Răspund mântuitului pe veci Măduță

Isaia 5
1. Voi cânta Preaiubitului meu cântarea Preaiubitului meu despre via Lui. Preaiubitul meu avea o vie pe o câmpie foarte mănoasă.
2. I-a săpat pământul, l-a curăţat de pietre şi a sădit în el viţele cele mai alese. A zidit un turn în mijlocul ei şi a săpat şi un teasc, apoi trăgea nădejde că are să-I facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatici.
3. „Acum, dar – zice Domnul – locuitori ai Ierusalimului şi bărbaţi ai lui Iuda, judecaţi voi între Mine şi via Mea!
4. Ce aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să facă struguri buni?

Care bazat pe textul de mai sus s-a întrebat de ce nu mai producem roade.

Odată cu apariția mizeriei de erezie că mântuirea nu se poate pierde, cei pe care creștinismul (arminist) ar fi trebuit să îi învețe să umble cu Domnul pe calea mântuirii, până la capăt, au trecut la erezia că Dumnezeu i-a ales doar pe unii pentru mântuire (nu i-a vrut pe ceilalți) și cei mântuiți pot face orice, că mântuirea nu se mai poate pierde. Au trecut de la creștinism la o erezie blasfemiatoare / vedeți categoria / și Duhul Sfânt a plecat. Mă mir că mai are nesimțirea să zică despre roadele Duhului din Galateni 5.22-23, când știe bine ce fac calviniștii: un lucrător cu evanghelia calvinistă s-a curvălit cu una venită în biserică, sfinții mântuiți pe veci au devenit bețivani curvari drogați, fac avorturi că odată mântuiți sunt pe veci mântuiți. După roadele acestei mizerii de erezii se vede de la cine vine: de la satana, tatăl minciunilor și al ereziilor nimicitoare! Am văzut / ce fac cei mântuiți pe veci în lume / și chiar în acea sectă calvinistă / aici / , / aici / și / aici /  .

Continuarea textului (se potrivește și cu Voi ați fost sarea):
Decret Prezidențial:
5. Vă voi spune însă acum ce voi face viei Mele: îi voi smulge gardul, ca să fie păscută de vite; îi voi surpa zidul, ca să fie călcată în picioare;

6. o voi pustii; nu va mai fi curăţată, nici săpată; spini şi mărăcini vor creşte în ea! Voi porunci şi norilor să nu mai plouă peste ea.” Poate Dumnezeu să aducă pe alții, sfinții care au Duhul Sfânt, care să predice acolo Adevărul! Amin.

Trecerea la evanghelia falsă a mântuirii pe veci duce la condamnare veșnică!

Galateni 1
6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie – vedeți jos (a) – cei care ar vrea să ne arate mântuirea pe veci trec de la umblarea în har pe calea mântuirii, până la capăt, la mântuirea (arbitrară) pe moment, pe veci. Adică ei sunt mântuiți (că Dumnezeu i-a ales) pe veci și atât.
7. Nu doar că este o altă evanghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură / vedeți articol despre tulburare / şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos – am arătat cum tot felul de lupi răpitori care se pretind mântuiți pe veci, nu suportă învățătura sănătoasă (Unul avea un prieten care s-a sinucis dar nu și-a pierdut mântuirea, el a zis că cei care umblă pe calea mântuirii cu Domnul nu se bucură de mântuirea lor, poate că nici nu sunt mântuiți. Sinucigașul s-a bucurat oare de ”mântuirea” lui pe veci?).
8. Dar, chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! – evanghelia mântuirii pe veci, că i-a ales Dumnezeu în suveranitate arbitrară și i-a mântuit cu de-a sila pe veci cu harul ieftin.
9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! – cu câteva zeci de ani în urmă, în America, niște adventiști nemulțumiți de umblarea pe calea mântuirii au trecut la erezia cu mântuirea ușoară, pe veci. Au fost dați afară și nu au mai poluat din interior religia adventistă. Adventiștii au avut inteligența și frica de Domnul să își excizeze tumorile calviniste, slăvit să fie Dumnezeu pentru aceasta!
10. Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos – vedeți jos (b) – apostolul Pavel nu a vrut să propovăduiască o mântuire ușoară pe veci, ca să placă oamenilor (după poftele lor), că erau mântuiți și gata!
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârşie omenească;
12. pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos – mântuirea care trebuie dusă până la capăt, cu Domnul.

(a) 1 Corinteni 15
1. Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

(b) 2 Timotei 4
1. Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa:
2. propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp (nu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde), mustră (să îi mustre Dumnezeu pe lupii răpitori și să îi împiedice să propovăduiască erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde), ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura.
3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor – / vedeți aici categoria /  de la ce învățători mincinoși vine învățătura mântuirii pe veci, ca să nu o credeți!
4. Îşi vor întoarce urechea de la Adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite – punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului
5. Dar tu fii treaz în toate lucrurile!

Ce le spune Biblia sataniștilor care răspândesc învățătura dracilor cu mântuirea pe veci

Ezechiel 34
17 ,,Şi voi, oile Mele, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: ,Iată, voi judeca între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
18 Este prea puţin pentru voi că paşteţi în păşunea cea bună, de mai călcaţi în picioare şi cealaltă parte a păşunei voastre? Că beţi o apă limpede, de mai turburaţi şi pe cealaltă cu picioarele?
19 Şi oile Mele trebuie apoi să pască ce aţi călcat voi cu picioarele voastre, şi să bea ce aţi turburat voi cu picioarele voastre!`

Tot felul de sataniști L-au părăsit pe Domnul și propovăduiesc o altă evanghelie (nu cea pe care am primit-o), care dă o mântuire ușoară dar falsă, pe veci! Asemenea slujitori ai satanei s-au adăpat din apă curată, dar o murdăresc cu erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde. Unii au fost otrăviți de erezie și au crezut că pot face orice, că mântuirea nu se mai poate pierde, odată mântuiți pe veci mântuiți, au făcut orice și starea lor de la urmă a ajuns mai rea decât la început!

Lupii răpitori se pretind oi, dar sunt cunoscuți prin faptul că tulbură învățătura sănătoasă pe care am primit-o de la înaintașii noștri și care este după Biblie: că mântuirea trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde! Nu vă luați după lupii răpitori, ca să nu fiți cu ei în partea nefericită a veșniciei!

Ce trebuie să facă baptiștii cu ereticii mântuiți pe veci: ”Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe”

Matei 15
1. Atunci nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis:
2. „Pentru ce calcă ucenicii Tăi datina bătrânilor? …
3. Drept răspuns, El le-a zis: „Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre?

6. aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre – cei care se pretind mântuiți pe veci au înlocuit învățătura Bibliei cu umblarea pe calea mântuirii până la capăt, practic, cu fapte, cu harul suveran ieftin care le-a dat mântuirea ușoară pe veci doar lor, celor care se pretind aleși. Au folosit Sola Scriptura ca să înlocuiască Tradiția catolică cu mântuirea ușoară și arbitrară pe veci, adică cu tradiția calvină (punctele TULIP).
7. Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, când a zis:
8. „Norodul acesta se apropie de Mine cu gura şi Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine – am cunoscut baptiști care au crezut învățătura dracilor a mântuirii pe veci și care au făcut orice, că mântuirea nu se poate pierde și starea lor a mers în rău!
9. Degeaba (dacă au primit altă evanghelie, cu mântuirea ieftină pe veci, degeaba au crezut!). Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” – se pretind sfinți, dar propovăduiesc erezia nimicitoare odată mântuit pe veci mântuit.

14. Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” – nu este pagubă de sufletele lor, dar măcar să îi mustre Dumnezeu și să nu îi mai lase să ucidă suflete cu învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde!

Domnul Isus ne-a învățat să îi dăm afară din religia baptistă pe lupii răpitori care propovăduiesc erezia nimicitoare că mântuirea nu se poate pierde! Adventiștii i-au dat afară pe ai lor și nu mai au această problemă, ca baptiștii cu lupii răpitori! Bine au făcut, L-au cinstit pe Dumnezeu făcând așa!

lup ca oaie

În lume s-au răspândit mulţi amăgitori

Am pus / în acest articol / un text în care scrie despre cei care nu mărturisesc că Isus vine în trup.

2 Ioan 1
7. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! – sau orice învățătură a dracilor, erezie nimicitoare prin care demonii vor să îi înșele pe oameni.
8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre

Calviniștii ar vrea să ne spună că Dumnezeu i-a ales doar pe puțini pentru mântuire (nu i-a vrut pe ceilalți). Domnul Isus a venit în lume și a murit doar pentru cei puțini. Adică nu mărturisesc adevărul, că Domnul Isus a murit pentru toți, mântuirea este oferită tuturor. Practic, se poate spune că Domnul Isus NU a venit în trup (decât pentru cei foarte puțini care se presupune că ar fi aleși). În concepția calviniștilor, Jertfa este restrânsă, extrem de handicapată. În schimb cei ”mântuiți” pe veci cu harul ieftin, rămân mântuiți orice ar face ei apoi, că mântuirea nu se poate pierde!

Concluzie:

  • Domnul Isus nu a venit în trup ca să mântuiască pe cei mulți
  • Domnul Isus a făcut o jertfă care îi mântuiește pe cei puțini (aleși) cu de-a sila, harul ieftin aduce o mântuire ușoară, pe veci – aceasta este o blasfemie, scoate umblarea pe calea mântuirii din învățătura lor. Ei se pretind mântuiți pe veci și gata. În realitate, după Biblie, această jertfă (calvină) este inutilă pentru că fără umblarea până la capăt pe calea mântuirii, nu putem ajunge la mântuirea finală. De asemenea, dacă primim o evanghelie falsă (mântuirea arbitrară, obligatorie, pe veci) degeaba am crezut! Doar Adevărul ne poate duce în partea frumoasă a veșniciei!

Prin strâmbarea învățăturii sănătoase, cei care se cred mântuiți pe veci se potrivesc cu ce a scris Biblia despre ei: că sunt amăgitorii satanei (care au ca tată pe diavolul) și înainte mergătorii anticristului.

Nu vă luați după înșelătorii satanei prin care diavolul vrea să vă piardă sufletele! Doar dacă vă duceți mântuirea voastră până la capăt, veți ajunge în partea fericită a veșniciei.

Ce să facem cu lucrările întunerecului

Efeseni 5
1. Urmati, dar, pilda lui Dumnezeu ca niste copii preaiubiti.
6 Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte; căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde ucide suflete care ar trebui să umble cu Domnul, pe calea mântuirii, până la capăt! / Vedeți aici articol /atrage blestemul mâniei lui Dumnezeu peste cei care îi ascultă (și lucrează pentru ei, ucenicii satanei)
7 Să nu vă întovărăşiţi, dar, deloc cu ei – fii luminii se întovărășesc cu cei care predică Adevărul, nu minciunile satanei!
11 şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai de grabă osândiţi-le – are și satana lucrările lui, acelea nu sunt roditoare pentru Dumnezeu, ci pentru împărăția întunerecului veșnic!
12 Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns – fac avorturi, se îmbată, curvesc, intră în datorii pentru că își pierd banii la jocuri de noroc etc. Și se mai miră ereticii cu ereziile nimicitoare Odată mântuit pe veci mântuit că de ce au blestem (vedeți linkul de mai sus). Așa au ajuns unii baptiști după ce au primit erezia că mântuirea nu se poate pierde. Au făcut orice, că nu există cădere din har. Chiar și vorbirea despre har a calviniștilor este o blasfemie. După roadele lor îi cunoaștem!

Câți baptiști pretind că mântuirea este prin fapte? Niciunul

/ Vedeți articolul / unde am arătat că mântuirea este cu fapte, nu prin fapte. Câți baptiști pretind că mântuirea este prin fapte? Niciunul. De aceea să nu credeți când fanaticii obsedați de calvinism vă mint fără jenă că ei propovăduiesc calvinismul pentru că mântuirea nu este prin fapte. Care baptiști predică în România mântuirea prin fapte? Nimeni!

În realitate, ereticii calviniști propovăduiesc erezia mântuirii pe veci ca să poată face orice și nu le pasă că ucid suflete (unii fac orice și starea lor merge din rău în mai rău!). Îl știu pe unul care a luat-o razna (după intrarea pe calea mântuirii) și apoi s-a făcut eretic mântuit pe veci, în loc să se pocăiască! Sunt mincinoși și vicleni așa cum este satana, tatăl lor și tatăl minciunii. Chiar dacă vă uitați la viclenia celor mântuiți pe veci vă dați seama că erezia lor nimicitoare nu merită crezută, pentru că nu vreți să fiți cu ei în veșnicia rea!

Cărări drepte

Evrei 12.13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.

Nu am găsit să scrie în Biblie că dacă unul este pe marginea prăpastiei, să îl împing în prăpastie cu mizeria de erezie nimicitoare (aceștia sunt cei mai afectați de învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde, odată mântuit pe veci mântuit), așa cum fac cei care au ajuns, fără să vrea, lupii răpitori ai satanei.

Biblia ne învață ce să facem: Evrei 12.13 croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Cărările drepte sunt doar în Adevăr, că mântuirea trebuie dusă până la capăt, fără fapte rele și cu fapte bune, altfel se poate pierde!

Ucenicul Domnului, Ioan, a fost arminist convins: Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre

Precizare: A doua epistolă sau scrisoare a lui Ioan către Biserică este scurtă, de aceea în varianta tipărită nu are capitole. În varianta electronică este pus un capitol.

2 Ioan 1
5. Şi acum, te rog, Doamnă, nu ca şi cum ţi-aş scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut-o de la început: să ne iubim unii pe alţii!
6. Şi dragostea stă în vieţuirea după poruncile Lui – nu după erezia nimicitoare că odată mântuit pe veci mântuit! Aceasta este porunca în care trebuie să umblaţi, după cum aţi auzit de la început.
7. Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! – sau orice învățătură a dracilor, erezie nimicitoare prin care demonii vor să îi înșele pe oameni.
8. Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul muncii voastre, ci să primiţi o răsplată deplină.
9. Oricine o ia înainte (sau în orice altă direcție, se referă la cine iese din învățătura curată), şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos – iese în erezia că ei sunt mântuiți prin harul ieftin și mântuirea ușuratică, numai prin credința teoretică sola fide a dracilor care nu mântuie, numai prin harul în care nu sunt obligați să umble sola gratia, umblă și cu Domnul și cu demonii (care i-au înșelat), că tot în locul bun vor fi în veșnicie, asigurați chiar dacă umblă cu demonii prin solus Christus; învățătura pe care am primit-o este despre umblarea OBLIGATORIE, în har cu Domnul, pe calea mântuirii, până la capăt, altfel mântuirea se pierde, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul – în învățătura arministă, știm că apostolul iubirii, ucenicul Domnului, Ioan, a fost arminist: Ioan 3.36 Cine crede în Fiul are viaţa veşnică (intră pe calea mântuirii); dar cine nu-L ascultă pe Fiul (traducerea corectă),adică cine a intrat pe calea mântuirii, dar nu umblă până la capăt cu Domnul PRIN ROADE VREDNICE DE POCĂINȚĂ; PRIN FAPTE, nu trăiește în ascultare de Domnul, nu va vedea viaţa veșnică (în partea fericită a veșniciei), ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.

  1. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta arministă, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!”
  2. Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.

Nu vă murdăriți să aveți măcar de-a face cu ereticii prin care demonii încearcă să vă înșele și să vă fure sufletele, de la mântuirea finală! Doar cine umblă pe calea mântuirii până la capăt va fi cu Domnul în partea fericită a veșniciei!

Cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El!

Epistola către Coloseni, capitolul 2 – scrisă de apostolul Pavel
6. Astfel, dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El,
7. fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El – nu în idolii ereticilor, cei care cu sute de ani în urmă, în Evul Mediu, au reinventat mizeria de erezie nimicitoare cu mântuirea pe moment pentru veci prin credința dracilor sola fide, care știm că nu mântuie / vedeți Iacov 2 / , numai prin harul în care nu trebuie să umbli sola gratia, întăriţi prin credinţă – știm din Biblie că doar credința trăită practic, PRIN FAPTE contează pentru mântuirea finală viitoare, fiind apreciată de Dumnezeu, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu.
Învățătura apostolului Pavel este arministă / vedeți categoria / , chiar dacă epistolele către Romani și Galateni au fost cele mai folosite cărți pentru falsificarea învățăturii Bibliei, ca să pară adevărată erezia nimicitoare cu mântuirea pe veci.
Am primit de la înaintașii noștri învățătura sănătoasă a mântuirii care trebuie dusă până la capăt, altfel se poate pierde (creștinism arminist). Această învățătură este din Biblie. Așa L-am primit pe Domnul, așa să și rămânem în El!

Tipuri de mântuiți pe veci

Calvin a propovăduit erezia nimicitoare, învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde. Ca să îi dea o aparență de realitate, urmașii lui au inventat punctele T.U.L.I.P. ale calvinismului, niște aberații greu de crezut (că Dumnezeu i-a ales numai pe unii etc / vedeți aici categoria / ).

Punctele TULIP ale calvinismului sunt niște aberații greu de crezut, așa că intelectualii (ca cei de mai sus) nu le cred sau cel puțin nu le propovăduiesc. În schimb s-au întors la partea inițială, cea mai otrăvitoare  a calvinismului, că mântuirea nu se poate pierde orice ar face oamenii. Combat această erezie pentru că am văzut că face victime: unii au crezut că pot face orice și au făcut orice și starea lor a mers din rău în mai rău!

În opoziție cu aceștia, există indivizi primitivi, crescuți la coada vacii. Lipsiți de folosirea inteligenței, inculți și fără bun simț, ei sunt fanaticii care primesc erezia cu totul, completă, și stăruie în ea. Fiind lipsiți de inteligență, nu pot mai mult! Un exemplu este Aurel Munteanu, despre care am mai scris și care răspândește mizeria de erezie. Se pretinde baptist independent, dar este un nenorocit de fanatic care crede că doar ei sunt mântuiți.

Există și din aceia care sunt rupți de realitate (care ar fi avut nevoie de tratament psihiatric, dacă ar fi avut cine să îi interneze), de exemplu / vedeți aici / despre acesta / articol / . Este un fanatic obsedat de calvinism, care bolborosește (delirează) și vede doar calvinism și acolo unde există îndepărtare de otrava ereziei calvine!

Mercenarii satanei (care se pretind mântuiți pe veci): bețivanii, curvarii, drogații, scandalagii etc , se folosesc de otrava ereziei ca să facă orice.

Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure

Coloseni 2.8 Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
Calvin (și Luther) au inventat (fiind în înșelarea satanei) erezia nimicitoare, învățătura dracilor că mântuirea nu se poate pierde.
Urmașii lor (calviniștii) și-au dat seama că abureala este prea mare și nu pot spune unui om că mântuirea nu se poate pierde, pentru că nu este după Biblie. Așa că au inventat calvinismul cu punctele T.U.L.I.P.: că numai pe ei Dumnezeu i-a ales și alte vrăjeli. / Vedeți categoria punctele TULIP / ca să nu le credeți!
Înaintașii noștri au adus până la noi o mântuire care trebuie dusă până la capăt. Credința fără fapte este moartă în ea însăși (Iacov 2).
Nu vă lăsați înșelați de lupii răpitori, fanatici și obsedați de vrăjeala lor. Ei și-au pierdut mântuirea și nu vreți să fiți cu ei în focul veșnic!
lup oaie 74604519875_image_(1)