Despre victimă

Continui seria de articole anterioare Crăciunului (nu am vrut să murdăresc sărbătoarea Nașterii Domnului cu acțiunile mizerabile ale unor ”mântuiți pe veci”). Era vorba despre un lucrător cu ”evanghelia curvinistă” dintr-o biserică în care unii se consideră ”mântuiți pe veci” care s-a curvălit cu o femeie venită în ”biserică” (nu cred că se poate numi adunarea sfinților în sărbătoare). Liderul de acolo (care făcea pe pastorul) a dat asigurări că ”mântuitul pe veci” nu și-a pierdut mântuirea! Mulțumim că ne-a arătat ce face erezia nimicitoare a mântuirii pe veci din unii. Învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde (orice ar face unii) duce la îndobitocirea celor care o pun în practică! (În loc să umble practic cu Domnul, fac orice că așa i-a învățat tatăl minciunilor).

Știți ce mă miră? În această treabă, nimănui nu i-a păsat de victimă, ci doar de agresor. Când cei care ar trebui să fie sfinți vor să fie ca lumea (că pot face orice pentru că nu-și pot pierde mântuirea), ajung mai rău decât cei din lume și chiar decât animalele!

Sărbătorile HARului. Prima Sărbătoare: Nașterea Domnului

 

Evanghelia după Ioan, capitolul 1
(Întruparea Cuvântului)
1 La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2 El era la început cu Dumnezeu.
10 El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
11 A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12 Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13 născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava Singurului născut din Tatăl. –
16 Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har;
17 căci Legea a fost dată prin Moise, dar Harul şi Adevărul au venit prin Isus Hristos.
18 Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”

Care HAR a venit prin Isus Cristos? Cel care este însoțit de ADEVĂR: am intrat prin har pe calea mântuirii, umblăm în har pe cale, pentru că numai cei care rămân și umblă în har până la capăt vor ajunge în veșnicia fericită, cu Domnul. Am intrat pe calea pocăinței pentru mântuirea finală din veșnicie, nu pentru vrăjeala de mântuire doar teoretică, pe moment și atât!

Ce ne învață harul adevărat? (Cum putem cunoaște harul adevărat?) Tit 2.11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat 12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, 13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

Ce ne învață falsificatorii religiei? Tit 1.10 În adevăr … sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori, 11 cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învăţând pe oameni, pentru un câştig urât, lucruri pe care nu trebuie să le înveţe – și odată mântuit pe veci mântuit.

Odată mântuit, pe veci mântuit – dezlegare curvinistă

Odată ce a început să se răspândească și în România printre baptiști erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci, unii (care cred orice) au crezut-o și au răspândit-o, și starea lor (mintală) de pe urmă, a ajuns mai rea decât cea dintâi.

Unul dintre cei care au crezut-o și care mai târziu a ajuns ”pastor” a avut în biserică un ”lucrător cu evanghelia” care a curvit cu o femeie venită în biserică (au pus lupul paznic la oi). Liderul a zis într-o prelegere (mizeria aia infectă a satanei nu se poate numi predică) că acel ”lucrător cu evanghelia” din biserica lui (de mântuiți pe veci, dar mai sunt acolo și oameni normali la cap, care nu au primit erezia nimicitoare și nici nu ucid suflete cu ea) nu și-a pierdut mântuirea! Cine l-a pus pe respectivul să zică așa ceva, să dea asigurări că mântuirea nu se poate pierde, nici pentru motiv de curvie? Lucifer. Le-a dat dezlegare la curvărie, mântuitul pe veci!

Cui ai slujit, cu acela vei fi!

Cine vorbește prin Daniel Chiu

În / acest articol / am arătat cum fanaticul Daniel Chiu a zis că un prieten al lui s-a sinucis, dar crede că nu și-a pierdut mântuirea (nu că ar fi pagubă). Dezmințire: PRECIZEZ CĂ DANIEL CHIU NU ESTE BAPTIST, pentru că în mod oficial baptiștii sunt arminiști! Ce pastor baptist ați mai auzit voi să zică așa ceva despre sinucidere?!

Cu câțiva ani în urmă, o trupă (din lume) și-a făcut un videoclip muzical sus pe un vagon. Fiind atrași de acest videoclip, diverși adolescenți și tineri și-au făcut poze (selfiuri) pe vagoane. Dar apropiindu-se prea mult de firele de înaltă tensiune, unii au fost electrocutați.

Treaba asta că un sinucigaș (chiar bolnav psihic – nu mă mir) nu și-a pierdut mântuirea (se pretindea ”mântuit pe veci” numai prin har, numai prin credință – de asta nu mă mir – ce mai contează că s-a sinucis?) este o prostie așa de mare, încât nu ar trebui spusă nici dacă ar fi adevărată, pentru că unii oameni care trec prin vremuri grele o vor copia! Vor face la fel, că așa cred ei că ajung direct în cer!

Cine vorbește prin satanistul Daniel Chiu, cel care pretinde că dacă nu sunteți mântuiți cu mântuirea lui teoretică pe veci, nici nu sunteți mântuiți? Satana, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare!

Cine l-a pus pe fanaticul mântuit pe veci să justifice un sinucigaș ”mântuit pe veci”? Satana!

Aici este un articol cu aberațiile lui. Cică: ”scrie versuri de o sensibilitate remarcabila”. Am scris aici pe blog ( vedeți articolul ) despre unul care nu sfârșit-o bine (și acela l-a sfidat pe Dumnezeu, ca acesta cu doctrinele false și mincinoase care încearcă să justifice că mântuirea nu se poate pierde).

Continuarea articolului precedent: La ce au dus învățăturile dracilor propovăduite de la amvoanele bisericilor

Mulțumesc celui care a făcut prelegerea din articolul anterior (vedeți aici articolul) și în care a avut obrăznicia să vorbească pentru mântuirea ușuratică (pe moment, pentru veci și atât) și împotriva mântuirii creștine care trebuie dusă până la capăt (numai credința trăită practic ne poate duce la mântuirea finală, în veșnicia fericită) pentru că, în altă prelegere, ne-a povestit la ce a dus propovăduirea mântuirii numai teoretice (fără fapte, pentru veci) în biserică. Se miră că ce au ajuns să facă unii. După ce a propovăduit învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde și încă în forma cea mai demonică (doctrinele harului-falsificat), vede că enoriașii din biserică fac ce fac cei din lume (și starea lor merge spre rău, mai rea ca la început). Se știe că unii care se pretind mântuiți pe veci fac orice, pentru că orice ar face, mântuirea nu și-o mai pot pierde (cred ei).

Ce a semănat lupul răpitor, culeg oile pe care le ucide cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, oile pe care ar fi trebuit să le păstorească. Ne întrebăm: Va fi suficient de cumplit foc în veșnicia rea pentru lupii răpitori?

Ne garantează Împăratul: va fi.

Matei 7.15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! – sunt cei care zic învățăturile dracilor (mântuirea pe veci) ca și când ar fi de la Dumnezeu. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori.

Decretele Prezidențiale de condamnare:

Apocalipsa 22.18. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele – mântuirea este pe veci și nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit, doctrinele harului fals etc, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. (Are de unde? Se vede că are.) 19. Şi, dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei prorocii – obligația umblării cu faptele nostre pe calea mântuirii, până la capăt, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.” Amin.

Ne este suficientă mântuirea prin Evanghelia curată (a harului în care trebuie să umblăm până la capăt)

Dintr-o prelegere (nu o pot numi predică):

Probabil că una din cele mai parșive minciuni pe care le-a copt vreodată diavolul este că faptele tale te pot duce în cer, te pot scăpa de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului – Nu, cea mai parșivă minciună este că mântuirea nu se poate pierde, nu există cădere din har, numită și odată mântuit pe veci mântuit.
Ei cred că prin faptele lor ei pot să își cumpere o statură înaintea lui Dumnezeu – Fanaticii mint. Creștinii cred ceea ce ne învață Biblia: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, fiind trăită practic.
Ei cred într-un Dumnezeu sfânt care se va uita la faptele lor și îi va primi în cer – Ereticii rămași în har pe veci cred că Dumnezeul sfânt se va uita la curvele, băutura, drogurile, îngâmfarea că doar ei sunt mântuiți etc a unora dintre cei mântuiți pe veci.
Toate sunt nădejdi false – Și nădejdea mântuirii pe veci cum este?
Dacă ești baptist, ortodox, penticostal sau orice, dacă crezi că prin faptele tale poți să câștigi aprobarea lui Dumnzeu ești pe drumul spre iad – ”Pastorul” lor curvinist (cel mai îndrăcit primar din istoria orașului) a zis despre un lucrător cu ”evanghelia” curvinistă care a curvit cu o femeie venită în ”biserică” că nu și-a pierdut mântuirea pe veci. Acela unde este acum? La stăpânul lui. Cui ai slujit, cu acela vei fi. Ghinion.
Trebuie să te naști din nou, altfel nu se poate – și apoi nu îți mai pierzi mântuirea, orice ai face?
Nicodim era fariseu, ei au adăugat tradiții care să îi ajute să respecte poruncile – Și cei care se cred mântuiți pe veci nu au adăugat ”sfânta” Tradiție curvinistă?

Nicodim, dacă nu te naști din nou vei merge în iad – o să ajungă cu ereticii care nu își mai pot pierde mântuirea!

În Isaia scrie că toate faptele bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu – cât de jos poate să îi coboare satana pe fanatici ca să confunde faptele Legii vechi cu faptele rânduite de Dumnezeu ca să umblăm în ele?! (au uitat că nu mai suntem sub Legea veche, ci sub HARul care trebuie trăit practic?)

Dumnezeu vede tot ce facem – De exemplu avorturile, că ei nu își pierd mântuirea, orice ar face apoi!
Să încerci să ajungi în cer prin botez (etc) este ca și când ai vrea să treci oceanul într-o barcă găurită Să ajungi în cer prin ”mântuirea pe veci” trăită cu băutură, curvărie, jocuri de noroc, droguri, avorturi și altele asemenea cum este?

Ce e nașterea din nou: din apă și din Duh – Învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde este de la tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare, nu de la Duhul.
A venit în biserică, a fost născut din nou – A fost născut real printr-o evanghelie falsă?!
Dacă este cineva în Cristos este o făptură nouă – Cristos nu are legătură cu învățăturile dracilor cu mântuirea simplificată, pe moment, pestru veci.
Botezul nu spală nimic – Matei 3.7 Dar când (Ioan) a văzut că mulţi farisei şi saduchei vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de vipere (se credeau mântuiți pe veci, numai prin credință, numai prin har!), cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare? 8 Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră. Dar ereticilor nu le plac roadele vrednice de pocăință, pentru că sunt ca o haină mânjită etc … Este adevărat că botezul nu îi spală. Nici în veșnicia rea, nimic nu îi va spăla!
Este sigur că au oameni religioși nemântuiți – Nu mă mir. În special de-ăia odată mântuiți pe veci mântuiți.
Cum nu primim nașterea din nou – cu evanghelia falsă!
Celor ce L-au primit le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu – Celor care au primit Adevărul, nu bolboroselile satanei (punctele TULIP care ar vrea să justifice că mântuirea nu se mai poate pierde orice ar face ei apoi etc).

Oameni care merg la ei la biserică cred că sunt mântuiți pentru că merg la biserică – Ăla era mântuit la curve?! Lucrătorul cu evanghelia-falsă-curvinistă?!
Alții cred că sunt mântuiți pentru că își dau interesul pentru fapte bune – Apoi noi ce să facem? Dumnezeul nostru nu ne mântuie ca pe ei satana, care i-a ales la facerea lumii (pe fiecare individual) și îi poate mântui (cu harul suveran) prin birturi, pe la curve, cu avorturi etc, și nici nu vrea să o facă.

Individul ăsta fanatic nici nu ne consideră mântuiți (pentru că nu am primit evanghelia falsă), dar noi ne bazăm pe Evanghelia adevărată, a mântuirii dusă până la capăt!

HARUL a fost legiferat (umblarea în har nu este opțională)

Fanaticii obsedați de mântuirea ușuratică pe veci (și gata) uită să ne spună că, de fapt, și harul a fost legiferat. Nici vorbă că numai ești mântuit pe veci și tu nu mai trebuie să faci nimic. Cristos nu a făcut nimic pentru tine (spre mântuirea viitoare), dacă nu intri în har (ca răspuns al chemării Lui) și nu umbli în har până la capăt! Oamenii vor fi judecați după cum au umblat în har. Harul nu este un fel de Fata Morgana care să îți aducă o mântuire ușuratică, pe moment și ești mântuit pe veci. Doar umblarea în har, până la capăt, ne poate duce la mântuirea viitoare.

Mântuirea pe veci stinge harul, pentru că se înțelege că poți face orice, dacă nu mai este cădere din har – și unii chiar fac orice. Oamenii se împart: unii mulțumesc pentru har, alții o iau pe alte cărări pentru că se cred ”mântuiți pe veci”, orice ar face apoi.

Domnul Isus le-a dat urmașilor Săi porunci, care au fost date în har. Cum și harul este legiferat (Legea harului), oamenii vor fi judecați după cum au umblat în har. Duhul Sfânt ne ajută să umblăm în har, pe calea mântuirii, până la capăt. Rămânerea în har nu este opțională pentru mântuire. Nu există mântuire în afara harului, dar și acesta a fost legiferat. Nu există har ușuratic care să mântuie.

La ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, trebuie ca și noi să adăugăm faptele noastre practice, că altfel nu este mântuire. Fără roade, credința nu mântuie și astfel putem invalida ce a făcut Domnul Isus pentru noi. Unii cred că Îl cinstesc pe Domnul umblând pe alte căi, străine, că Jertfa a fost așa acoperitoare, încât nu îți mai poți pierde mântuirea, orice ai face apoi. Nici pentru calvinii responsabili, nici pentru arminiști, aia nu este mântuire. Umblând pe alte cărări, ei îl cinstesc pe cel viclean, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare!