Garanția Duhului

Am văzut că 1 Corinteni 1.9 Dumnezeu v-a chemat la părtăşia (comuniunea, parteneriatul) cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul nostru – prin Duhul Sfânt
2 Corinteni 5.5 Dumnezeu ne-a dat arvuna Duhului – adică o garanție că în veșnicie ne va da și restul.
Duhul ne-a fost dat ca să ne ajute să facem ceea ce nu au putut face cei de sub Legea veche, să umblăm cu Domnul până la capăt. În mântuirea noastră, Sfânta Treime a făcut partea cea mai grea, dar și noi trebuie să ne facem partea noastră, cu ajutor de sus. Duhul Sfânt ne-a fost dat ca să ne apropie de Dumnezeu, nu de satana că putem face orice, că mântuirea nu se poate pierde. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt și ca o garanție că vom fi cu El, dar dacă renunți la Domnul, ce garanție mai este aceea?
Reclame

Halloween – vox satana se preface că este vox dei baptist (strâmbă, falsifică Evanghelia ca să le iasă lor erezia ca fiind reală, dar degeaba)

Am arătat că o sărbătoare păgână (de origine celtică) poate fi acoperită cu puțin creștinism (iluzoriu) ca să se poată pretinde creștină.

Așa fac și cei cu erezia mântuirii pe veci: se prefac că sunt creștini. Să vedem lipsa totală de inteligență pe saitul unui fanatic:

„Prin decretul lui Dumnezeu, pentru manifestarea slavei lui, unii oameni şi îngeri sunt predestinați spre viaţa veşnică şi alții orânduiți spre moarte veşnică” „Aceşti îngeri şi oameni, astfel predestinați şi orânduiți, sunt în special şi neschimbător plănuiți; şi numărul lor este atât de sigur şi definit încât el nu poate fi nici crescut nici micșorat” – dumnezeul mântuiților pe veci este satana, care îi condamnă pe cei mai mulți oameni la chinul veșnic, pentru că nu îi vrea mântuiți! (am comentat o bazaconie păgână aici și aici).

Erezia nu poate fi susținută cu Biblia (corect interpretată), de aceea lupii răpitori prin care demonii vor să vă piardă sufletele, o falsifică prin extragerea versetelor din context (ca să le dea cu totul alt sens), vedeți aici cum fac ei (am comentat același delir). Dar așa ei ajung să aibă mai mult chin veșnic, scrie în Apocalipsa 22.18 și 19!

Aici vedem cum umblarea cu satana li se pare dulce, mântuiților pe veci. Și mai putem vedea un imbecilism feroce, care îi fraierește pe cei cu erezia.

Iar aici vedem cât de mult au reușit demonii să îi coboare intelectual pe cei care se pretind mântuiți pe veci: A început cu:Prin decretul lui Dumnezeu, pentru manifestarea slavei lui, unii oameni şi îngeri sunt predestinați spre viaţa veşnică şi alții orânduiți spre moarte veşnică” . Apoi a zis că nu Dumnezeu este de vină că unii nu se pocăiesc, după ce el a scris că dumnezeul fanaticilor nu i-a vrut! Spre sfârșitul delirului, înșelatul satanei zice: Şi acum să îndrăznească vre-un păcătos să preseze în mod impertinent întrebarea, de ce aceeaşi iubire şi putere alegătoare în Dumnezeu nu a ales de asemenea să mântuiască pe toţi păcătoșii pierduți? Acesta este suficientul şi groaznicul răspuns: „Dar, mai degrabă, cine eşti tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu?” (Romani 9:20) – Este clar că înșelatul viclean nu are nici un argument valabil (logic).