Un fanatic minte, ca să facă să pară reală mântuirea pe veci și astfel falsifică înțelesul Legământului cu Domnul

Am arătat în articolul precedent că orice legământ este un contract, în care părțile care participă promit că fiecare își va face partea lui în contractul respectiv. Legământul cu Domnul este contractul în care oamenii vor umbla cu Domnul (în Noul Legământ au și ajutor de sus), iar Dumnezeu le garantează că dacă vor umbla până la capăt, vor ajunge la destinația fericită – aici Dumnezeu a făcut și face partea mai mare. Pentru fiecare om intrat în proces de mântuire (pe calea mântuirii), dar care nu își respectă până la capăt partea lui, obligația de a umbla cu Domnul, contractul (legământul) nu mai este valabil.

Și Viorel A. răspândește învățăturile dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Să vedem cum falsifcă acesta noțiunea de Legământ cu Domnul. Citez:

Legământul Edenic (Gen. 1:26-31; 2:16-17), a fost primul legământ pe care Dumnezeu îl face cu omul, este un legământ condiționat – vicleanul ar vrea să ne înșele cu vorbe mincinoase, în realitate orice legământ este condiționat, că altfel nu ar mai fi legământ!, în care ascultarea sau neascultarea însemna viață și binecuvântarea sau blestem și moarte fizică și spirituală – corect, și știm că Dumnezeu nu S-a schimbat (Iacov 1.17, vedem aceasta și din poruncile Domnului Isus și din cerințele harului) și ne cere același lucru pentru ajungerea la mântuirea viitoare finală: umblarea practică cu Domnul, PRIN FAPTELE noastre!

Legământul cu Avraam este o promisiune divină, irevocabilă, o revelație a lui Dumnezeu în istorie, prin alegerea unui om, a unui popor, care îl va aduce pe scena istoriei pe Mesia – minciună, un legământ este un contract. Am arătat că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam pentru că Avraam a umblat cu Domnul până atunci și Dumnezeu a știut că va face la fel și de atunci înainte, ba mai mult, își va învăța și urmașii să umble cu Domnul / vedeți articol / lupul răpitor a pus numai textele din (Gen. 12:1-4; …. 17:1-8), dar în articol vedeți textul și din Facerea 18 – nu l-a scris și pe acela, pentru că dacă este împotriva mântuirii ușuratice pe veci, înseamnă că nu există – vedem cum falsifică înșelații satanei conținutul (spiritul) Bibliei, prin faptul că extrag doar ceea ce le place din Biblie ! Iar dacă este vorba și despre Mesia, vedem din Biblie că Iosif nu a fost un alcoolist drojdier curvar și drogat și nici Maria nu făcea avorturi, cum fac astăzi unii dintre cei care se consideră mântuiți pe veci. De mai multe ori în Biblie ni se spune că Dumnezeu s-a răzgândit: uneori a vrut să facă bine celor din poporul ales, dar dacă ei au făcut rău și lui Dumnezeu i-a părut rău de binele pe care a vrut să li-l facă și au rămas fără binecuvântare și invers. Dumnezeu a urmărit ce făceau ei și le-a dat DUPĂ FAPTELE LOR, așa cum a promis Dumnezeu că va face, atunci când le-a pus în față alegerea din Deuteronom 28, vedeți și capitolele 29 și 30 – nu Dumnezeu a ales în locul lor, ci au suportat consecințele FAPTELOR LOR!

Deuteronomul 29
19 Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui şi să zică: „Voi avea pacea, chiar dacă aş urma după pornirile inimii mele şi chiar dacă aş adăuga beţia la sete.” – pentru cei care se pretind mântuiți pe veci!
20 Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci, mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge numele de sub ceruri – unde poți ajunge cu mântuirea numai prin har, numai prin credința dracilor, care ni se spune în Iacov 2 că nu mântuie.
21 Domnul îl va despărţi, spre pieirea lui, din toate seminţiile lui Israel şi-i va face după toate blestemele legământului scris în această carte a Legii.
22 Vârsta (generațiile) de oameni care va veni, copiii voştri care se vor naşte după voi şi străinul care va veni dintr-o ţară depărtată – la vederea urgiilor şi bolilor cu care va lovi Domnul ţara aceasta,
23 la vederea pucioasei, sării şi arderii întregului ţinut, unde nu va fi nici sămânţă, nici rod, nicio iarbă care să crească, întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei şi Ţeboimului, pe care le-a nimicit Domnul, în mânia şi urgia Lui –
24 toate neamurile vor zice: „Pentru ce a făcut Domnul astfel ţării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie?
25 Şi li se va răspunde: „Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinţilor lor când i-a scos din ţara Egiptului;
26 pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei şi să se închine înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoşteau şi pe care nu li-i dăduse Domnul.
27 De aceea S-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei ţări şi a adus peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta.
28 Domnul i-a smuls din ţara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuţeală, şi i-a aruncat într-o altă ţară, cum se vede azi.” este vorba chiar despre cei din poporul ales, care atunci când nu au mai vrut să umble cu Domnul nu au avut folos de faptul că au fost aleși, ci au suportat și încă mai suportă consecințele rele!

Oricât ar vrea falsificatorii religiei să găsească motive (false), învățătura sănătoasă nu seamănă cu mântuirea pe veci!

Reclame

Exemplu practic: ”Sunt mulţi nesupuşi, flecari şi amăgitori” – să vedem delirul unui ”mântuit pe veci”

Continuarea articolului anterior.

Am arătat aici cum un creștin nu a știut să umble cu Domnul (să își schimbe gândirea și preocupările, de la lucrurile lumii la cele ale Împărăției lui Dumnezeu. A vrut să fie sfânt, dar fără ajutor de sus și a dat faliment (nu și-a înțeles propria religie), așa că a trecut la mântuirea ușuratică, pe veci (acum se pretinde mântuit pe veci, poate să facă orice). A făcut un sait demonic (monergism), care înlocuiește necesitarea umblării cu Domnul cu mântuirea ușuratică și demonii i-au luat mințile și a văzut și altcineva cum a ajuns să delireze, aici.

Monergism = mântuire fără Cristos – harul adevărat arminist a fost înlocuit cu minciuna satanei că ”harul” lor te mântuie chiar fără să umbli cu Domnul; ei sunt exact așa cum i-a descris apostolul Pavel: Tit 1.16 Ei se laudă că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele (și cu învățăturile dracilor, numite fals ale harului) Îl neagă.

Duhul Sfânt nu produce erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci

2 Timotei 2
13 Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus – am arătat că dreptarul (etalonul) învățăturilor sănătoase se referă la umblarea celor intrați pe calea mântuirii, cu Domnul până la capăt – așa cum întreaga Biblie există ca să ne învețe să umblăm cu Domnul (nu să ne pretindem mântuiți pe veci, numai prin harul din care poți ieși, că oricum nu ai ce pierde; numai prin credința fără fapte): vedeți capitolul următor, versetele 14-17, în versetul 15 ni se spune despre înțelepciunea care duce la mântuirea viitoare finală
14 Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi – în unii care s-au crezut mântuiți pe veci și au făcut orice (și au ajuns mai răi decât la începutul umblării lor cu Domnul, pe calea mântuirii), locuiește cel rău și viclean, tatăl minciunilor viclene și al ereziilor nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde! Dacă învățătura dracilor cu mântuirea pe veci ar fi fost de sus, și-ar fi făcut adepții mai sfinți, nu mai răi, așa cum i-a nenorocit pe unii!

Duhul Sfânt nu îi călăuzește pe creștini prin birturi, la curve, la jocuri de noroc etc, că nu își mai pierd mântuirea!

Acuzatorul care se acuză singur (în scrisoarea deschisă)

Vedem aici scrisoarea deschisă împotriva unui arminist (că dacă era mântuit pe veci, mai ales cu Doctrinele false, nu prea avea ce comenta, nu-i așa?). Încep în acest articol să comentez această mizerie, bună ca să vedem cum acuzatorul se acuză singur și astfel devine acuzat.

Cel care a pus scrisoarea pe sait scrie: Daniel Chiu, fiul …, … este cunoscut pentru opiniile sale ferme si pentru stilul taios, uneori apropiat de duritatea unui diamant – diamantul este transparent, curat, strălucitor, cu o curăție care ne duce cu gândul la puritatea sfinților din partea fericită a veșniciei, nu murdărit cu erezia nimicitoare de suflete că mântuirea nu se poate pierde! Opiniile sale ferme și stilul tăios înseamnă că este bun de gură, că se crede mântuit pe veci, așa că ce mai contează și conținutul?

Scrisoare deschisa a lui Daniel Chiu
Croiti carari drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce schiopateaza sa nu se abata din cale, ci mai degraba sa fie vindecat. Evrei 12:13cărările strâmbe ale mântuiților pe veci duc la curvie, beții, jocuri de noroc, petreceri și altele asemenea, că dacă nu își pierd mântuirea, ce mai contează ce fac cei care se pretind mântuiți pe veci?

Au fost o pacoste pentru poporul Domnului in vechime si au ramas o pacoste pana in zilele noastre. Prorocii lui Baal. Au pretins ca sunt proroci autentici, au dezvoltat un sistem de inchinare foarte atractiv pentru cei manati de fire – poți face orice, dacă nu îți mai poți pierde mântuirea, nu-i așa?, dar pretentiile lor nu a schimbat realitatea. Ei au ramas aceeasi – Ioan botezătorul i-a numit pui de vipere! Au crezut că erau mântuiți pe moment spre veci / vedeți articolul / . Proroci falsi, inselandu-se pe ei insisi si inseland pe altii – nici pe ei nu îi putea mântui erezia nimicitoare a mântuirii ușuratice, și nici pe alții nu i-au lăsat să intre în Împărăție, pentru că le-au nenorocit sufletele cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde!

Aiureau, crezand ca sunt inspirati de Dumnezeu – învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde este de la satana, chiar dacă propovăduitorii ei cred că vine din Biblie. Se rugau de dimineata pana seara – morminte văruite care se uită doar la etichetă, nu la conținut (că se cred mântuiți pe veci, deci ce mai contează conținutul?). Pe vremea lui Ilie poporul lui Dumnezeu era in mare confuzie. Unii sustineau ca Iehova nu are nimic de a face cu acesti proroci. Altii, dimpotriva, sustineau ca Baal este tot una cu Iehova, unul si acelasi Dumnezeu, numit de populatiile feniciene Baal – Domnul, iar de evrei Iehova. Cei mai multi erau inselati de ravna prorocilor lui Baal, de rugaciunile lor fierbinti, de inchinarea teatrala si de faptul ca Baal „raspundea” rugaciunilor, mai ales celor legate de fertilitate (poate se referă la frate-su?).

Cativa ani mai tarziu, la curtea lui Ahab stau adunati 400 de profeti cari se lauda in gura mare ca sunt ai lui Iehova, dar in realitate proroceau in functie de interesele zilei, magulind pe regele ucigas si pe regina idolatra cu mesajele lor inspirate de duhurile de ratacire, si incercand sa-l linisteasca pe Iosafat, care ceruse sa fie intrebat Iehova cu privire la razboiul la care fusese invitat de Ahab. Unul din acei proroci a luat niste coarne si cu abilitati de cabotin declara ca Iehova va da in mainile lui Ahab pe dusmanii sirieni cu ajutorul acelor coarne. Elucubratiile acestuia au fost crezute de toata curtea lui Ahab. Pana si suspiciosul Iosafat, care a intrebat daca nu mai este vreun profet al lui Iehova pe langa cei 400, a fost in cele din urma inselat – Faptele apostolilor 20.29 se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma. Citez de mai sus: magulind pe regele ucigas si pe regina idolatra cu mesajele lor inspirate de duhurile de ratacire – te-a ales Dumnezeu arbitrar (Dumnezeul arbitrar este un monstru, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare / vedeți articolul /) , în harul suveran, te-a mântuit cu de-a sila prin harul ieftin pe veci; incercand sa-l linisteasca – odată mântuit, pe veci mântuit!

Doar un profet a avut curajul sa demaste falsitatea si sa arate auto-inselarea colegiului de proroci. Pentru aceasta a fost palmuit si pus in inchisoare pentru a fi hranit cu painea si apa intristarii – așa i-au prigonit unii lupi răpitori pe cei care au predicat Adevărul creștin (arminist). Trebuie sa adaugam ca increderea lui Ahab in prorocii sai l-a costat viata încrederea creștinilor în lupii răpitori care propovăduiesc harul ieftin care aduce (obligă la) mântuirea ușuratică pe veci le poate ruina sufletele! Nu îi credeți și nu îi urmați!

Delirul continuă

V-am arătat și vă arat din nou delirul unui obsedat, ca să vedeți că această erezie este de la satana, tatăl ereziilor viclene (de aici, de la comentarii).

Ce numea el calvinism (mai bine zis ce au numit teologii vremii – calvinism ) e o invatatura ce o gasesti pe fiecare pagina a scripturii/ vedeți articol / în care am arătat că Biblia este împotriva mântuirii ușuratice, pe veci. Mai sunt și alte texte în Biblie, am mai scris în alte articole, de exemplu / în acesta / . Acest individ vorbește din ale satanei, împotriva Bibliei!

Ioan 8
Isus le-a spus:
41. Voi faceţi faptele tatălui vostru.”
Ei I-au zis: „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată: pe Dumnezeu.”
42. Isus le-a zis: „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu: n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis.
43. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.
44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
45. Iar pe Mine, pentru că spun adevărul, nu Mă credeţi.
46. Cine din voi Mă poate dovedi că am păcat? Dacă spun adevărul, pentru ce nu Mă credeţi?
47. Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.”
48. Iudeii I-au răspuns: „Nu zicem noi bine că eşti samaritean şi că ai drac?”
49. „N-am drac”, le-a răspuns Isus, „ci Eu cinstesc pe Tatăl Meu, dar voi nu Mă cinstiţi.
50. Eu nu caut slava Mea; este Unul care o caută şi care judecă.
51. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”

Individul ăsta scrie (din nou) împotriva Bibliei (care a fost insuflată de Dumnezeu și de folos să învățăm din ea, nu să o falsificăm). Vedeți că delirul fanaticilor (cu mântuirea pe veci) este de la satana, pentru că doar satana îi poate coborî așa de mult!

Fanaticul delirează în continuare

… pe la anii 400 marea majoritate catolica sustinea ,, calvinismul ¨ . In Romania doar baptistii au crezut aceste invataturi ale harului . Din pacate pt ei odata cu fondarea seminariilor au trecut si ei la arminianism (am citat dintr-un comentariu scris de același fanatic despre care am mai scris).

Am mai arătat că baptiștii care au introdus și răspândit credința baptistă la noi au avut doar o nuanță de calvinism (cea cu alegerea) la care apoi au renunțat.

Sigur că odată cu dezvoltarea religiei baptiste, mizeria învățăturii dracilor a fost eliminată. Doar cei crescuți la coada vacii mai cred mizeriile ”harului” fals că poți face orice că mântuirea nu se poate pierde (calviniștii mai inteligenți nu le cred).

Să vadă doar mizeria ereziei nimicitoare acolo unde există curăție este doar delir (în înșelarea demonilor)!

Fanaticul despre care am mai scris continuă să delireze

Scriu despre acest fanatic ca să vedeți că ce propovăduiește el nu este demn de crezare.

”Aceste inavaturi nu le-a inventat Jan Calvin si nici catolicul Augustin , Cristos , apostolii si toti sfintii le-au predicat .(am o lista cu aproape 200 de versete din toata biblia care scoate in evidenta acest lucru ) Vorbiti in necunostinta cand confundati termenul teologic calvinism cu reformatorul Calvin . E adevarat ca ii poarta numele dar si Luter si Swingli si Knox , inainte de Calvin tot acest sistem teologic de invataturi au predicat .” (de la comentarii de aici, acolo acest fanatic delirează și despre alegere și predestinare, pentru că nu cunoaște adevărul / vedeți articol despre confuzia calviniștilor / ).

Am mai scris în trecut despre ce scrie în Biblie: Domnul Isus ne spune că fără ascultare nu va fi mântuire în viitor / vedeți Ioan 3.36 corect / , Ioan Botezătorul a combătut puii de vipere care se credeau mântuiți pe veci / vedeți articolul / , Biblia în Iacov 2 trage apa pe credința numai teoretică, fără fapte / vedeți articolul / , / vedeți articol cu mai multe versete / , în lunile septembrie, octombrie, până în 12 noiembrie 2016 am arătat că Biblia cere fapte pentru mântuirea finală, în special în Iacov și epistolele apostolului Ioan. Toți aceștia au fost arminiști (nu spun aceasta ca să fac ciudă celor care cred altfel, ci ca să vedem adevărul Bibliei).

Delirul unui mântuit pe veci continuă

Citez din articolul din care am mai comentat:

-Printre Baptistii mai suntem polecriti si catalogati ca si ‘Calvinisti’ datorita marturisirii Doctrinelor Harului gasite sub denumirea teologica de ‘Cele cinci puncte ale calvinismului’ – prin care înșelații satanei ar vrea să ne învețe că mântuirea nu se mai poate pierde, orice ar face cei mântuiți pe veci (este ciudat că fanaticii își continuă delirul deși se vede că învățătura dracilor a ruinat suflete care ar fi trebuit să umble cu Domnul pe calea mântuirii, până la capăt!).

-Consideram ca odata luminati de Domnul, suntem datori si in acelasi timp constransi de dragostea lui Dumnezeu sa mergem sa spunem si altora despre mantuirea in Cristos Domnul – cei care propovăduiesc mântuirea pe veci (doctrinele satanei) au fost întunecați de satana. Este blasfemiatoare obsesia lor pentru erezia nimicitoare, să zică că este de la Domnul. Mântuirea care nu se poate pierde (chiar dacă este purtată prin birturi, pe la curve, jocuri de noroc și altele asemenea) nu este mântuirea în Cristos Domnul (chiar dacă cei care se cred mântuiți pe veci folosesc vorbe mari).

-Nu in ultimul rand afirmam ca o Adunare Baptista poate sa moara chiar daca membrii ei traiesc fizic .Datorita nevegherii erorilor doctrinare – într-o sectă de mântuiți pe veci, un lucrător cu evanghelia (calvinistă) s-a curvălit cu una nou venită în sectă. Cu cei care nu își mai pot pierde mântuirea se întâmplă ce ziceau ateii: Soră, dă-mi trupul tău!

Am mai spus, doar satana îi poate coborî atât de mult încât să delireze cu obsesiile lor că mântuirea este pe veci și nu se mai poate pierde (chiar dacă este evident că face victime între credincioși).

Atenționare

Precizez că atunci când vorbesc despre fanaticii obsedați de calvinism (calviniști), mă refer la dereglații mintal în înșelarea satanei care repetă aceleași bazaconii pe internet (bolborosesc mizeria, ca păgânii care NU ÎL CUNOSC PE DUMNEZEU): că nu trebuie să faci nimic pentru mântuirea ta, că odată mântuit pe veci mântuit (poți face orice), că nu trebuie fapte bune (dacă le faci, bine – dacă nu, este tot bine, că mântuirea oricum nu ți-o pierzi) – / vedeți articolul cu versete din Biblie / , că nu trebuie să Îl asculți pe Dumnezeu ca să fii mântuit (dacă asculți, bine – dacă nu, oricum nu contează pentru mântuire) – în contradicție flagrantă cu ce ne învață Biblia, în special Ioan 3.36 … cine nu Îl ascultă pe Fiul nu va vedea viața viața (veșnică), ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el (traducere corectată VDCM și alte traduceri corecte).

Se vede că aceștia sunt fanatici în înșelarea satanei, doar demonii îi pot coborî pe slujitorii lor așa jos.

În contrast cu ei, există (sunt mai mulți) calviniștii moderați, care iau de la calvinism treaba cu alegerea, dar pretind oamenilor ascultare și umblare cu Domnul, adică iertarea este prin har, dar mântuirea adevărată este cu fapte. Aceștia unesc o parte (mai netoxică) a calvinismului cu arminismul (umblarea până la capăt pe calea mântuirii).

Atrag atenția asupra otravei cu mântuirea pe veci – este de la satana, înșelătorul înșelaților

În articolul anterior am arătat că fanaticii ”mântuiți pe veci” delirează minciunile satanei / vedeți articol / .

Trebuie să menționez din nou (ca să vedeți că dracii vorbesc prin înșelații satanei), că baptiștii-creștini (și alții) nu țin nașterea lui Lucifer, înălțarea satanei, jertfa demonilor care i-au înșelat pe fanatici, învierea lui Beelzebub, dedicare la zeii păgâni sau altele asemenea. Pare greu de crezut pentru ”mântuiții pe veci” că baptiștii-creștini (arminiști) sărbătoresc Nașterea Domnului, Jertfa și Învierea Lui, pentru că știu cu ce PREȚ au fost plătiți (se vede că cei care au fost aleși ala-bala-portocala și mântuiți pe veci cu harul irezistibil dar fals, la mântuirea ușuratică pe veci, nu cunosc acest preț – nici nu mă mir, bolboroselile lor că Monstrul numit Dumnezeu i-a ales numai pe ei nu au valoarea Jertfei!).

De asemenea, baptiștii-creștini nu își dedică copii demonilor, iar Sărbătoarea roadelor (sau Sărbătoarea Mulțumirii) este mulțumire față de Dumnezeu și recunoașterea adevărată a suveranității lui Dumnezeu (nu bolboroselile cu Dracul suveran).

Păgânul înșelat al satanei nu suportă închinarea baptiștilor-creștini. Se vede că învățăturile fanaticilor (mântuiți pe veci) sunt ale dracilor. Vedem cui slujesc aceștia!

Nu credeți delirul fanaticilor ”mântuiți pe veci” despre baptiști

Continui să expun delirul aceluiași obsedat de mântuirea pe veci (orice ar face, dacă Dumnezeu i-a ales), ca să vedeți că fanaticii nu sunt demni de crezare. Vă arat minciunile lor, ca să nu îi credeți:

Pentru a nu fi confundati si pentru a avea o identitate Baptista , bine definita expunem cateva din principiile de seama ce ne caracterizeaza .Iata doar cateva dintre ele – veți vedea că acest fanatic care delirează minte:

Nu avem si nu tinem ‘ sarbatori crestine’ precum Craciun,Pasti, Inaltare,Rusalii, Sarbatoarea Roadelor sau vre-una din serbarile populare sau campenesti.Nu practicam spalarea picioarelor,binecuvantarea sau dedicarea copiilor – au draci în ei (se vede că sunt talibani nenorociți), dracii care i-au înșelat cu învățătura dracilor că odată mântuit ești pe veci mântuit (fanatism), de aceea nu suportă Crăciunul pentru că se numește Crăciun (și e nasol, pentru că este nume păgân), Paștile la fel (cred ei, deși numele vine din VT), dar Înălțarea Domnului o fi vreun obicei păgân? La sărbătoarea Roadelor (mai ales cei de la țară), baptiștii mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul acordat în obținerea recoltei. Această sărbătoare este și a Mulțumirii, în care baptiștii mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul adevărat, care cere haină de nuntă (și alții mulțumesc) și ne cere să rămânem în har și să umblăm cu Domnul, pe calea mântuirii, până la capăt, pentru că doar așa vom ajunge la mântuirea finală, în partea fericită a veșniciei! Mulțumim lui Dumnezeu pentru ajutorul în umblarea cu El, mulțumim și pentru binecuvântările materiale (și astfel recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu). Pe fanatici nu îi lasă dracii (a căror învățătură o propovăduiesc, cu mântuirea pe veci care oricum nu se mai poate pierde) să aibe sărbători în cinstea Sfintei Treimi (cea cu suveranitatea adevărată, nu monstrul care i-a ales ”în suveranitate” numai pe unii pentru mântuire, că pe ceilalți nu i-a vrut).
Satanistul fanatic zice că asta este identitatea baptistă (să nu fie confundați), că ei nu practică binecuvantarea sau dedicarea copiilor – ba da, se știe că baptiștii (ca și alți neoprotestanți, nu ”evanghelici”), practică binecuvântarea copiilor. Se vede că cei care se cred ”mântuiți pe veci” au tată pe diavolul, tatăl minciunilor și al ereziei nimicitoare. Că pe demonizați nu îi lasă satana să își dedice copiii lui Dumnezeu, știm. Dar să nu vorbească demonizații despre baptiști!
Suntem impotriva ‘evanghelizarii de marketing’ ,a iesirii in fata, a predarii,rostirii rugaciunii pacatosului,sau a altor manipulari psihologice a maselor.Condamnam evanghelizarea umanista de tip arminian care lasa in seama liberului albitru decizia mantuirii si nu in mainile unui Dumnezeu Suveran – dumnezeu lor ”suveran” este satana cel viclean care îi înșală, / vedeți articol / ! Ei trăiesc cu impresia (falsă) că că Dumnezeu i-a ales doar pe unii, pe care îi obligă să fie mântuiți, apoi ei nu își mai pot pierde mântuirea. Pe cei mai mulți, monstrul ”suveran” i-a creat doar ca să îi chinuie în focul veșnic, fără să îi întrebe măcar! Degeaba ești sfânt, vrei să fii mântuit, să umbli cu Domnul până la capăt, că nu se poate. Dar dacă monstrul i-a ales, aceia pot face orice, că mântuirea pe veci nu și-o mai pierd (pot fi bețivani curvari drogați etc etc etc, rămân mântuiți pe veci). Ceea ce a zis fanaticul cu ”evanghelizarea umanista” sunt vorbele satanei!

Se vede că fanaticii care delirează cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde vorbesc ce îi învață demonii (învățătura dracilor). Demonii nu suportă sărbătorile baptiștilor, binecuvântarea copiiilor, sărbătorile mulțumirii (în care baptiștii recunosc adevărata SUVERANITATE a lui Dumnezeu). Este bucurie în cer atunci când sufletele se pocăiesc (intră prin har pe calea mântuirii) dar ei nu suportă de-astea. Nu le dă satana bucurie de bucuria Mântuitorului! În veșnicie, nici atât.

Am preluat din mizeria de articol al fanaticului de aici.

Erezia cu mântuirea pe veci este o minciună!

Dacă Dumnezeu te-a ales înainte de facerea lumii, după ce te-a mântuit cu harul ieftin dar irezistibil, pe veci (în suveranitate arbitrară), mântuirea ușuratică nu ți-o mai pierzi. Așa că apoi poți să ”perseverezi în sfințenie” prin birturi, pe la curve, la jocuri de noroc și altele asemenea, că mântuirea nu ți-o mai pierzi: odată mântuit pe veci mântuit! Abracadabra.

Dacă monstrul ăla rău (satana pe care cei mântuiți pe veci îl numesc dumnezeu, / vedeți articolul / ) nu a vrut să te aleagă, poți să fii cel mai sfânt, mai bun, mai milos, mai pe placul lui Dumnezeu om de pe pământ, că nu poți fi mântuit (monstrul nu te-a ales. Ghinion. Țeapă!).

Biblia ne spune că cei care au trecut la altă evanghelie (de exemplu cea bazată pe ”mântuirea pe veci”), degeaba au mai crezut!

Nu fiți fraieri și nu vă ratați mântuirea pentru așa erezie nimicitoare (se vede că este prea falsă și mincinoasă), care nici măcar nu seamănă cu Adevărul creștin, învățătura curată dată sfinților odată pentru totdeauna. Biblia susține că mântuirea trebuie dusă cu faptele noastre, până la capăt!

Iluzia mântuirii pe veci este doar o religie (falsă) emoțională! Mulțumim ratatului pentru că ne-a spus adevărul despre erezia nimicitoare

Comuniștii atei mințeau că religia creștină zice crede și nu cerceta. În realitate Biblia spune să cercetăm și să păstrăm DOAR ceea ce este bun.

Având același tată mincinos, ca ateii, fanaticii mântuiți pe veci ar vrea să ne mintă că creștinismul adevărat (arminist), cel care predică umblarea pe calea mântuirii până la capăt, este bazat pe emoții (adică dacă nu ești ”mântuit pe veci” bețivan curvar scandalagiu și drogat, nu ești bun pentru ”mântuirea glorioasă” în ”harul suveran”).

Am mai scris despre unul care s-a făcut fanatic (are și un sait eretic cu care satana încearcă să otăvească sufleteler celor care ar trebui să umble cu Domnul pe calea mântuirii):

monergism pe emsal cum a aparut acest sait crestin distrus
”În 2006, am iniţiat un studiu biblic despre viaţa şi lucrarea apostolului Pavel (care i-o fi învățat că mântuirea pe moment este pe veci, chiar dacă este dusă prin birturi, pe la curve și altele asemenea?!). Deşi citisem despre doctrina alegerii necondiţionate şi o studiasem la un curs de teologie sistematică, deşi participasem la o conferinţă despre mântuire, abia în primăvara acelui an mi-am pus cu adevărat întrebarea: care este baza alegerii pentru mântuire? Precunoaşterea sau harul lui Dumnezeu? Deşi, la început, poziţia calvinistă cu privire la alegere mi s-a părut nedreaptă şi imposibil de acceptat, totuşi am continuat să o studiez – a intrat satana în el și a devenit mântuit pe veci pentru că nu a vrut să umble călăuzit de Duhul Sfânt pe calea mântuirii! Mântuirea pe veci a fost ca o nouă revelaţie a caracterului lui Dumnezeu (vedeți aici cine este dumnezeul înșelaților / Monstrul numit Dumnezeu / ). Dintr-un creştin care dorea să deţină controlul (deşi eşua în fiecare zi) – pentru că a umblat în firea pământească, ca în VT, și nu a vrut să umble pe calea mântuirii cu Duhul Sfânt şi care se îngrijora mereu cu privire la viitor – presimțea ce îl așteaptă la Judecată și în veșnicie, am devenit un ucenic al lui Hristos (hristosul înșelaților este satana cel rău și viclean) plin de pace, fiind convins că planul lui Dumnezeu este perfect și că nimic nu mă poate despărți de dragostea Sa.. – dintr-un creștin ratat căruia nu îi plăcea să umble cu Domnul pe calea mântuirii cu Duhul Sfânt, a devenit un ucenic fanatic al satanei, mântuit prin harul irezistibil pe veci  și plin de exaltarea emoțională pe care acest fals creștin (ratat o numește pace (își face vise degeaba) și răspândește erezia nimicitoare. Vedem la Judecată!

lup oaie 74604519875_image_(1)

(Nu vreau să generalizez, acest caz psihiatric nu este caracteristic nici reformaților, nici calvinilor-moderați, care pretind că mântuirea adevărată trebuie dusă până la capăt).

Tupeul unui ”mântuit pe veci” – despre înaintașii noștri

Un calvinist obsedat de calvinism (care și-a ratat umblarea cu Domnul așa că s-a făcut calvinist mântuit pe veci / vedeți articol / ) spune despre calvinismul moderat al primilor baptiști români:
Iată părerea lui Alexa Popovici, exprimată în volumul al doilea al Istoriei baptiștilor din România (1919-1944) , în capitolul „Nuanţa predestinaționistă la baptiștii din Ardeal”:

”Moștenită încă de la primii predicatori, Mihai Cornea, Mihai Toth și alții, care au provenit de la calvini, trăsătura aceasta a rămas și la generația următoare de predicatori, nuanța de predestinaționism. Ei susțineau că cine este ales pentru mântuire va ajunge să fie un mântuit fiindcă împrejurările se vor împleti în așa ca omul să fie mântuit. Și invers, cine nu este ales pentru mântuire, chiar dacă se pocăiește, va cădea și va rămâne pierdut. Deși predicatorii ardeleni nu mergeau cu explicațiile până la analize și apologie, ci s- au limitat doar la enunțări, de la predicatorii care prin predici și discuții afirmau nuanța aceasta predestinaționistă, calvinistă, învățătura a ajuns cunoscută și afirmată de credincioși (era doar o nuanță, despre alegere, nu învățături demonice ca acum, când unii cred că pot face orice că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit!). Dar cum în acea vreme predomina evanghelismul și misionarismul, acel proces clar de afirmare a fidelității credincioșilor în aplicarea învățăturii nou-testamentale, și în puternica înfruntare cu alte confesiuni în lupta pentru afirmarea opiniilor baptiste, nuanța predestinaționistă a căzut din preocuparea predicatorilor, ea nu prezenta un prea mare interes în lucrare. Cu trecerea anilor, și mai ales prin venirea unor predicatori din America, contactul cu însemnați predicatori și profesori de teologie din Anglia și America, aceasta nuanță foarte subtilă de crez a început să dispară, fiindcă, dacă la început problema alegerii a constituit un capitol în mărturisirea de credință, ea n-a mai apărut în mărturisirile de credință de mai târziu. Predicatorii pregătiți în Seminar puneau accentul pe universalitatea harului și astfel, încet, cu timpul, nuanța calvinistă a dispărut, fiind înlocuită de sensul arminian al alegerii.”

Comentează: Reiese că, în perioada interbelică, doctrina alegerii necondiționate era predicată de cei mai mulți pastori și cunoscută de majoritatea credincioșilor baptiști. Interesant este că Alexa Popovici nu observă nicio legătură între această „nuanță predestinaționistă” – pe care o explică neadecvat, fără să-i prindă esența (am văzut în articolul anterior că i-a prins foarte bine esența demonică, de hulă împotriva Duhului Sfânt prin strâmbarea învățăturii curate: ”dacă un om este ales de Dumnezeu pentru mîntuire, atunci el va ajunge să fie mîntuit ori vrea ori nu vrea, iar dacă nu este ales, poate omul să facă orice, el nu va ajunge, nu va putea să fie mîntuit” – erezie calvinistă) și avântul misionar ce caracteriza mișcarea baptistă înainte de al Doilea Război Mondial.
Poate fi pusă diminuarea interesului pentru misiune – evidentă după 1949 în cadrul multor biserici baptiste – și pe seama adoptării unei teologii arminiene?steag PCRÎn privința calvinismului la baptiști: am arătat în / articolul anterior / (cu preluare din primul volum al Istoriei baptiștilor din România) că Dumnezeu le-a adus mințile acasă unor evanghelizatori și predicatori, care au studiat Biblia (nu ereziile mizere calviniste) ca să găsească Adevărul, și l-au găsit! Nu erau calviniști convinși, nu aveau decât o nuanță de calvinism (cu alegerea) și a fost ușor să renunțe la el.

Fanaticul acesta nu gândește, doar delirează cu obsesia lui calvinistă! Nu i-a trecut prin cap (sau pe unde își ține inteligența) că după 1949 era instaurat comunismul, și ateii nu suportau creștinismul și au încercat să îl distrugă. Poate merge în Coreea de Nord să își afirme acolo interesul pentru calvinismul toxic.