Happy halloween!

Astăzi, 31 octombrie, este ziua reformei (protestante). Scriu împotriva lupilor răpitori baptiști-falși care propovăduiesc mântuirea ușuratică pe veci (nu împotriva protestanților care își văd de treaba lor și nu vin să îi convingă pe alții că doar ei au Adevărul și că numai ei sunt mântuiți cu adevărat).

Happy halloween!

”Luther a fost un Gorbaciov al catolicismului. A apasat un buton, nu a dorit sa se intample tot ce a urmat dar….s-a intamplat. Erasmus, dupa ce s-a manifestat favorabil reformei, in particular cu retorica lui proverbiala, intr-o scrisoare pur si simplu l-a”dezumflat” pe Luther. Ar fi afirmat ca pe Luther il duce de nas un drac istet….dar nu prea. De aceea Luther il ura pe Erasmus, asa cum spunea el, din adancul sufletului”

Am luat de aici: https://istoriiregasite.wordpress.com/2010/10/31/ziua-reformei/

Dumnezeu ne dă Adevărul, nu avem nevoie de lupii răpitori care ne oferă mântuirea pe veci!

1 Ioan 5
19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău (în înșelarea celui viclean).
20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere (inteligență) ca să-L cunoaştem pe Cel care este adevărat. Şi noi suntem în Cel adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

20 … Noi suntem în Cel adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică – Isus Cristos este Adevărul nostru. Nu avem nevoie de vorbăria prin care lupii răpitori vor să ne facă să trecem la altă evanghelie, bazată pe credința teoretică, fără fapte, care în Iacov 2 vedem că nu poate mântui (Biblia ne spune că dacă trecem la o altă evanghelie, degeaba am crezut!). Mântuirea ne-o găsim în Biblie (Ioan 17.17) și Biblia ne spune despre mântuirea la trecut (nașterea din nou) și care trebuie dusă (trăită practic în prezent) până la capăt, în viitor, în partea fericită a veșniciei! / vedeți categoria Timpurile mântuirii / .

20. Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere (inteligență) ca să-L cunoaştem pe Cel care este adevărat. Şi noi suntem în Cel adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică. Ne-a dat Dumnezeu înțelepciune (care vine de sus) ca să Îl cunoaștem pe Fiul Lui. Să nu trecem la evanghelia falsă, care este blasfemiatoare / vedeți categoria / , care oferă lumii o mântuire ușuratică (nici nu o simți, nici nu ai un preț de plătit, nici nu trebuie să faci nimic), obligatorie pentru cei puțini, pe veci (apoi poți face orice, că mântuirea nu ți-o mai poți pierde).

Și atunci înțelegem îndemnul (foarte potrivit și când este vorba despre idolii lupilor răpitori care vor să ofere o mântuire falsă, bazată pe o credință fără fapte, decedată în ea însăși, vedeți Iacov 2 etc):

1 Ioan 5.21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.

Cerem și primim dacă umblăm cu Dumnezeu

1 Ioan 5
14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Altă traducere:
14 Avem curaj să ne apropiem de Dumnezeu, ştiind că dacă cerem ceva care este în acord cu dorinţa Lui, ne ascultă.
15 Şi când suntem siguri că ne ascultă cu privire la ce Îi cerem, ştim că devenim proprietarii de fapt ai lucrurilor cerute.

Dumnezeu ar vrea să ne dea nouă binecuvântări. Dar acestea trebuie să se întoarcă cu folos și slavă la Dumnezeu. Cui să le dea, lumii? Dar dacă noi trăim ca lumea, de ce mai așteptăm binecuvântări?

Un frate pastor baptist spunea că dacă păcătuim, cerul se scandalizează și nu își mai trimite darurile (Iacov 1.17 orice ni se dă bun şi orice dar desăvârşit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare și nici umbră de mutare).

Am cunoscut pe unul care a crezut și a ajuns să trăiască erezia odată mântuit pe veci mântuit și starea lui a mers din rău în mai rău: bețivan curvar drogat scandalagiu etc, după cum ne explică Biblia:

2 Petru 2
20. În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos (prin unirea cu Domnul), se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi – este vorba despre cei născuți din nou, cei care au intrat pe calea mântuirii, dar au părăsit-o
21. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată – nu seamănă cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, orice ar face mântuiții (de exemplu cum minte / acesta / și / acesta / ).
22. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase” şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.”

Cel care a renunțat la Evanghelie pentru erezia nimicitoare a mântuirii pe veci, tot timpul era fără bani (avea salariu destul de mare) și nu se bucura de nimic: ba că și-a cumpărat vin și a fost acrit (oțetit), ba că s-au scumpit băutura și curvele, ba că i se părea că toți au ceva împotriva lui (în vremurile din urmă oamenii vor fi bănuitori, cum spune Biblia), ba că a pierdut mulți bani la jocurile de noroc etc. Alții la fel. Daniel Chiu a avut un prieten ”mântuit pe veci” care s-a sinucis, dar nu și-a pierdut mântuirea (credea acesta). Respectivul este în sânul lui Adam sau cu Lucifer?

Cei care au venit la mântuire dar umblă pe calea lumii nu au bucurie nici de sus, nici de la lume.

Dacă Îl părăsim pe Domnul, nu primim binecuvântare, ci blestemul satanei și în final, pierderea mântuirii.

Preferăm Originalul, nu falsul satanei (care ar vrea să ne înșele că mântuirea nu se mai poate pierde)

S-a întâmplat că unii hoți au furat tablouri scumpe și ca să nu se vadă lipsa lor, au pus în loc cópii cât mai reușite (dar fără valoare).

1 Ioan 5
9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.

Pornim de la ultimul verset:
1 Ioan 5.12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viaţa (veșnică).
Vedem cine are pe Fiul, în 1 Ioan 3.10 Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu.
1 Ioan 3.24 Cine împlineşte poruncile Lui rămâne în Cristos şi Cristos în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.
Și mai ales în versetul tradus greșit din Ioan 3.36 Cine crede în Fiul are viaţa eternă; dar cine nu ascultă de Fiul nu va vedea viaţa (veșnică), ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. (traducere corectată și modernizată).

Mărturisirea falsă (păgână, anticristică și blasfemiatoare / vedeți categoria / ) a celor care se pretind mântuiți pe veci este că Dumnezeu nu a vrut să îi mântuie pe toți oamenii (ci doar pe unii, deci este un monstru, pentru că pe cei mulți i-a creat pentru chin veșnic fără să îi întrebe măcar ceva / vedeți articolul / ), Jertfa este handicapată (bună doar pentru cei ”aleși”), Duhul îi mântuie cu de-a sila și aceștia nu își pot pierde mântuirea orice ar face ei apoi.
1 Ioan 5.9 Mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Dumnezeu a făcut planul prin care să ofere mântuirea tuturor (Tit 2.11-13), Jertfa Domnului Isus este valabilă (eficientă) pentru toți oamenii. Am văzut pe cruce că Dumnezeul creștinilor are o inimă de Tată bun!

Dacă avem originalul, de ce să ne mulțumim cu cópia falsă?

Doar credința trăită practic poate da biruința asupra lumii (felului deșert de gândire și de viețuire al lumii)

1 Ioan 5
3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.
5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu Sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu Sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este Adevărul.
7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)

3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră – în Iacov 2 vedem că doar credința cu fapte (în umblarea noastră pe calea mântuirii) are efect, credința fără fapte este moartă în ea însăși, nu poate produce nimic bun. Mântuirea ușuratică (teoretică, că doar te-ai mântuit și gata) este falsă (iluzorie).
ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră trăită practic, cu fapte (roade vrednice de pocăință)!
7 Trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt – Tatăl a făcut planul salvării înainte de facerea lumii, Cristos S-a dat ca o Jertfă de răscumpărare bună și valabilă pentru toți oamenii (harul este oferit tuturor), Duhul Sfânt ne ajută pe calea mântuirii până la capăt, când vom ajunge la Tatăl, în partea fericită a veșniciei.
Câtă deosebire în erezie față de Adevăr: Un dumnezeu monstruos / vedeți articolul / a trimis un cristos ratat (care nu poate mântui decât pe cei puțini) cu o jertfă infectă și defectă (extrem de handicapată), bună doar pentru cei puțini, Duhul Sfânt îi cheamă și obligă pe reformați să fie mântuiți pe veci, apoi caută pe ei prin birturi și pe la curve etc ca să îi ”persevereze în sfințenie”. / Vedeți categoria că această erezie este o blasfemie / . Trebuie să fii debil mintal în înșelarea demonilor ca să crezi asta, odată mântuit pe veci mântuit.

Nu primiți erezia nimicitoare a mântuirii într-un moment, pe veci, pentru că Biblia ne învață altceva: doar credința trăită practic mântuiește!

Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, nu în minciunile că mântuirea nu se poate pierde

1 Ioan 5.3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.

Tot felul de mântuiți pe veci (mai ales cei fanatici care delirează necontrolat) ar vrea să ne învețe că odată ce ai venit la mântuire, nu îți mai poți pierde mântuirea, poți face orice (chiar au ajuns să facă avorturi), că Dumnezeu este obligat să te ”persevereze în sfințenie” (adică să te caute permanent la roșcove și porci) / vedeți articolul / .

Biblia ne învață altceva: că trebuie să păzim poruncile lui. Legea harului nu este prostituție spirituală cu demonii în care poți face orice (că Dumnezeu te-a ales și celelalte baliverne), ci umblarea cu Domnul pe calea mântuirii, să nu facem fapte rele și să facem fapte bune. Ai intrat în har, rămâi în har până la mântuirea finală din veșnicia fericită. Poți să pleci din har (care nu este obligatoriu).

Cum deosebim Duhul Adevărului și duhurile rătăcirilor nimicitoare

1 Ioan 4
despre cei care au 3 … duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.
5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă – poți merge băut (sau drogat) la curve că mântuirea nu se poate pierde; blasfemiile reformate cu mântuirea pe veci / vedeți categoria / , Dumnezeu este un monstru / vedeți articolul / , odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde orice ar face cei veniți la mântuire, Biblia minte când spune că mântuirea se poate pierde, / de exemplu articolul / .
6 Noi însă suntem din Dumnezeu; cine cunoaşte pe Dumnezeu ne ascultă ascultă ce ne învață Biblia: că trebuie să mergem pe calea mântuirii până la capăt, pentru că doar așa vom ajunge la mântuirea finală. Multe articole din ultimul timp le-am scris bazat pe Epistolele lui Iacov și Ioan (mai este și Apocalipsa), care combat credința fără fapte (și dracii cred și se înfioară, și sunt ei mântuiți?!. Poate doar reformații să creadă așa ceva). / Vedeți articolul / cu ce ne învață Biblia.
cine nu este din Dumnezeu nu ne ascultă – strâmbă Adevărul (ați văzut mai sus într-un link un exemplu despre cum ar vrea să demonstreze că Biblia minte când spune că mântuirea se poate pierde, în Evrei).
Prin aceasta cunoaştem Duhul Adevărului şi duhul rătăcirii – nu va fi pierdere de sufletele lor în focul veșnic, nu vă lăsați înșelați de ei, ca să nu vă ratați veșnicia fericită!

5 Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume – / vedeți categoria / ce au ajuns ei în lume (mai rău ca cei din lume). Mai bine nu ar fi venit la mântuire decât să decadă așa!

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, pentru că satan vrea să vă înșele!

1 Ioan 4
1 Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori – cei care propovăduiesc învățăturile dracilor odată mântuit pe veci mântuit, orice ai face nu îți pierzi mântuirea! Dacă îi crezi, ajungi să ți-o pierzi!
2 Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu – pe calviniști i-a ales dumnezeul lor fals pentru mântuire obligatorie / vedeți articolul despre dumnezeul calviniștilor / și acesta a trimis pe Domnul Isus doar pentru cei foarte puțini. Cristos nu a venit în trup pentru toți oamenii, Jertfa calvinistă este extrem de handicapată, bună doar pentru cei puțini aleși.
3 şi orice duh care nu mărturiseşte pe Isus – pentru cei mântuiți pe veci, erezia lor ține loc de Cristos! Au stricat Biblia ca să pară reală erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci și au zis falsului ”sola Scriptura”! Mântuirea lor este prin sola fide, sola gratia, adică numai prin datul din gură cu credința FĂRĂ FAPTE, care știm că este a dracilor și nu mântuie, vedeți Iacov 2 . Nu Îl mărturisesc pe Domnul Isus, pentru că mântuirea creștină este doar cea dusă până la capăt, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a cărui venire aţi auzit. El chiar este în lume acum.

Nu dați crezare ereziei nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde!

Mântuirea ușoară este iluzorie (falsă), pentru că este fără Duhul Sfânt!

1 Ioan 2.29 Dacă ştiţi că El este drept, să ştiţi şi că oricine trăieşte în dreptate este născut din El.
1 Ioan 3.24 Cine împlineşte poruncile Lui rămâne în Cristos şi Cristos în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat.

Cei care ne zic erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde, pot pretinde că bețivanii, curvarii, scandalagii etc (chiar fac avorturi) care se cred mântuiți pe veci, au Duhul Sfânt? De acea trăiesc în păcat (adică o țin tot păcătuind)? Nu este acesta o blasfemie?

Dacă ei nu (mai) au Duhul Sfânt, cum (mai) sunt aceștia mântuiți (și încă pe veci)?

Cine își iubește frații

1 Ioan 3
11 vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii;
12 nu cum a fost Cain, care era de la cel rău şi a ucis pe fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite – așa cum unii care au trecut la învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde nu i-au putut suporta pe cei care au continuat să predice Adevărul: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde. Celor prigoniți de eretici pentru Adevăr, li se potrivește versetul următor:
13 Nu vă miraţi, fraţilor, dacă vă urăşte lumea – că vă urăsc lupii răpitori mântuiți pe veci. Un calvinist demonizat a zis că cei care cred în mântuirea creștină (arministă) nu se bucură de mântuirea lor, poate că nici nu sunt mântuiți (că nu i-a mântuit Calvin pe veci) și că are un prieten care s-a sinucis, dar nu și-a pierdut mântuirea. Vedem că vorbește satana prin gura lui, / vedeți articolul / . Sinucigașul s-a bucurat de mântuirea lui?! Așa eretic, așa ”mântuire”.
14 Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi. Cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte – Cei care își iubesc frații, le predică acestora Adevărul. Cei care sunt iubitori de satana, le propovăduiesc învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Ucid suflete și își pierd mântuirea (de lupii răpitori nu este pagubă)!
15 Oricine urăşte pe fratele său este un ucigaş; şi ştiţi că niciun ucigaş n-are viaţa veşnică rămânând în el – Epistola este scrisă fraților (nu celor din lume). Se referă la cei care au intrat, prin credință, pe calea mântuirii (cei născuți din nou). Dacă nu au viața veșnică rămânând în ei, înseamnă că și-au pierdut mântuirea! Au avut-o și și-au pierdut-o! Ereticii ucigași de suflete (care zic că mântuirea nu se poate pierde, orice ar face cei mântuiți) și ucid suflete care ar fi trebuit să umble pe calea mântuirii, și-au pierdut mântuirea: nu au viața veșnică rămânând în ei!
16 Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El Şi-a dat viaţa pentru noi; şi noi deci trebuie să ne dăm viaţa pentru fraţi – în primul rând să predicați doar Adevărul, ca minciunile satanei să nu le ucidă sufletele!
17 Dar cine are bogăţiile lumii acesteia, şi vede pe fratele său în nevoie, şi îşi închide inima faţă de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? – Cine are Adevărul în Biblie și nu îl spune și altora (cel care nu combate erezia nimicitoare că nu trebuie să facă nimic ca să ajungă să fie mântuiți în viitor, nici să umble pe calea mântuirii, cu Domnul, până la capăt sau chiar pot face orice, dacă mântuirea nu se poate pierde), că credința fără fapte este moartă și nu poate mântui, că doar umblarea pe cale ne poate duce în veșnicia fericită, cum poate rămâne în dragostea de Dumnezeu? Nicicum!
18 Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul – cu fapta și cu Adevărul înseamnă combaterea învățăturii dracilor că odată mântuit pe veci mântuit!

În acest text sunt prezentați cei care își iubesc frații și cei care își urăsc frații. Vedeți în / acest articol / , care este cel care își iubește frații (cu Adevărul divin) și cel care îi urăște (propovăduiește minciuna satanei că mântuirea este pe veci și nu se poate pierde).

Unii merg până la marginile pământului ca să predice Evanghelia, și nu ne pasă că lângă noi, în Bisericile noastre, unii cred mizeria de erezie și fac orice, că nu își mai pot pierde mântuirea!

Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit

1 Ioan 2.29 Dacă ştiţi că El este neprihănit (drept), să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire (dreptate) este născut din El.
1 Ioan 3.7 Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit.
Altă traducere: Dragi copii, să nu vă înşele nimeni: cel care practică dreptatea (cel care face ceea ce este drept), este un om drept, conform modelului oferit de Cristos – nimeni să nu vă înșele cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, că nu mai contează ce faci (fapte rele). Dumnezeu nu poate fi înșelat: doar cine trăiește practic, în viața de zi ci zi, în neprihănire, este neprihănit!
/ Vedeți categoria timpurile mântuirii / . După îndreptățirea numai prin credință (mântuirea la trecut, de la intrarea pe calea mântuirii prin nașterea din nou) trebuie să urmeze îndreptățirea pe care și-o face fiecare creștin, cu faptele lui bune, pășind pe urmele Domnului Isus (mântuirea trăită în prezent), până la ținta noastră, mântuirea finală viitoare. Am intrat pe calea mântuirii ca să umblăm pe ea, nu ca să ne credem (degeaba) mântuiți pe veci! Nu ca să ne înșelăm singuri și apoi să îi înșelăm și pe alții!

Cum îi deosebește Dumnezeu pe ucenicii Lui de cei ai diavolului (cum îi putem deosebi și noi)

1 Ioan 3
6 Oricine rămâne în El nu o ține tot păcătuind; oricine o ține tot păcătuind nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut – am arătat în / articolul de aici / că se referă la cei care au intrat prin credință pe calea mântuirii (cei născuți din nou).
7 Copilaşilor (în credință), nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit – nimeni să nu vă înșele cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, că nu mai contează ce faci (fapte rele). Dumnezeu nu poate fi înșelat: doar cine trăiește practic, în viața de zi cu zi, în neprihănire (adică își realizează propria îndreptățire cu faptele lui bune, rânduite de Dumnezeu mai dinainte), este neprihănit, îndreptățit cu fapte înaintea lui Dumnezeu!
8 Cine o ține tot păcătuind (am văzut că este vorba despre cei născuți din nou) este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului – Cei care au venit la mântuire (adică au fost născuți din nou, prin credința lor în Jertfa Domnului Isus) dar continuă să păcătuiască (cu voia), sunt îndepărtați de la mântuire, ca și când nici nu ar fi fost mântuiți!
9 Oricine este născut din Dumnezeu nu o ține tot păcătuind, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate să continue să trăiască în păcat, fiindcă este născut din Dumnezeu.
10 Prin aceasta se deosebesc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

Nu credeți prostia de erezie nimicitoare propovăduită de fanaticii calviniști care delirează în obsesia lor: că mântuirea nu se poate pierde (că Biblia minte când spune explicit că mântuirea se poate pierde, de exemplu în textele din Evrei 10 / vedeți articolul /  și Evrei 6  și / articolul / ), că mântuirea este obligatorie doar pentru cei aleși care apoi nu și-o mai pot pierde orice ar face ei, care bolborosesc că care este meritul lor în mântuirea lor, că i-a ales Dumnezeu ori s-au ales ei singuri (deși Biblia spune clar să ne ferim de întrebările nebune și nefolositoare ale ereticilor) etc.

Mântuirea adevărată o au doar cei care o trăiesc practic. Mântuirea doar teoretică este falsă

1 Ioan 2.29 Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.
1 Ioan 3
1 Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.
2 Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
3 Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă (practic, nu se crede mântuit pe moment pentru veci și atât!), după cum El este curat.
4 Oricine face păcat face şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.
5 Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat – Domnul Isus nu poate să ofere o mântuire ușuratică!

Se vede foarte clar că cine intră pe calea mântuirii, apoi trebuie să umble practic, cu Domnul și acest lucru este vizibil. Pe Dumnezeu nu îl poate nimeni înșela cu minciuni, că odată ce a intrat pe calea mântuirii, omul poate să facă orice, dacă mântuirea este doar că ai crezut și atât!

Oricine rămâne în El nu păcătuieşte

1 Ioan 3.6 Oricine rămâne în El nu păcătuieşte – unii cred că nu mai pot păcătui (or fi sfinți și perfecți). Alții pretind că ei pot face orice, că mântuirea nu și-o mai pot pierde (orice ar face și oricum ar trăi ei după ce au venit la mântuire).

În originalul scris în limba greacă, verbul păcătuiește este la timpul prezent continuu, care nu există în limba română.
Traducerea corectă este:
Oricine rămâne în El nu o mai ține tot păcătuind (nu mai continuă să păcătuiască).

Nu este vorba nici că oamenii ar fi perfecți (doar Domnul Isus a fost perfect); nici că putem face orice, că mântuirea noastră nu depinde de noi, așa cum ar vrea să ne înșele cei care se cred mântuiți pe veci.

Cine este născut din El și continuă să meargă cu Domnul, practic, pe calea mântuirii, până la capăt (”rămâne în El” – este vorba despre cei care au venit la mântuire), nu o ține tot păcătuind. Și-a schimbat stăpânul și acest lucru se vede.

Apostolul Ioan ne cere să rămânem în Domnul Isus, ca să nu ne pierdem mântuirea

1 Ioan 2
28 Şi acum, copilaşilor – sunt cei intrați pe calea mântuirii (dar la începutul umblării cu Domnul pe calea mântuirii, care pot fi înșelați mai ușor cu învățături false), rămâneţi în El – este clar că se referă la cei care au venit la mântuire (pentru că doar cei care sunt în Domnul pot să rămână în El), pentru ca, atunci când Se va arăta El:
– să avem îndrăzneală şi,
la venirea Lui, să nu rămânem de ruşine şi depărtaţi de El – cei mântuiți (iertați de trecutul lor și intrați pe calea mântuirii) pot ajunge să fie depărtați de Domnul, să își rateaze mântuirea în veșnicia fericită, adică să își piardă mântuirea.

Ereticii care propovăduiesc învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde sunt forme ale Anticristului

1 Ioan 2
21 V-am scris nu că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.
22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce neagă că Isus este Hristosul? Acela este Antihristul, care neagă pe Tatăl şi pe FiulMonstrul numit Dumnezeu i-a ales arbitrar doar pe unii pentru mântuire, iar Jertfa este bună doar pentru ei – blasfemie. Erezia mântuirii pe veci Îl neagă pe Dumnezeu ca Tată bun, care vrea mântuirea tuturor oamenilor. Îl neagă și pe Isus, care este Hristosul numai pentru cei foarte puțini, aleși.
23 Oricine neagă pe Fiul n-are pe Tatăl. Oricine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.
24 Ce aţi auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.
25 Şi promisiunea pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică – promisiunea este făcută tuturor celor care vor să umble pe calea mântuirii, până la capăt, la veșnicia fericită. Pe aceștia, Dumnezeu nu îi scăpa din mână (dacă vor să rămână, dacă nu pleacă ei de bunăvoie).
26 V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească – cei care propovăduiesc erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde. Și lor Dumnezeu le-a făcut o promisiune: focul veșnic exegerat de fierbinte!

Unii fanatici obsedați de mântuirea pe veci au ieșit din religia baptistă

Am arătat mai demult că unii baptiști-falși-care se pretind mântuiți pe veci au ieșit din bisericile baptiste, pentru că nu au suportat Adevărul (arminist), că mântuirea trebuie trăită practic, cu fapte, pe calea mântuirii, până la capăt, altfel se poate pierde. Unul a trecut la o ”biserică independentă”, altul la baptiștii reformați (o ștruțo-cămilă care piratează calvinismul adevărat), altul a plecat pentru că nu i s-a predicat erezia nimicitoare (într-un județ unde sunt puțini baptiști, se întâmplă că unii o mai și iau razna).

Nu degreaba ni se explică în Biblie:

1 Ioan 2.19 Ei au ieşit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci au ieşit, ca să se arate că nu toţi sunt dintre ai noştri – sunt ai celui care este tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare!

1 Ioan 2.10 Cine iubeşte pe fratele său

1 Ioan 2.10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
Cine iubește pe fratele lui predică Adevărul, nu învățătura dracilor că odată mântuit pe veci mântuit, erezia nimicitoare că poți face orice, că mântuirea nu se poate pierde! Am arătat în articolul anterior că unii calviniști (cam fanatici) devin lupi răpitori fără să vrea și fără să știe. Ereziile sunt de la satana, tatăl minciunilor și sunt spre pierzare (unii cred că sunt spre mântuire obligatorie). Dacă faceți să se poticnească unul care a intrat pe calea mântuirii, cu erezia voastră, va fi suficient foc veșnic ca să plătiți!

Mulțumim lui Dumnezeu pentru sfinții care au adus credința curată până la noi! Vedeți și articolul Amintiri cu sfinți pentru veșnicia fericită.

1 Ioan 2 Cei care își urăsc frații

1 Ioan 2
7 Preaiubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care aţi avut-o de la început. Porunca aceasta veche este Cuvântul pe care l-aţi auzit.
8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunericul se împrăştie, şi Lumina adevărată şi răsare chiar.
9 Cine zice (crede, pretinde) că este în Lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum.
10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.
11 Dar cine urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.
12 Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.
13 Vă scriu, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel rău. V-am scris, copilaşilor, fiindcă aţi cunoscut pe Tatăl.
14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari, şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi, şi aţi biruit pe cel rău.
15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.

versetele 9 și 11 Cine urăște pe fratele său și pe cei pe care ar trebui să îi păstorească? Cine ucide suflete cu mizeria de erezie nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au crezut că pot face orice, că Cristos este așa de mare și Jertfa așa de acoperitoare că poate ierta orice și mântuirea nu se poate pierde (așa li s-a propovăduit de la amvoane). Au crezut că pot face orice și au făcut orice! Și unii au ajuns mai decăzuți decât cei din lume! Nu degeaba scrie în Biblie că mai bine nu ar fi venit la mântuire!

Unii pot să trăiască ca sfinții, chiar dacă cred că Dumnezeu i-a ales și i-a mântuit cu de-a sila. Cei care află de erezie se interesează ușor pe internet ce înseamnă acesta și cred că odată mântuiți ei sunt pe veci mântuiți. Dacă fac orice, merg din rău în mai rău. Și calviniștii care trăiesc ca sfinți devin lupi răpitori (contribuie la uciderea sufletelor) fără să vrea și chiar fără să știe. Nu au vrut ei să devină lupi răpitori. Dar nici ereziile nimicitoare de la satana nu sunt spre binele oamenilor! Fără să vrea, aceștia ucid sufletele celor care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii. Versetul 10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în Lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire. 11 Dar cine urăşte pe fratele său – prin faptul că îi spune învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde este în întuneric, umblă în întuneric, şi nu ştie încotro merge spre chin veșnic, pentru că întunericul (satana) i-a orbit ochii Doctrinele false care sunt numite ale harului, bazate pe falsificarea Bibliei.

Nu propovăduiți erezia nimicitoare, pentru că ucideți suflete și Dumnezeu vă va chinui în focul veșnic! Dumnezeu nu va pierde la nesfârșit!

1 Ioan 2.15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume

1 Ioan 2.15 Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el – și poate ajunge să se creadă mântuit pe veci!

Alcoolistul drojdier  / vedeți cine a fost / / vedeți categoria / și urmașii lor au încercat să ne convingă că ei sunt odată mântuiți pe veci mântuiți și orice ar face, mântuirea nu și-o mai pot pierde!

Biblia ne spune altceva decât ar vrea ereticii să ne învețe: credința fără umblarea pe calea mântuirii nu are cum să ne ducă la destinația fericită. Credința o avem ca să umblăm cu Domnul, nu doar să ne credem mântuiți pe moment, pentru veci și atât!

16 Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.
17 Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac – adică doar cine va umbla cu Domnul pe calea mântuirii, practic, cu roade (fapte bune) va ajunge în partea fericită a veșniciei!

Nu credeți pe cei care vă înșală cu mântuirea ușuratică, pe veci, am cunoscut pe unii care au crezut erezia nimicitoare și au făcut orice, ajungând bețivani, curvari (merg băuți la curve), scandalagii (un derbedeu a vrut să facă puci în Biserică), drogați etc și se credeau mântuiți pe veci (de aceea combat erezia, pentru că am cunoscut că face victime!).