar nu obligă, doar cine va umbla cu Domnul până la capăt va ajunge la destinație în veșnicie cu Domnul!

Încă un satanist blasfemiator – se vede că este calvinist obsedat de erezii

Să vedem blasfemiile unui eretic obsedat de calvinism:
O ispăşire generală (creștină, pentru toți oamenii) arată o iubire pasivă, nu activă (Dumnezeu a făcut partea Lui, acum s-a retras şi aşteaptă ca omul să desăvârşească mântuirea) – calviniștii chiar nu au înțeles creștinismul. Este evident că cei care devin calviniști sunt în înșelarea satanei, care le întunecă mințile. Să îi mustre Dumnezeu pe lupii răpitori care vor să răspândească erezii! Biblia și ceilalți creștini (baptiștii de tip vechi – arminiști) ne învață că intrarea pe calea mântuirii este prin har, nu prin fapte, / vedeți categoria timpurile mântuirii /. Apoi trebuie să urmeze umblarea cu Domnul pe calea mântuirii, practic, făcând fapte, cu călăuzirea și ajutorul Duhului Sfânt, având un Mijlocitor la Tatăl și cu Duhul mijlocind pentru noi cu suspine negrăite, mântuirea trebuie dusă până la capăt.

Ereticul calvinist ar vrea să ne spună că iubirea dumnezeului calviniștilor este activă, vrea binele celor iubiţi, indiferent de preţul care trebuie plătit / se vede că dumnezeul calviniștilor este satana cel rău și viclean, vedeți articol /– dumnezeu a creat pe mulți oameni special pentru pierzare veșnică, fără să îi întrebe măcar.
O ispăşire generală (creștină) arată o iubire pasivă, nu activă (Dumnezeu a făcut partea Lui, acum s-a retras şi aşteaptă ca omul să desăvârşească mântuirea – este invers, Biblia ne spune că Duhul Sfânt ne călăuzește, deci Dumnezeu nu s-a retras!). Pentru calviniști Biblia Îl prezintă pe Dumnezeu ca activ implicat în mântuirea omului de la început, până la sfârşit – Care sfârșit? Că calviniștii cred că i-a mântuit cu de-a sila cu harul suveran irezistibil, fără să vrea ei, pentru totdeauna și nu își mai pot pierde mântuirea orice ar face! O ispăşire generală (creștină) arată o iubire egală pentru toţi oamenii, atât pentru cei care vor ajunge în iad, cât şi pentru cei care vor ajunge în rai – satana, tatăl minciunilor și al ereziilor este dumnezeul calviniștilor și știm că nu iubește pe oameni. Dumnezeul creștin al Bibliei îi iubește pe toți oamenii (vedeți articol) și le oferă tuturor mântuirea, prin creștini îi atrage pe cei din lume să vină la mântuire, dar nu obligă pe nimeni. Harul care aduce mântuirea pentru TOȚI oamenii, a fost arătat. Mântuirea creștină este oferită tuturor, dar doar unii o primesc pentru ei și o duc până la capăt!

Citiți textele în care scrie că Dumnezeu ne-a ales (la plural) având în gând ideea că Dumnezeu a ales (rânduit) la facerea lumii existența grupului de creștini (în general, nu a ales indivizi separat pentru mântuire) datorită falimentului celor aleși în VT și veți vedea că se potrivesc! / vedeți și acest articol / .

Ceea ce ar vrea să ne bolborosească păgânul eretic calvinist este faptul că dacă ispășirea ar fi bună pentru toți oamenii (generală, cum ne învață creștinismul) aceasta ar însemna o iubire pasivă. Iar dacă Jertfa ar fi bună doar pentru unii (jertfa calvinistă), aceasta arată o iubire activă. Trebuie să fie demonizat ca să vadă Adevărul pe dos, în realitate calvinismul dă o mântuire falsă (Iacov 2 credința fără fapte este moartă în ea însăși) prin scărpinare în fund (iubire pasivă, Dumnezeu i-a mântuit cu harul irezistibil suveran, dar ieftin, cu de-a sila și nu mai cad din har orice ar face = mântuire ușoară, pentru totdeauna), dar creștinismul, prin învățătura sănătoasă ne cheamă la o mântuire care trebuie dusă până la capăt, cu frică și cutremur, cu ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt – se vede că în creștinism (arminism) este vorba despre iubirea activă! Calvinismul este o colecție de BLASFEMII la adresa lui Dumnezeu (care este un monstru), la adresa JERFEI Domnului Isus, pe care o prezintă ca handicapată (este bună doar pentru câțiva), la adresa Duhului Sfânt care îi mântuiește cu de-a sila numai pe sataniștii calviniști.

Mulțumim lui Dumnezeu că a rânduit (ales) existența grupului de creștini prin care să ofere mântuirea oamenilor, mulțumim pentru binecuvântarea spre veșnicia fericită a JERTFEI valabilă în potențial pentru fiecare dintre noi, suntem recunoscători celor care prin umblarea pe calea mântuirii ne-au chemat și pe noi la o mântuirea reală, dusă până la capăt. Mulțumim pentru ajutorul și călăuzirea Duhului Sfânt, fără care am fi dat faliment și ajungeam și noi eretici calviniști mântuiți prin scărpinare în fund, pentru totdeauna.

Tit 2.11 Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru TOȚI oamenii, a fost arătat.

Iacov 2 Credința calvinistă fără fapte este moartă în ea însăși!