Alegerea în harul suveran – combatere

Calvinismul a pornit de la o confuzie. Am mai scris aici, vedeți linkul, după falimentul poporului ales în VT, Dumnezeu a chemat (a rânduit la facerea lumii) un nou grup, creștinii, prin care să cheme oamenii la mântuire. Dumnezeu a rânduit, a ales existența unui nou grup (creștinii), nu a chemat persoane individuale (separat). Oricine vrea poate să aleagă personal să aparțină acestui grup (adică să fie creștin) și să rămână creștin până la capăt!

Să vedem cum un calvinist aflat în înșelarea satanei minte cu nerușinare și folosește versete din Biblie împotriva sensului lor. Dacă le citim având în minte adevărul că Dumnezeu a rânduit existența grupului de creștini și fiecare persoană alege individual să aparțină acestui grup, să vedem cum le înțelegem sensul adevărat:

Despre alegere:
Psalmul 65.4: Ferice de cel pe care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca să locuiască în curţile Tale! – În VT, Dumnezeu a ales un popor, despre acest popor este vorba în verset. Ferice de cei din poporul ales! Să locuiască în curțile Tale se referă la cei care erau din poporul ales (este evident).
Dumnezeu a înlocuit poporul din VT cu grupul de creștini (în NT):
Ioan 15.16: Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi – grupul de creștini (nu fiecare individual)!; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod – Domnul Isus nu vorbește nicăieri de mântuire calvinistă prin scărpinare în fund, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Mai mult, Iacov 2 combate tentativa de mântuire calvinistă fără fapte, fără să faci nimic, pentru veci.

Matei 20.16: Tot aşa, cei din urmă vor fi cei dintâi, şi cei dintâi vor fi cei din urmă; pentru că mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.” – acest verset este folosit și de arminiști, care înțeleg că Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii (Harul care aduce mântuire pentru TOȚI oamenii a fost arătat, nici vorbă în Biblie de harul suveran care obligă la mântuire doar pe câțiva, puțini). La mulți ajunge chemarea la pocăință (prin cei care vestesc Evanghelia adevărată), dar puțini ALEG pentru ei (personal) să aparțină grupului de creștini (Dumnezeu a ales existența unui grup, care în NT să înlocuiască poporul ales din VT). Să nu confundăm alegerea de Dumnezeu a unui popor sau grup, cu alegerea personală a fiecărui om de a aparține acelui grup și de a-și duce alegerea până la capăt!

1Petru 1.1: Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleşii = creștinii care trăiesc ca străini (de lume, nu erau lumificați ca calviniștii care pot face orice că Dumnezeu i-a ales și nu își mai pot pierde mântuirea!), împrăştiaţi prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia

Mulțumesc lui Dumnezeu că a rânduit ca calvinistul (obsedat de calvinism) să scrie de-astea, dacă le privim cu inteligență, sunt foarte ușor de combătut, ba chiar din versetele din Biblie se vede clar adevărul: Dumnezeu a rânduit (a ales) existența grupului de creștini, fiecare om alege personal să aparțină grupului.

Încă un calvinist este obsedat de alegerea în harul suveran

După cum îi îndeamnă satana, calviniștii își fac reclamă religiei lor false – Iacov 2 Credința fără fapte este moartă în ea însăși – adică fără folos de veșnicie fericită!
Încă un calvinist este obsedat de idolul Calvin și de aberațiile cu mântuirea ușoară. Să vedem ce scrie:

Poate împiedica cineva pe Dumnezeu să facă această alegere? Nu! Voia Sa se va duce la îndeplinire. – cum am mai scris aici, dacă un bețivan curvar drogat scandalagiu (baptist calvinist botezat și membru într-o biserică fals-baptistă calvinistă) își duce mântuirea prin birturi și pe la curve (unii fac avorturi), nu își pierde mântuirea orice ar face, pentru că Dumnezeu l-a ales în harul suveran etc. Dar dacă un om vrea să umble cu Domnul pe calea mântuirii, se teme de Dumnezeu, face fapte bune, la urmă nu va fi mântuit pentru că Dumnezeu nu l-a ales – trebuie să fii nebun în înșelarea satanei ca să crezi așa ceva! Aceasta nu este voia lui Dumnezeu, ci voia satanei!

Calvinistul continuă și confirmă că ceea ce am scris mai sus (nebunia) este credința tare a ereticilor calviniști:
Mai poate cineva să condamne pe cei aleșii după toate aceste lucruri? Nu. Nici chiar Dumnezeu nu o mai face. – satana este cu calviniștii, Dumnezeu nu poate fi fraierit cu vrăjeli cu alegerea suverană etc, pentru că îi cunoaște pe calviniști după roadele lor!
Romani 8. 31-34: Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? – vise!
El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? – toate curvele (mai ales cele mai ieftine, la fel de ieftine ca harul ieftin calvinist!), toate sticlele și damigenele (cu poșircă ieftină ca ”harul suveran”), toate scandalurile, toate avorturile
Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! – poate satana să îi considere ”neprihăniți”!
Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi! – la ospiciu nu ați încercat?

Cârtești tu împotriva alegerii suverane și necondiționate a lui Dumnezeu? Dacă cârtești încă nu ai înțeles glorioasa grațiere. Domnul să îți de-a putere să o crezi deoarece este una dintre cele mai ponegrite doctrine ale Sfintei Scripturi. – satana îi înșeală pe oameni, nu Dumnezeu! Este cea mai imbecilă doctrină a Tradiției Calviniste. Se știe că reformații au înlocuit Sfânta Tradiție Catolică cu Tradiția cu mântuire prin scărpinare în fund, fără fapte, ba chiar cu fapte rele: Dacă Dumnezeu te-a ales, te-a chemat cu de-a sila în harul suveran, poți face orice că nu îți poți pierde mântuirea, cred calviniștii! Cei care umblă cu Domnul pe calea mântuirii nu au nevoie de această erezie! Ea umilește creatura și înalță pe Creator. – Am cunoscut calviniști (baptiști de tip nou calviniști) care credeau sincer că Dumnezeu când își va răpi biserica îi va căuta prin birturi și pe la curve ca să îi răpească la cer. Probabil calviniștii mântuiți prin harul irezistibil cred că vor vomita pe îngerii care îi vor răpi la cer. Unii fac avorturi că (cred ei) nu își pierd mântuirea orice ar face (i-a ales Dumnezeu numai pe ei)! Erezia calvinistă îi înalță pe calviniști cum s-a îngâmfat Lucifer și îl murdărește pe Creator – nu și la Judecată (poate va curăța Dumnezeu, aici pe pământ, religia de asemenea erezii nimicitoare cu mântuirea prin scărpinare în fund și de ereticii care le propovăduiesc)!

Vedem cum calviniștii folosesc versete din Biblie ca să își acopere propria mizerie a învățăturii dracilor!
Nu faceți ca ei, nu fiți ca ei, pentru că nu vreți să ajungeți cu calviniștii în veșnicie!

De unde a izvorât calvinismul și obsesia pentru Calvin (idolatrie) și calvinism:
Ioan 8.44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. – punctele TULIP, doctrinele harului vor să ne înșele cu o mântuire calvinistă (reformată) falsă, fără fapte, pentru totdeauna și astfel demonii vor să ne fure mântuirea adevărată, cu umblarea pe calea mântuirii până la capăt.
45. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi. – Domnul Isus și Biblia inspirată de Duhul Sfânt ne învață despre mântuirea creștină cu fapte vrednice de pocăință, dusă obligatoriu până la capăt (merită!).
46. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi? îi înșeală satana pe calviniști cu mântuirea ușoară cu punctele T.U.L.I.P.
47. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.” – ereticii cu mântuirea ușoară, ușuratică, nu vor fi cu Dumnezeu în veșnicie.

Matei 7.15. Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. cei care propovăduiesc mântuirea ușoară sunt lupii răpitori ai satanei.
16. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17. Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
18. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
19. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc. – focul veșnic!
20. Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Despre îngâmfarea calvinistă că Dumnezeu i-a ales numai pe ei, seamănă cu răzvrătirea satanei:
Isaia 14.12. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! 13. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, 14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” 15. Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului! – țeapă calvinistă!

Biblia ne învață despre mântuirea reformată calvinistă fără fapte, fără să faci nimic:
Iacov 2. 17. Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.

Biblia ne îndeamnă:
Filipeni 2.12 după cum totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur – pentru că vreți să ajungeți cu Domnul în veșnicia fericită, acesta este mântuirea adevărată creștină!

Ce înseamnă alegerea în harul suveran

La apariția calvinismului, Calvin a făcut o confuzie: a crezut că pe unii dintre ei Dumnezeu i-a ales ”în suveranitatea Lui arbitrară” și i-a pocăit cu de-a sila și pe toți ceilalți Dumnezeu nu îi vrea mântuiți – trebuie să fii nebun în înșelarea satanei ca să crezi așa ceva. Era evident că Biblia se referă la faptul că după falimentul celor aleși (ca popor, nu erau aleși ca indivizi separați, fiecare) în VT, în NT Dumnezeu a rânduit un grup (creștinii) care să ducă mântuirea oamenilor (din lume). Dumnezeu a chemat un alt grup, nu persoane individuale. Noi știm că Jertfa este bună pentru toți oamenii, Dumnezeu îi cheamă pe toți la mântuire, dar doar unii oameni răspund chemării! Nici vorbă că Jertfa nu ar fi acoperitoare pentru toți oamenii, sau harul irezistibil i-a pocăit cu de-a sila doar pe unii. Tit 2.11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru TOȚI oamenii, a fost arătat – minte Calvin și mint calviniștii, noi nu credem că minte Biblia!

Marii poeți creștini s-au gândit la lucrurile de sus și au scris pentru veșnicia fericită!

În vremea noastră elevii nu mai produc valori, ci le iau de-a gata de pe internet. Să vedem ce găsim despre marele Eminescu: http://www.e-scoala.ro/referate/romana_mihai_eminescu_poet_national_universal.html
Eminescu este considerat poet național pentru că a scris multe poezii reușite. Punea suflet în poeziile lui, le rescria (modifica) până ieșeau bine (cum îi plăcea). Dar pentru satanismul lui (nu știu cât era de profund) vedeți link, uitați ce a ajuns să facă cu poeziile lui: spărgea vitrinele librăriilor, își lua volumele cu poeziile proprii, le arunca jos și le călca în picioare! Nu i-a fost de folos cel viclean! Gândiți-vă la lucrurile de sus, ca să nu ajungeți așa ca el!

În contrast cu Eminescu (marele poet național care se vede ce a ajuns), există poeți creștini. Aceștia s-au gândit la lucrurile de sus și au scris pentru noi, pentru biserici, multe poezii folositoare spre veșnicia fericită. De exemplu:
S-au dus pierind milenii – de Traian Dorz

S-au dus pierind milenii – şi altele-or să vină
Tu ai rămas Acelaşi … şi-aşa vei fi oricând,
cântară-Ţi veci de aur din harfe de lumină
– şi alţi veci au să vină cântarea-Ţi reluând.
……………….
Veni-vor alte graiuri, veni-vor alte ere,
veni-vor alte forme de tot mai preafrumos
– cânta-Ţi-vor Noul Nume Etern din sfere-n sfere
– şi pentru clipa noastră rămâi: Isus Hristos.

––––––––––––––––
De-atunci sunt șase mii de ani,
s-au dus și mirii și grădina;
și an de an ca doi titani
cu două aprige hangere
pe cele două emisfere
se lupta bezna cu lumina;
se lupta dragostea curată
cu pofta ce-nfierbantă tina;
……………….
și numai cei născuți de sus
rămân MIREASĂ lângă MIRE!
(Căsnicia – de Costache Ioanid)

După roadele lor îi veți cunoaște – ce face mântuirea pe veci din oameni

Continuare de aici (articolul anterior): / Eminescu – satanistul /, unde am arătat că Eminescu era un soi de adorator al satanei (pe Dumnezeu Îl considera nedrept și rău, dar puternic, iar pe satana drept și bun, a vrut să facă bine oamenilor, dar a fost slab). Am văzut ce a ajuns ”mărețul” Eminescu, nebun cu nasul în praf – Dumnezeu nu a știut să piardă, nici să se lase batjocorit!

Despre oameni, Domnul Isus ne spune: După roadele lor îi veți cunoaște. Pe cei care ne-au otrăvit religia creștină arministă baptistă cu mizeria de erezie a mântuirii pe veci îi cunoaștem după roadele lor: vedeți în categoriile < Exemple de mântuiți pe veci > și < Ce produce invatatura dracilor ca odata mantuit esti pe veci mantuit >. De exemplu: cei mântuiți pe veci, dacă se sinucid nu își pierd mântuirea, chiar fac avorturi dar trăiesc cu impresia că nu își pierd mântuirea, merg băuți la curve, își pierd banii la jocurile de noroc dar se cred odată mântuiți pe veci mântuiți și Dumnezeu îi va lua în cer.
Cum au ajuns așa? Au crezut și trăit mizeria de erezie nimicitoare (că au fost aleși în suveranitate arbitrară, mântuiți pe veci cu harul irezistibil suveran, doctrinele harului etc) că pot face orice că nu își pot pierde mântuirea și au făcut orice! Aceste erezii se vede că sunt profund demonice (învățăturile dracilor) că au produs așa ceva. După roadele lor îi cunoaștem, rezultă clar că cele numite doctrinele harului sunt doctrinele dracilor (alea cu mântuirea numai prin har pe veci, fără fapte sau mai rău, cu fapte rele – oricum nu își pot pierde mântuirea că Dumnezeu i-a ales etc). Doar ascultarea de satana cel rău și viclean i-a coborât așa jos.

Ne spune Domnul ce să facem:

Matei 7
13. Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea.
14. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.
15. Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! – odată mântuiți pe veci mântuiți. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori. – doctrinele harului, mântuire pe veci, fără fapte sau chiar cu fapte rele!
16. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17. Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
18. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
19. Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc – veșnic
20. Aşa că, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Satanistul

Să vedem următoarea poezie, în care se poate observa foarte clar afecţiunea lui Eminescu pentru “îngerul morţii”. Poezia se numeşte “Demonism”. Citez din ea:

Despre Dumnezeu:
În van Titanul mort ce ne-a născut
Binele ni-l voieşte; în zădar
Cearcă-a vorbi cu noi în cugetări
Strălucitoare, varii,-mbălsămate;
În flori, în rîuri, în glasul naturii,
Ce-i glasul lui, consilii vrea a da.
În van. Viaţa, sufletul, raţiunea
— Scînteia care o numim divină —
Ne face a ne înşăla asupra firii
Şi-a n-o-nţelege…

Despre satana:
O, demon, demon! Abia-acum pricep
De ce-ai urcat adîncurile tale
Contra nălţimilor cereşti;
El a fost rău şi fiindcă răul
Puterea are de-a învinge… -nvinse.
Tu ai fost drept, de-aceea ai căzut.
Tu ai voit s-aduci dreptate-n lume:
El e monarc şi nu vrea a cunoaşte
Decît voinţa-şi proprie, şi-aceea
E rea. Tu ai crezut, o, demon,
Că în dreptate e putere. — Nu,
Dreptatea nu-i nimic făr’ de putere.

“Titanul” din poezie este Dumnezeu. Eminescu îl consideră pe Dumnezeu ca fiind “rău” şi “fiindcă răul are puterea de a învinge, a învins”. Iar Satana ar fi drept, pentru că a vrut să aducă dreptate în lume, iar dreptate nu e nimic în lume fără putere. Este mai mult decât clară opţiunea lui Eminescu în a-l proslăvi pe “demon” şi în a-l respinge pe “Titan”. Cum se numeşte această atitudine? Aş spune satanism, dar iar o să existe oameni care o să zică că “îndrăznesc să-l fac eu satanist pe Eminescu!?”

În opera “Andrei Mureşanu: Tablou dramatic într-un act”, ”poetul” face din nou apologia Satanei:
O, Satan! geniu al desperării!
Acum pricep eu gîndu-ţi, căci zvârcolirea mării
Trăieşte-acum în mine. Pricep gîndiri rebele
Cînd ai smuncit infernul ca să-l arunci în stele,
Dezrădăcinaşi marea ca s-o împroşti în soare,
Ai vrut s-arunci în haos sistemele solare.
Da! ai ştiut că-n ceruri răul, nedreptul tronă,
Că secole nătînge l-adoră, l-încoronă,
Ştiai c-aşa cum este nu poate a fi bine!
Că nu poate nedreptul etern ca să domine.
(………………………………………………………….)
Văzînd risipa, Satan, voi crede c-ai învins!
Căci, dacă eşti arhanghel al morţii cei bătrîne,
Atunci eşti drept — căci numai ea este dreaptă-lume
Şi cei ce o servesc — căci contra orice-n lume
Învinge răutatea — dar contra morţii nu.

Încă o dată, Eminescu scoate în evidenţă “dreptatea” Satanei, care ştia că “Eternul”, adică Dumnezeu din Ceruri, este “nedrept”.
(am preluat de aici proortodox / satan-tu-drept-ai-fost-de-aceea-ai-cazut-cateva-poezii-de-ale-lui-eminescu-care-arata-preocuparile-catre-ocultism-si-satanism-ale-marelui-poet / )

Vedem cum a decedat ”marele Eminescu”:
Eminescu avea să fie internat iar pe 3 februarie 1889, la spitalul Mărcuța din București și apoi transportat la sanatoriul Caritas. Medicul Zaharia Petrescu împreună cu dr. Alexandru Șuțu l-au examinat pe 20 martie 1889, concluzia raportului medical fiind următoarea: “dl. Mihail Eminescu este atins de alienație mintală în formă de demență, stare care reclamă șederea sa într-un institut”. Pe 15 iunie 1889, în jurul orei 4 dimineața, după ce la începutul anului boala sa devenise tot mai violentă, Mihai Eminescu avea să se stingă din viață în casa de sănătate a doctorului Șuțu din strada Plantelor, București. Însă batjocura la adresa sa va continua și după moarte: în data de 16 iunie 1889 i se face autopsia, iar creierul său este uitat pe fereastră, în soare, timp de câteva zile înainte de a fi trimis spre examinare…nu l-a ajutat satana.

Vedem ce a ajuns Eminescu: pe test pentru bolile venerice.

Eminescu pe test pentru boli venerice

Influența alcoolului și a nefolosirii inteligenței asupra creștinismului – de unde a apărut erezia calvinistă

Cu câteva sute de ani în urmă, niște indivizi au încercat să reformeze religia catolică. Au renunțat la unele lucruri dar nu L-au pus pe Domnul Isus în loc și s-a ales un fâs de ”reforma” lor – cum am arătat în câteva articole anterioare, popoarele protestante au ajuns să fie cele mai depravate. Așa cum am scris, s-a ales doar fâs.

Un dictator nebun, fanatic cam sărit de pe fix a inventat o religie nouă: calvinismul. A crezut că pe ei și doar pe ei Dumnezeu i-a ales, i-a pocăit cu de-a sila (era alcoolist drojdier dictator nebun, vedeți linkul – vai de el și de pocăința lui, că numai gura a fost de ei), ei pot face orice că nu își mai pot pierde mântuirea. Calvinismul a pornit de la o confuzie, vedeți linkul (vedeți articolul anterior despre influența alcoolului asupra logicii umane, că inteligență nu avea, distrusul). A vrut să dea o formă de creștinism ereziei (minciuna satanei era prea gogonată) și a zis că toți trebuie să fie sfinți, iar la judecată se va vedea pe cine i-a ales Dumnezeu și pe care nu (Dumnezeu este un monstru, vedeți linkul). Și a adăugat o metodă de verificare a alegerii obligatorii de către Dumnezeu: cei aleși spre mântuire trebuiau să o ducă bine material – evanghelia prosperității. Dacă unul moștenește o afacere sau are un talent deosbit și este bine plătit, este mântuit fără merite. Dacă alții au mulți copii nu o pot duce bine (material), deci nu sunt mântuiți. Vedem că erezia este de la satana. Ereziile se atrag una pe alta!

Deci calvinismul (la început) zicea așa: trebuie să trăiești ca un sfânt. La Judecată se va vedea: dacă Dumnezeu te-a ales, vei fi cu Domnul în veșnicie; dacă nu, nu vei fi (ai fost sfânt degeaba). Trebuie să fii nebun ca să crezi așa ceva! Atunci oamenii nu erau studioși, au luat de bună obligația umblării cu Domnul pe calea mântuirii.

Acum, când oamenii gândesc, trag concluzii logice. Dacă Dumnezeu te-a ales în suveranitate arbitrară cu harul suveran, poți face orice că Jertfa este așa de mare și acoperitoare, că nu îți poți pierde mântuirea. Poți să îl urmezi pe satana că nu îți mai poți pierde mântuirea, nu există cădere din har orice ai face. Mântuirea fără să faci nimic a ajuns mântuire cu fapte rele, care nu se poate pierde.

Nu credeți ereziile satanei care vrea să vă piardă sufletele. Doar cine alege să umble cu Domnul pe calea mântuirii și umblă până la capăt va ajunge cu Domnul în partea fericită a veșniciei!

Efectul alcoolului asupra inteligenței umane (logicii) – de unde a izvorât erezia cu ”mântuirea pe veci”

a trecut prin usa inchisa deschizator de conserva in frigider  in prajitorul de paine maus dulce

pantof cu fir de telefon pantofi in frigider pedeapsa

piciorul prin usa pofta buna somn usor suport cercei

Puteți vedea aici de unde a izvorât erezia cu mântuirea pe veci (T.U.L.I.P., doctrinele harului etc): / aici /

Ce mai fac mântuiții pe veci prin lume – cuplurile homo și lesbiene cu iz de sfinţenie – 2

Să vedem ce mai fac mântuiții pe veci prin lume. Reiau de aici: www.voxeurop.eu/ro/content/article/3337811-cuplurile-homo-cu-iz-de-sfintenie

cuplurile homo si lesbiene cu iz de sfintenie Sweden-gay-marriage

În timp ce Franţa catolică se sfâşie în privinţa căsătoriei pentru toţi iar parlamentul polonez (țară catolică) tocmai a respins uniunile civile, o ţară pare deasupra acestor dezbateri: Suedia – mântuiți pe veci numai prin har! Acolo poţi fi lesbiană, căsătorită şi… episcop fără a isca reacţii particulare.. se cred mântuiți numai prin har, numai prin credință, odată mântuiți pe veci mântuiți!
Membrii Sinodului, compus din 250 de reprezentanţi aleşi în parohii, au zis „da” la 70% căsătoriei pentru toţi, pe 22 octombrie 2009.
La Uppsala, un alt preot femeie şi lesbiană confirmă. Pentru Biserica Evanghelică-Luterană, explică Anna-Karin Hammar, 61 de ani, „experienţa este la fel de importantă ca tradiţia”. Ea este convinsă că, „dacă Sf. Pavel ar fi în viaţă astăzi şi ar şti ceea ce ştim, ar fi favorabil căsătoriei cuplurilor de acelaşi sex”. – Apostolul Pavel nu se credea mântuit pe veci!
La Stockholm, în vara anului 1980, preotul Ludvig Jönsson a rostit o predică în biserica lui pentru a sărbători sfârşitul Gay Pride. „Oriunde apare dragostea se produce un miracol”, a proclamat acesta. Cuvinte care sunt încă repetate până în ziua de astăzi.

Eva Brunne, 58 de ani, îi aduce acestuia un omagiu, precum şi predecesorilor săi. În 2009, ea a fost aleasă episcop de Stockholm. Informaţia a făcut înconjurul lumii. Ea asigură că orientarea ei sexuală, sau faptul că creşte un copil împreună cu o altă femeie, nu au fost niciodată în discuţie în jurul numirii sale. Biserica Suediei este cu mult înaintea timpurilor ei? „Cred mai ales că, fiindcă suntem o biserică reformată, suntem deprinşi să evoluăm în acelaşi timp cu schimbările societăţii”, consideră aceasta – și în România lupii răpitori demonizați au adus erezia din America și au ajuns până acolo că își dau nume bisericilor după erezia mântuirii pe veci: biserica fals-baptistă Harul Suveran (vedem mai sus ce produce credința în erezie), baptiști reformați și alte drăcovenii, în înșelarea demonilor, a căror învățături le propovăduiesc.

Un important lider protestant se convertește la catolicism

Cu mulți ani în urmă era imposibil de imaginat ca un protestant să fie atras de Vatican. Iată că imposibilul a devenit posibil, într-o țară dominant protestantă. „Am nevoie de papa. Am nevoie de Biserica Catolică pentru mântuirea mea”, a spus unul dintre cei mai cunoscuți teologi suedezi, ridicând mari semne de întrebare cu privire la implicațiile acestui precedent.

Liderul unei megabiserici charismatice suedeze din Uppsala, Ulf Ekman, și-a uimit enoriașii în momentul în care a explicat decizia sa de convertire la romano-catolicism. Ekman este fondatorul celei mai mari biserici din Uppsala, Cuvântul Vieții, cu peste 3.000 de membri și cu puternice accente charismatice. Ekman a fondat, de asemenea, cea mai dezvoltată școală biblică din Scandinavia, a lansat un program TV și o rețea mass-media care pot fi accesată pe toate continentele, a publicat cărți traduse în 60 de limbi. Contribuția sa la dezvoltarea teologică suedeză este incontestabilă. Liderul bisericii suedeze a explicat că el și soția sa s-au rugat mult și au luat cu greu această decizie, dar au fost influențaţi de „milioanele de catolici charismatici”, pe care i-au văzut cum își trăiesc credința.
Nemulțumirile au avut un cuvânt greu de spus. El declară că Biserica Luterană din Suedia nu evanghelizează, nu condamnă avortul / (vedeți linkul), și în România, cei care se cred mântuiți pe veci fac avorturi și cred că nu își pierd mântuirea! / – odată mântuit pe veci mântuit, ce mai contează ce fac? Că Dumnezeu i-a ales la facera lumii numai pe ei, în suveranitatea lui arbitrară etc, hirotonește femei, și nu are nimic împotriva liderilor religioși gay (până și episcopul luteran de Stockholm este o lesbiană militantă şi o activistă declarată) vedem ce au ajuns cei cu mânturea ușuratică prin harul ieftin și care dau din gură cu credința FĂRĂ FAPTE!
A avut și argumente care i-au determinat decizia. În toamna anului trecut, Ulf a scris un articol într-o revistă teologică suedeză în care, printre altele, a ridicat problema necesității unei autorități care să poate rezolva disputele în caz de interpretări diferite ale Bibliei. Ulf susține că nevoia unei astfel de autorități este urgentă. Întrebat dacă îl percepe pe papă drept cea mai profundă expresie a autorității, răspunsul suedezului a fost fără niciun echivoc: „Da, el este cu siguranță. Da, eu cred în necesitatea unei instanțe finale.” – sătul de ”democrația” (debandada) protestanților în care cei care se cred aleși de Dumnezeu pentru mântuire (predestinați) și care au fost obligați să fie mântuiți prin harul suveran pot face orice, că ei nu își mai pierd mântuirea.

Nu este imposibil ca gestul său să să fie urmat și de alții, mai ales că, în ultimii ani, orizontul protestantismului pare să se fi limitat destul de mult. În plus, charismaticii sunt bine cunoscuți pentru accentul pe care îl pun pe ideea de unitate și dragoste creștină, mai degrabă decât pe corectitudinea teologică – vor vrăjeli cu dragostea universală (ca hipioții cu Flower Power!). Odată cu apariția reformei religioase, creștinismul s-a fragmentat excesiv, generând întrebări asupra potențialului său constructiv.

Mai mult, mișcările charismatice par să nu mai răspundă adecvat nevoii de confort emoțional a credincioșilor. Convertirea lui Ekman demonstrează că certitudinile de ordin teologic sunt vitale, deși ignorate până acum. De aici necesitatea unei autorități ferme care să decidă în materie de adevăr absolut. – în protestantism adevărul este relativ, ei cred că pot face orice că nu există cădere din har. În consecință, motivul schimbărilor radicale prin care a trecut pastorul suedez nu mai poate fi surprinzător: „Am venit pentru că am nevoie de ceea ce Iisus a așezat în Biserica Catolică. Am nevoie de taine, am nevoie de autoritatea bisericii. Am nevoie de papa. Am nevoie de tradiția pe care o păstrează. Am nevoie de biserica (catolică) pentru mântuirea mea.”

Pe de altă parte, cu greu ar putea fi crezut că gestul lui Ekman ar putea genera un efect de domino. Și aceasta fiindcă majoritatea protestanților sunt total dezinteresați de subiect. Suedezii sunt predominant nereligioși — doar 2% dintre cetățeni participând în mod regulat la un serviciu religios. Oficial, peste 67,5% dintre cetățeni sunt înregistrați ca membri ai Bisericii Suedeze Lutherane, comparativ cu 95%, în 1970. Dar și dintre aceștia, doar 18% au declarat că ei consideră că există Dumnezeu – patru cincimi din protestanții din Suedia sunt atei. Așa ”credincioși”, așa mântuire ușoară! Vedem ce au ajuns!

Norvegia protestantă

Găsim în mai multe locuri pe internet ce se întâmplă în Norvegia (protestantă). Așa cum am mai spus (de exemplu în articolul anterior), se observă că țările în care creștinismul este cel mai murdar sunt țările protestante.  http://adevarul.ro/locale/timisoara/acuzatii-grave-familiei-bodnariu-norvegia-matei-julitura-urata-vanatai-ioan-vanatai-fata-1_56bf4c905ab6550cb8c1e74a/index.html

Nu mergeți în țările care și-au păgânizat creștinismul, pentru că acolo mânia lui Dumnezeu se coboară din cer.

https://rodiagnusdei.wordpress.com/2016/02/15/antena-3-discuta-vanataile-copiilor-bodnariu/

Neo-protestanții nu sunt urmașii protestanților, ci ai anabaptiștilor (care se pare că au continuat să existe din vremea ucenicilor Domnului Isus)

Ni s-a spus că neo-protestanții sunt urmașii protestanților (calviniști). Acest lucru este o minciună! Se știe că sunt urmași ai celor cunoscuți sub numele de anabaptiști (care nu au fost nici catolici, nici protestanți) și care (se pare) au existat din vremea ucenicilor Domnului Isus / vedeți articole / .

Vedem că în țările nordice (protestante) creștinismul este stricat (de mântuirea ușoară și harul ieftin), iar aceasta atrage mânia lui Dumnezeu:

www.evz.ro/nici-stalin-nu-a-fost-atat-de-diabolic-statul-ii-arunca-pe-crestini-inapoi-in-catacombe.html
Danemarca a adoptat o lege care obligă bisericile (toate) să oficieze căsătoriile între cuplurile homosexuale. Potrivit legii, preoții au dreptul de a refuza să oficieze ceremonia, însă episcopii sunt obligați să găsească înlocuitori. Promotorul actului normativ, Ministrul Cultelor, Manu Sareen, este un agnostic declarat (sic!). „E foarte important să le oferim tuturor membrilor bisericii posibilitatea de a se căsători”, a declarat Saaren. Ne aflăm în plin teatru absurd: un ministru al Cultelor ateu moare de grija „membrilor bisericii”, ca nu cumva să fie discriminați. Preoții au, chipurile, libertatea de conștiință de a refuza oficierea, dar episcopul locului nu are dreptul la aceeași libertate și trebuie să scoată, de unde știe, alți preoți de schimb, cu mai puține remușcări. Legea daneză e de o perversitate diabolică: dacă Biserica nu se supune, se plasează în afara legii. Ajunge practic în situația de dinainte de edictul de la Mediolanum al lui Constantin din 313 și e obligată să reintre în ilegalitate. Să se întoarcă în catacombe. Dacă, însă, Biserica se supune, atunci ea se plasează în afara lui Hristos. Adică în afara Ei Înseși. Ceea ce ar însemna propria negare. Propria anihilare.

Ce mai fac ”mântuiții pe veci” în lume – cuplurile homo și lesbiene cu iz de sfinţenie

Anna şi Christina Roeser s-au întâlnit în 2005. Câteva luni mai târziu, ele s-au mutat împreună, şi apoi s-au logodit. Anna era educatoare la creşă. Christina studia teologia – mântuirii pe veci. Ambele visau atunci să fondeze o familie. Pentru a avea dreptul la procrearea asistată medical, ele trebuiau să-şi înregistreze „parteneriatul”. Ar fi vrut o nuntă mare la biserică, dar au trebuit să accepte situaţia. Pe 1 aprilie 2009, deputaţii au votat o lege autorizând căsătoria „sexual neutră”. Şase luni mai târziu, Biserica Suediei – mântuiți pe veci, separată de stat în anul 2000, a urmat exemplul, devenind prima biserică principală din lume care căsătoreşte cuplurile de acelaşi sex – mântuiți numai prin har, numai prin credință, sola fide etc.

Pentru creştinii care se cred mântuiți pe veci homosexuali, care se luptă în Suedia de mai mult de treizeci de ani, aceasta a fost o mare victorie. Pentru ambele femei este o decizie logică. Niciodată ele nu au trebuit să-şi apere orientarea lor sexuală în faţa rudelor sau colegilor. În luna octombrie, ele au devenit mame a două fete, Theia şi Esther, pe care tocmai le-au botezat. Anna, 37 de ani, este mama biologică. „În Suedia, nu este ciudat pentru nimeni”, asigură cele două. Şi nici nunta lor la biserică lor, celebrată în august 2010. „Era foarte important pentru mine ca dragostea noastră să fie binecuvântată de Dumnezeu”, încredinţează Christina, 28 de ani, care a fost hirotonită preot cu un an în urmă – ca mântuiții pe veci de la noi.

Nu mă mir că mântuirea pe veci a produs așa ceva, având în vedere originea ei  profund demonică (satanică): / Dumnezeu este un monstru /

Am preluat de aici:
http://www.voxeurop.eu/ro/content/article/3337811-cuplurile-homo-cu-iz-de-sfintenie

Ce mai fac calviniștii în lume

Să vedem ce mai fac prin lume cei care trăiesc cu impresia că vrăjeala că odată mântuit ești pe veci mântuit este adevărată.

Biserica-Anglicana-590x395 p

/ganduridinierusalim.com blasfemie-biserica-anglicana-iisus-a-avut-doi-tati-si-totul-a-fost-bine/
O biserică din Canada a găsit o modalitatea inedită prin care vrea să promoveze toleranţa faţă de persoanele gay. „Iisus a avut doi taţi şi totul a fost bine”
/independent.co.uk news americas jesus-had-two-dads-and-he-turned-out-just-fine/

În august, biserica anglicană Gosford din Australia a avut un mesaj asemănător. „Dragi creştini, unii oameni sunt gay, treceţi peste asta, cu drag, Dumnezeu”, au scris australienii.
http://www.gandul.info/magazin/mesajul-din-fata-unei-biserici-devenit-viral-peste-noapte-11284504

BLASFEMIE! Biserica Anglicană şochează: “Iisus avea probleme mintale!”
Biserica Anglicană a publicat un ghid cu privire la persoanele care suferă de probleme mintale, iar în cadrul unei prelegeri pe seama volumului, reverendul Eva MyIntyre a prezentat lucrurile într-un mod care i-a şocat pe mulţi.
“Dacă am analiza acum comportamentul anumitor persoane din Biblie, am putea crede că au avut diverse probleme mintale, boli psihice sau au trecut prin depresii crunte”, a spus reverendul, provocând iureş printre credincioşi.
Astfel, Iisus ar fi putut fi prezentat drept o persoană cu probleme mintale. Mai mult, unii apostoli sau sfinţi e posibil să fi suferit şi ei de tot felul de boli psihice, iar cei care plecau în sihăstrie e posibil să fi fugit de lumea din jur pentru că erau depresivi.
http://www.libertatea.ro/stiri/magazin/blasfemie-biserica-anglicana-socheaza-iisus-avea-probleme-mintale-786643

Mai degrabă cei care mai cred așa aberație cum este mântuirea pe veci (aleși în suveranitate arbitrară, harul irezistibil, harul suveran etc) au probleme la cap. Lipsa de studiere a Bibliei și de folosire a inteligenței i-au făcut pe oameni să primească așa erezie (pe care au auzit-o repetată la amvoane), care este perimată și care vedem ce produce!

Reforma economică

Cu sute de ani în urmă, când a apărut calvinismul, oamenii erau mult mai sinceri cu Domnul, în umblarea lor pe calea mântuirii. Calvin nu a vrut să creeze o erezie anti-cristică (nimicitoare), ci a zis că Dumnezeu i-a mântuit (ales) numai pe ei (prin harul suveran) și că nu trebuie să faci nimic ca să fii mântuit (mântuire pe veci fără fapte) ca să nu trebuiască să mai dea bani italienilor. Germanicii (germanii și nordicii) s-au făcut luterani și reformați ca să nu mai dea nimic italienilor. Adică pe ei i-a ales Dumnezeu și gata. Pe ceilalți Dumnezeu nu îi vrea (ghinion). Ei nu depind de Papă, deci nu îi mai dau numic (bani pentru indulgențe). Vedem că reforma protestantă a fost în primul rând economică (să nu dea resursele lor altora) și abia apoi religioasă. Separarea de biserica catolică s-a făcut pentru protejarea resurselor (economice), nu atât din motive religioase. În Anglia s-a format o biserică protestantă tot pentru ruperea de catolici, pentru ieșirea de sub autoritatea Papei (au avut ei ceva de împărțit, nu le-a mai convenit să rămână și au plecat, cu convingerea falsă că pe ei și numai pe ei Dumnezeu i-a ales la facerea lumii, pe ceilalți nu).
Au adăugat o posibilitate de verificare a ”mântuirii”, adică să vadă dacă Dumnezeu i-a ales: cei pe care Dumnezeu i-a ales trebuie să o ducă bine (material). Vedem cum o erezie se combină cu alta: evanghelia falsă a prosperității. Cei care aveau mulți copii pot să nu o ducă niciodată bine (material), dar să producă mai multe suflete pentru partea fericită a veșniciei. Aceștia puteau fi singurii mântuiți (cu adevărat) între cei din jur!
Aplicarea acelei evanghelii a prosperității, o oarecare disciplină și eliminarea (multor) vicii i-a făcut să prospere material. Schimbările de proprietate (ale diferitelor zone) din Evul mediu nu prea au produs martiri (când unele zone erau recucerite de catolici, toți redeveneau catolici). Se vede că nu prea le păsa de ceea ce cred. Acestea și îndepărtarea de Dumnezeu din ultimele zeci de ani ne face să credem că nu aveau religia săpată prea adânc în sufletele lor. În Evul mediu religia era împusă de stăpânul locului. Vedem aici că calviniștii nu prea aveau credința curată în suflete, ci își urmăreau propriile interese (materiale): https://ro.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestant%C4%83
Calvin și urmașii lui au creat calvinismul (semi-calvinismul) ca să lupte împotriva catolicilor. Noi nu avem nimic de împărțit cu catolicii, așa că de ce să preluăm armele lor?

Semi-calvinismul vechi și cel din zilele noastre

Nu combat calvinismul (fiecare crede ce vrea, în religia lui). Am urmărit apariția și răspândirea calvinismului doar pentru că otrăvește religia baptistă!

Calvin era un individ creativ și a creat mântuirea ușoară, fără fapte. Era creativ, dar inteligența i-a fost alterată de aburii alcoolului. Totuși, urmașii lui au văzut că ceva nu era în regulă cu așa mântuire, așa că au introdus obligația umblării cu Domnul pe calea mântuirii. Dar la Judecată vei avea surpriza să constați că ai umblat degeaba pe calea mântuirii dacă Dumnezeu nu a avut chef să te aleagă la facerea lumii. În zilele noastre o asemene credință nu mai ține, este anacronică cu vremurile în care trăim și în care oamenii mai și gândesc. Dacă Dumnezeu te-a ales în suveranitate arbitrară (harul suveran) și te-a pocăit cu de-a sila (a mers harul irezistibil), poți face orice că nu îți pierzi mântuirea. Dacă nu te-a ales, poți face orice că nu vei fi mântuit. O verificare a acestei alegeri se făcea prin ”evanghelia prosperității”. Este greu de crezut că mai există așa debili mintali care să creadă așa prostie, caracteristică inteligențelor reduse din Evul mediu.

În vremea de după apariția calvinismului, ei erau semi-calviniști, credeau în obligația umblării cu Domnul pe calea mântuirii (nu prea erau ei studioși, nu cred că au cercetat punctele TULIP și altele asemenea), ei știau că trebuie să umble cu Domnul pe calea mântuirii, neapărat până la capăt! Această umblare nu era calvinistă. Erau semi-calviniști, pentru că îi interesa mai mult ce spune Biblia, nu vrăjelile lui Calvin. Trebuie să fii nebun să crezi prostiile de mai sus.
Apoi au apărut alți semi-calviniști care, asemănător celor de azi, erau buni de gură și erau semi-calviniști, pentru că luau doar ceea ce le place (cum spune Biblia: 2 Timotei 4.3 îşi vor da învăţători – și învățături după poftele lor), ca să își acopere mizeriile din viețile lor (de exemplu alcoolistul fumător Spurgeon, am pus despre el cum era: /spurgeon-inca-un-calvinist-clovn-smecheras-alcoolist-drojdier-juca-teatru-ieftin-pentru-fraieri-cum-har-ieftin-era-ceea-ce-predica/ și /cum-mințea-calvinistul-spurgeon/ ). La fel cei care astăzi ne predică învățătura dracilor că odată mântuit ești pe veci mântuit, mântuirea nu se poate pierde) sunt semi-calviniști și se folosesc de mântuirea ușoară ca să își acopere mizeria (în loc să se pocăiască), sau ca să nu trebuiască să umble cu Domnul pe calea mântuirii (puțin le pasă)! Fac pe sfinții calviniști, dar sunt lumificați (cu gândul la lumea din care au ieșit) ca fiul nerisipitor de acasă /fiul-ne-ratacitor-de-acasa/ . Ei sunt cristoși mincinoși, pentru că aduc oamenilor o mântuire falsă, ușoară, bazată pe niște aberații (harul ieftin etc).

Gândiți-vă la lucrurile de sus, ca să nu ajungeți să faceți ca ei! Dacă primiți o evanghelie falsă (odată mântuit pe veci mântuit) o veți lua razna (cum au făcut mulți) și atunci degeaba ați mai crezut!

2 Timotei 4
1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. – Cuvântul, nu ereziile satanei!
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor – nu pentru mult timp, mântuirea ușoară cu harul ieftin îi va face să își rateze veșnicia cu Domnul! Nu primiți ereziile satanei, ca să nu ajungeți ca ei!

1 Corinteni 15
1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut – mântuirea ușoară.

Calvinismul și alegerea în harul suveran, ce produce – predestinarea este falsă

Cu câteva sute de ani în urmă, în întunericul spiritual al evului mediu, a apărut ideea de schimbare: protestantismul, care nu a făcut ce și-a propus. Un individ cam drojdier nu a înțeles ce a citit (degeaba) în Biblie și a inventat vrăjeala extrem de exclusivistă că pe ei și numai pe ei, Dumnezeu i-a ales la facerea lumii, deși în Biblie scrie că Dumnezeu dă oamenilor posibilitatea să aleagă și poruncește să aleagă binele! https://amfostbaptist.wordpress.com/category/predestinare-si-liberul-arbitru/
Urmașii lui (la fel de distruși intelectual și spiritual ca el), au inventat punctele T.U.L.I.P. în care ziceau că Dumnezeu i-a ales numai pe ei, că i-a pocăit cu de-a sila cu harul irezistibil – deși nu se vedea pocăința la ei: au botezat copiii mici, au format o religie de stat, i-au prigonit pe cei numiți anabaptiști (botezați la maturitate), care erau înaintașii neo-protestanților de astăzi. Totuși, pentru că minciuna că Dumnezeu i-a predestinat la facerea lumii pe oameni (calviniștii zic că i-a ales în suveranitate – care era arbitrară) pentru osândă veșnică fără să îi întrebe măcar era prea gogonată, au zis că toți oamenii trebuie să umble pe calea mântuirii. La urmă, la judecată, se va vedea pe cine a ales Dumnezeu și pe cine nu l-a vrut Dumnezeu. Oamenii umblau cu Domnul pentru că nu aveau unde studia, și nu au auzit că odată mântuiți erau pe veci mântuiți.
După revoluție, s-a răspândit mult erezia că odată mântuit ești pe veci mântuit. Am văzut că erezia aceasta ucide suflete: cei care au primit erezia s-au apucat să facă orice, că nu își pierd mântuirea și starea lor a ajuns rea (calviniști bețivani, curvari, scandalagii, drogați, fac avorturi dar trăiesc cu iluzia că nu își pot pierde mântuirea orice ar face). Ei nu sunt baptiști adevărați, ci deșeuri calviniste ale satanei (care este tatăl lor, al minciunii și al tuturor ereziilor nimicitoare)! Să vedem cum au ajuns așa decăzuți.
În vremea nostră, oamenii sunt mai inteligenți decât cei din vremea lui Calvin și gândesc, adică văd o învățătură și trag concluzia logică. Li s-a spus că Dumnezeu i-a ales pentru mântuire și că odată ce au venit la mântuire, aceasta nu se poate pierde. Așa că s-au apucat să facă orice (de exemplu avorturi), că mântuirea oricum nu și-o pierd. Dacă sunt prinși, sunt dați afară din bisericile (fals numite baptiste) calviniste pentru că le strică mărturia (află oamenii din lume cine sunt calviniștii și la care stăpân slujesc), dar li se spune că mântuirea nu și-o pierd! Odată mântuit ești pe veci mântuit!

Ereticii calviniști zic că Dumnezeu a creat pe puțini oameni pentru mântuire (obligatorie, că merge harul irezistibil peste ei), iar pe foarte mulți pentru osândă veșnică fără să îi întrebe măcar! De aici apar două concluzii logice:
– Dumnezeu a ales puțini oameni pentru veșnicia fericită, pe care îi mântuiește cu de-a sila. Dacă sunt aleși de Dumnezeu în suveranitate, ei nu își mai pot pierde mântuirea. Dumnezeu i-a luat prizonieri în trenul mântuirii. Dacă calvinismul este adevărat, au dreptate cei care au spus că Cristos este așa de mare și Jertfa și harul atât de acoperitoare și de eficiente, încât mântuirea nu se poate pierde, orice ar face. Noi știm că nu Dumnezeu, ci satana îi ia prizonieri pe oameni, dacă poate – de exemplu prin erezia că mântuirea nu se poate pierde.
– Dumnezeu în suveranitatea lui arbitrară a ales la facerea lumii pe foarte mulți oameni pentru osândă veșnică, fără să îi întrebe măcar – concluzia logică este că nu merită (trebuie să fii nebun) să fii om bun, de caracter, cu frică de Domnul, să faci bine altora, că dacă Dumnezeu nu te-a vrut, nu ai ce face. Ghinion.

Erezia calvinistă, pe scurt:
– Dacă Dumnezeu te-a ales, poți fi demonul iadului (și dacă ai fi însuși Lucifer) că nu îți mai pierzi mântuirea (obligatorie). Cei aleși la facerea lumii nu își pot pierde mântuirea, orice ar face. Așa au fost ei aleși.
– Dacă nu te-a vrut, nu poți fi mântuit orice ai face. Asemenea învățătură este de la satana!

Nu credeți delirul calviniștilor prin care satana vrea să vă piardă sufletele! Filipeni 2.12 Duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cutremur, ca să ajungeți cu Domnul în veșnicie!

Calvinismul și harababura alegerii – confuzia

Mă refer la partea de religie baptistă care a devenit calvinistă – odată mântuiți pe veci mântuiți. Calvinismul a pornit de la o confuzie făcută de un drojdier dictator nebun: /confuzia-calvinistilor-dumnezeu-a-ales-existenta-unui-nou-grup-crestinii-nu-persoane-separate-indivizi/

Cu cateva sute de ani în urmă, în vestul Europei, oamenii erau majoritatea catolici și existau (foarte) puțini anabaptiști (sub diferite nume) care își trăiau cu greu religia. În special ca urmare a strângerii de bani de către catolici prin vânzarea de indulgențe, au apărut câțiva oponenți, cel mai cunoscut fiind Luther. Pentru că au protestat împotriva catolicilor au luat numele de protestanți. Ei nu au vrut să rupă biserica catolică, ci doar să repare anumite greșeli. Au fost excluși, au creat religia protestantă. La început au avut idei bune, după Biblie, dar pe care nu le-au pus în practică. Reformații au fost puternic influențați de Calvin, un alcoolist cronic care o dădea pe drojdie și care, cu creierul ruinat de alcool, a inventat erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde! Religia catolică nu putea mântui un asemenea sălbatic, de aceea a avut nevoie de erezia că era mântuit pe veci. Era un dictator nebun care mai ardea pe câte unul pe rug. /Calvin-alcoolist-drojdier/ . Se observă că invențiile lui teologice nu erau după Biblie, ci erau ale unui drojdier dictator nebun care delira (am pus în header /header-baptistii-de-tip-nou-calvinisti/ linkuri la articole unde i-am combătut ereziile, care nu sunt după Biblie). Pentru că ipoteza cu mântuirea pe veci era o minciună prea gogonată și greu de crezut (fiind împotriva Bibliei), urmașii lui Calvin au inventat punctele TULIP ale calvinismului, că Dumnezeu i-a ales numai pe ei. Calviniștii au tras concluziile la calvinism: că Dumnezeu în suveranitatea lui arbitrară a creat puțini oameni pentru mântuire și (ca o consecință a alegerii) mulți oameni ca să îi ardă în focul veșnic, fără vina lor și fără să îi întrebe măcar.

  • Peste cei aleși de Dumnezeu mergea harul irezistibil și îi mântuia fără să vrea ei, pentru totdeauna. Adică dacă te-a ales Dumnezeu la facerea lumii, odată ce te-ai făcut baptist fals calvinist, nu îți mai poți pierde mântuirea orice ai face. Am cunoscut baptiști botezați (membri în biserici calviniste, deși religia baptistă în România nu a fost niciodată cu adevărat calvinistă) bețivani, curvari etc care credeau că ei nu își pot pierde mântuirea orice ar face. Au crezut ereziile propovăduite la amvoane.
  • Dar dacă Dumnezeu nu a vrut să te aleagă, degeaba ești om de caracter, ai vrea să umbli cu Domnul pe calea mântuirii, nu faci rău și faci fapte bune, că Dumnezeu nu are chef să te primească. Trebuie să fii nebun în înșelarea satanei ca să crezi așa erezii!

Încă un calvinist a ieșit dintre baptiști – ce fel de individ este

Am găsit un individ care și-a dat demisia dintre baptiști (am șters numele lui, contează ce crede. Ca să vedeți cererea de retragere, dați clic pe imagine).

cerere-iesire-din-cultul-baptist unul din Braila 256culCe motive de retragere zice că are:
-abandonarea credinței pionierilor baptiști din România (Cele 5 puncte calviniste) de catre Uniunea Bisericilor Baptiste – Chiar marele evanghelizator Mihai Cornea a renunțat la nuanța de semi-calvinism / vedeți articolul / , de asemenea prima mărturisire de credință a avut doar partea cu alegerea, fără erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci / vedeți aici / .
Ce a produs calvinismul când a murdărit religia baptistă / vedeți categoria cu mântuiții pe veci / .
-uniunea sau tratativele Uniunii cu statul (sub orice formă, aspect, nuanță) – să zică despre uniunea cu statul este delir (se știe că religiile protestante calvine au fost religii de stat!)
-uniurea sau tratativele cu alte culte – dacă nu sunt calviniști nu sunt buni – observăm o excludere a tuturor celorlalți (nimeni nu este suficient de bun pentru calviniști. Am văzut aceasta și urmărind blogurile unor calviniști cunoscuți!).
-existența comitetului, clerului in cadul adunărilor (contrar statutului) – Biserica nu este un grajd al nimănui unde tot felul de calviniști fără căpătâi fac ce vor ei!
-întoarcerea Ia pagânism a adunărilor: crăciunul (moș crăciun, pomul, cadourile), pastele (oua rosii, iepurașul de pasti), rusaliile, floriile, prezența semnului crucii în casele de rugaciune (simbol pagân) – îi este ciudă calvinistului că el nu primește nimic de Crăciun. Calviniștilor nu le trebuie Crăciun și Paști. Am cunoscut (baptiști-falși) calviniști mântuiți pe veci numai prin har care se îmbătau de abia mai ajungeau acasă, mergeau băuți la curve că ei nu își pierd mântuirea, la jocuri de noroc, făceau avorturi etc. Vedem bine ce le trebuie celor Odată mântuiți pe veci mântuiți, chiar dacă știu să dea din gură cu sfințenia! Să își pună statuia lui Calvin pe hol și să se închine la ea, poate face minuni! (sau scheletul lui Calvin).
-evanghelia distorsionata (predarea, rugaciunea pacatosului in care Domnul Isus este invitat…) – pentru (baptiștii) calviniști, evanghelia lor este să meargă băuți la curve că nu își pierd mântuirea!
-dezacordul personal cu privire la cateva afirmații din marturisirea de credinta cum ar fi ,,0mul este fiinta libera” cu referire la alegerea sau respingerea lui Dumnezeu – a venit harul irezistibil peste calviniști și i-a mântuit cu de-a sila, am pus aici: /monstrul-numit-dumnezeu/ și categoria / blasfemie / .
– dezacordul personal cu privire la originea baptistilor (John Smith, protestantism) punct de vedere sustinut de Uniune astazi – baptiștii (neoprotestanții, în general) sunt urmași ai anabaptiștilor care se pare că au existat (în ascuns) din timpul primilor ucenici ai Domnului (și ei erau creștini-arminiști). / categoria neo-protestantii-sunt-urmasii-anabaptistilor / . Nu erau calviniști mântuiți prin scărpinare în fund!
– nerespectarea disciplinei in adunari, acceptarea de membri proveniti din alte culte prin recunoașterea botezului lor nimeni nu este așa minunat ca calviniștii, dacă nu ești calvinist ești anticrist! (și alți calviniști cred la fel).

Nu trebuie să urmăm părerile noastre, nu trebuie adaugat nimic la Cuvântul lui Dumnezeu și nu trebuie nimic scos din el – au adăugat doctrinele harului: harul ieftin, mântuit prin alegere arbitrară în suveranitate, punctele TULIP, mântuiți fără să facă nimic, au scos obligația umblării cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt. Din cuvintele lui va fi judecat! Apocalipsa 22.18-19 Amin.

Este mult mai bine ca putini sa fie invatati corect de Cuvant, crezand si umbland drept in virtuti si practici decat ca multi sa creada fals si sa fie inselati de doctrina contrafacuta – am văzut calviniști bețivi (unul și la biserica baptistă calvinistă a mers băut hâc hâc), curvari (unul trăia când cu una când cu alta etc), părinții trebuie să acopere găurile făcute în buget la jocurile de noroc, drogați, scandalagii etc, care se credeau mântuiți prin har, pe veci (aleși de Dumnezeu în suveranitate arbitrară), Cristos va fi obligat să îi caute prin birturi și pe la curve ca să îi răpească la cer! (Sau îngerii îi vor răpi la cer? Vor vomita ”sfinții” calviniști vome alcoolice pe sfinții îngeri). Și are tupeul să vorbească de virtuți – vedem ce ”virtuți” au cei care nu vor să umble cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt, ci au preferat să primească erezia mântuirii ieftine și a harului ușuratic (ieftin). Încă un calvinist plin de tupeu și de mândrie calvinistă.

Coloseni 3
1. Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.
4. Când Se va arăta Hristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.

Gândiți-vă la lucrurile de sus, ca să nu ajungeți fanatici obsedați de calvinismul toxic (că mântuirea nu se poate pierde)!

Pastorul Daniel Chiu are dreptate – în ce privințe

Biserica nu este o adunatură de tâmpiței răzvrătiți care nu suportă normalitatea în Biserică. Vedeți aici ce spune DC și îi dau dreptate: https://rasvancristian.wordpress.com/2012/06/15/daniel-chiu-despre-cristian-barbosu-2-in-miezul-lucrurilor/

Calvinistul Daniel Chiu l-a ajutat pe răzvrătitul Barbosu

După ce, în armată fiind, Barbosu a fost dus să vorbească la Cântarea României, a prins gustul de a vorbi în public, în fața multor oameni. S-a îngâmfat (și nu mă mir că a ajuns cum îl numesc unii, ”megastar”) și își manifestă îngâmfarea lui (cuvinte umflate de religie falsă: Big nu mai știu ce etc). Cu câțiva ani în urmă când era criza economică, Barbosu făcea mare petrecere religioasă, cu cheltuială mare, la Sinaia.

Până la revoluție, în România baptiștii erau creștini arminiști, credeau în necesitatea umblării cu Domnul pe calea mântuirii, până la capăt, doar așa un baptist putea ajunge să fie în partea fericită a veșniciei. După revoluție, tot felul de oameni de nimic, eretici, au răspândit erezia adusă din America: odată mântuit ești pe veci mântuit, nu trebuie să faci nimic, nici să umbli cu Domnul pe calea mântuirii. Unul dintre acești eretici a fost Daniel Chiu, cel care a bântuit de multe ori prin România și ne-a spurcat bisericile baptiste cu ereziile lui calviniste. / Aici / ne-a povestit că un calvinist, care era prieten cu el, s-a sinucis, dar nu și-a pierdut mântuirea – ca să vedeți la care stăpân slujesc ereticii calviniști! Vor vedea ei ”sinucidere” în focul veșnic!

Cum a început ”cariera” de lider răzvrătit a lui Barbosu (numit și megastar): Mântuitul pe veci Daniel Chiu, când bântuia din America prin România s-a întâlnit cu Barbosu căruia i-a facilitat să meargă în SUA la studii – așa și-a început cariera și vedem ce a produs!

Cum de au lucrat (la început) împreună doi oameni atât de opuși? Dacă ne uităm la roadele lor (unul este calvinist ucigaș de suflete și celălalt răzvrătit), vedem demonii care i-au mânat (și au tupeul să zică de călăuzirea Duhului Sfânt – încă o blasfemie adăugată la celelalte. Au slujit aceluiași stăpân, rău și viclean, care i-a pus laolaltă! Cine se aseamănă (în slujirea la cel viclean) se adună!

Cei care se cred mântuiți pe veci fac avorturi dar nu își pierd mântuirea

Am găsit mai demult un comentariu în care un om scria despre ”pocăiții” pe care îi cunoaște:
– unii sunt destul de separați de lume, au mai mulți copii, dar care nu se joacă cu ceilalți copii (din lume) (am aflat mai târziu despre care este vorba).
– au apărut ”pocăiți” care fac cam ce fac și cei din lume (îmi amintesc că era oarecum încântat de ei), care fac avorturi și zic că odată mântuiți sunt pe veci mântuiți – aceștia nu sunt creștini pocăiți ai Domnului Isus, se vede (după roadele lor îi cunoaștem) că sunt eretici mântuiți numai prin har sola gratia, numai prin credință sola fide – știm că este a dracilor (se vede și după ceea ce a produs) și nu va duce la mântuirea viitoare (finală), cu Domnul în locul bun pregătit (unii sunt eretici mântuiți numai prin harul ”suveran”, aleși în suveranitate arbitrară pe veci etc de monstrul numit Dumnezeu / vedeți cine este / )!

Ucigașii de suflete care au răspândit mizeria ereziei mântuirii pe veci contribuie prin ereziile lor ușuratice la uciderea pruncilor nenăscuți! Vedem cum lupii răpitori sfâșie turma Domnului și sfâșie și copiii nenăscuți – să le dea Dumnezeu mai multă osândă. Dumnezeu nu și-a spus încă ultimul cuvânt! Și-l va spune la Judecată, când va da lupilor răpitori osândă fără măsură! Amin!

Curva spirituală ecumenistă Daniel Chiu – la înmormântare

Am luat de aici.
Daniel Chiu (care nu face cinste numelui pe care îl poartă!) era la o inmormântare la Curtici.
”La cimitir, unde existau două secţiuni, una pentru credincioşii ortodocşi, alta pentru credincioşii baptişti, am spus mulţimii adunate că linia aceea ce despărţea cele două secţiuni nu are nici o valoare în faţa lui Dumnezeu. Sunt convins, am spus, că toţi cei care s-au pocăit şi şi-au pus încrederea în Domnul Isus pentru mântuire – de când zice tupeistul despre mântuirea prin Domnul Isus?! Cu Domnul Isus sunt creștinii, nu cei care propovăduiesc o altă evanghelie (mântuirea pe veci), şi sunt îngropaţi în secţiunea Bisericii Ortodoxe – poate merge la ei să le propovăduiască erezia cu harul irezistibil, suveranitatea arbitrară, Dumnezeu nu i-a ales pe cei mai mulți pentru că nu i-a vrut mântuiți / vedeți articolul Dumnezeu este un monstru /  și altele asemenea, vor fi prezenţi la învierea celor neprihăniţi – la învierea celor pocăiți, nu a curviniștilor care se cred mântuiți pe veci! Şi ştiu de asemenea, că cei care s-au îngropat în secţiunea Bisericii Baptiste şi nu s-au pocăit cu adevărat (dacă sunt ”mântuiți pe veci” ei cred că nu își mai pot pierde mânatuirea orice ar face!), vor lipsi de la marele eveniment al învierii neprihăniţilor – el cu siguranță va lipsi, pentru că nu s-a lăsat și pocăit de învățătura dracilor! Slăvit să fie Domnul că ereticii nu vor murdări și străzile de aur cu mântuirea ușuratică. După Revoluție, Daniel Chiu a venit de multe ori și ne-a poluat România cu învățătura dracilor odată mântuit pe veci mântuit. Și el a contribuit la distrugerea bisericilor baptiste din interior.

Ereticul Daniel Chiu nu mai poate de grija lor (vedeți mai sus ce a zis la înmormântare), iată ce fac ei pe durerea unei familii:
http://www.libertatea.ro/ultima-ora/situatie-absurda-intr-un-sat-din-dolj-femeie-ingropata-in-mijlocul-drumului-dupa-ce-preotul-a-refuzat-sa-o-inmormanteze-in-cimitir-1279440

Nu știu cum a ajuns individul ăsta așa de eretic ”mântuit numai prin iluzia alegerii arbitrare, pentru totdeauna”, există posibilitatea ca să își fi curățit încăperea, dar apoi în loc să îl primească pe Domnul Isus, l-a băgat înăuntru pe satana (prin ereziile mântuirii pe veci, pe care acum le propovăduiește). Gândiți-vă la lucrurile de sus, ca să nu ajungeți eretici!

Metamorfoza începe prin metanoia, pe care o găsim în predica de pe munte (fericirile)

Metamorfoza începe prin metanoia (schimbarea minții). Un bun început în această schimbare este
Predica Domnului Isus de pe munte (cunoscută sub numele de Fericirile):

Matei 5
1. Când a văzut Isus noroadele, S-a suit pe munte; şi după ce a şezut jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El.
2. Apoi a început să vorbească şi să-i înveţe astfel:
3. 1 „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4. 2 Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5. 3 Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
6. 4 Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
7. 5 Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8. 6 Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9. 7 Ferice de cei făcători de pace (împăciuitori), căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
10. 8 Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11. 9 Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
12. Bucuraţi-vă şi înveseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

Ce se întâmplă fără preocupare pentru lucrurile de sus

http://www.odaiadesus.ro/personala.html

Îndoieli
În cei trei ani de la momentul din adunarea baptistă … aprofundasem învăţătura neoprotestantă, cu accent pe felul în care este tratată problema păcatului. Fusesem învăţat că dacă faci un păcat, este suficient să i-l mărturiseşti lui Dumnezeu într-o rugăciune rostită în baza versetului de la 1 Ioan 1:9, păcatul tău fiind astfel iertat. Dacă păcătuiai din nou, făceai la fel. Lucrurile aveau o rezolvare simplă, eu trebuia numai să cred că Dumnezeu îmi iartă acel păcat odată ce i-l mărturiseam.
Cu timpul, observând că viaţa mea personală nu se îmbunătăţeşte şi că Harul transformator al lui Dumnezeu întârzie să-şi facă vizibile roadele, am început să mă îndoiesc că problema păcatului poate fi rezolvată printr-o soluţie atât de superficială. Deşi în adunările neoprotestante se repeta sistematic că Iisus este prietenul nostru, pentru mine această amiciţie cu Jesus nu se potrivea cu ceea ce învăţasem despre dumnezeirea Lui. Treptat mi-am pierdut încrederea în formula „1 Ioan 1:9” de îndepărtare a păcatului (o îndepărtare teoretică, nu reală). Eram acelaşi om păcătos ca la început, iar formula neoprotestantă nu mă mai liniştea deloc. – precizez că aceasta este mântuire ușoară, nu umblare adevărată călăuzit de Duhul Sfânt pe calea mântuirii (este formula harului irezistibil calvinist, nu este formula reală neo-protestantă)!

Mă întreb: omul și-a schimbat mintea? S-a gândit la lucrurile de sus? S-a preocupat de umblarea cu Domnul pe calea mântuirii? Sunt întrebări simple, la care baptiștii arminiști (vechi) știau ce să răspundă și cum să îi călăuzească pe alții. Odată cu răspândirea calvinismului în bisericile baptiste, religia otrăvită a devenit tot mai anemică și a fost ruinată.

Ce este de făcut? Să cereți călăuzirea lui Dumnezeu și să mergeți în biserici unde este predicată învățătura curată. Dacă vreți ca viețile voastre personale să se îmbunătăţească şi harul transformator al lui Dumnezeu să vă metamorfozeze (și să îşi facă vizibile roadele), trebuie să începeți prin înnoirea minții voastre. Coloseni 3.1-2 Gândiți-vă la lucrurile de sus, ca să umblați după ele. Schimbați-vă preocupările de la cele lumești la lucrurile Duhului.

Nu îi credeți pe cei care vor să vă înșele și astfel să vă piardă sufletele, cu mântuirea (numai) prin har, numai prin credință, mântuirea nu se poate pierde. Cu harul ieftin nu veți ajunge în veșnicia fericită. Biblia ne învață că 2 Timotei 2.4 Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii (civile), dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Nu există mântuire ușoară (ușuratică).

Romani 12.2 Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia (nu fiți ca lumea), ci să vă metamorfozați, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. – ca să împliniți această voie!

Coloseni 3
1. Dacă aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu.
2. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
3. Căci voi aţi murit, şi viaţa voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

2 Timotei 2
4. Niciun ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii (civile), dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste.
5. Şi cine luptă la jocuri nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli.
6. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele.
7. Înţelege ce-ţi spun; Domnul îţi va da pricepere în toate lucrurile.

Schimbarea minții – ai ce schimba?

După ce erezia calvinistă a murdărit religia baptistă (vedeți în link ce a produs), în bisericile care au fost otrăvite de erezie, cei care au venit la mântuire nu au auzit propovăduit Adevărul, ci erezii nimicitoare: mântuirea nu se poate pierde, nu există cădere din har. Nu li s-a predicat Adevărul (învățătura sănătoasă), ci ereziile unui debil mintal (Calvin / vedeți link cine a fost / , care era drojdier alcoolist cam nebun, mai ardea pe câte unul pe rug). Unii nu depun efort intelectual (nu gândesc) și atunci este ca și când nici nu ar avea inteligență. Metamorfoza creștinilor începe prin schimbarea minții, adică trecerea de la preocupările vechi la cele ale lumii noi în care au intrat. Cei care au primit aceste erezii nu le-au verificat (nu și-au folosit inteligența), nu s-au interesat să citească în Biblie sau ce au scris alții care au combătut erezia!

Ei au crezut minciuna satanei (tatăl tuturor ereziilor) pentru că au auzit-o de multe ori propovăduită la amvoane! Calvinismul este o mare mizerie de erezie, bazată nu pe Biblie ci pe o confuzie / vedeți link despre confuzia calviniștilor / și este ușor de combătut, de exemplu aici: punctele T.U.L.I.P. nu sunt după Biblie (sunt false)!

Mă mir că unii baptiști au coborât așa de jos încât au crezut așa erezie: Odată mântuit ești pe veci mântuit. Erezia nu se bazează pe Biblie, ci doar pe niște vrăjeli (pe strâmbarea adevărului Bibliei). Dacă o iau razna din cauza ereziilor de acest fel, ei nu vor fi cu Domnul în slavă!

Metamorfoza din Romani 12.2

Romani 12.2 Să nu vă potriviţi (conformați) chipului veacului acestuia (lumii din jur), ci să vă prefaceţi (transformați), prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

SANYO DIGITAL CAMERA

fluture3-1

(Am luat imaginile de aici:
http://imagini.romania-natura.ro/v/fauna_avifauna/breaza_obcina_mestecanisului_36.jpg.html?g2_imageViewsIndex=1
http://jurnalspiritual.eu/curiozitati-despre-fluturi/)

În original, în locul cuvântului prefacere a fost folosit termenul metamorfoză (am arătat în articolul anterior ce înseamnă metamorfoza, cum molia urâtă devine un fluture frumos).

Romani 12.2 Să nu fiți ca lumea din jur, ci să vă metamorfozați: molia urâtă să devină un fluture frumos. Acestă transformare începe prin înnoirea minții – să gândiți lucrurile lui Dumnezeu. Aveți nevoie de această innoire a minții (de la gândurile lumii la cele de sus) ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită. Obișnuiți-vă să gândiți gândurile de sus, ca apoi să le trăiți, să le puneți în practică!