Ereticul Daniel Chiu ne povestește cum un mântuit pe veci s-a sinucis dar nu și-a pierdut mântuirea

De pe un blog:

Daniel Chiu: Poate un credincios să se sinucidă? – un înșelat ”mântuit pe veci” al satanei nu mai poate de grija altora. Marcu 13.22 Căci se vor ridica cristoși mincinoși și proroci mincinosi. Ei vor face semne și minuni, ca să înșele, daca ar fi cu putință, și pe cei alesi – că mântuirea nu se poate pierde, orice ai face.
Înșelatul satanei Daniel Chiu a venit (de mai multe ori) în România ca să propovăduiască învățăturile dracilor cu mântuirea pe veci și nu i-a păsat câte suflete ucide cu ele.
Șeful Universului decretează:
Decret Prezidențial Apocalipsa 22.18 Marturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în Cartea aceasta – ales la facerea lumii în suveranitate arbitrară, mântuit numai prin harul irezistibil pe veci, numai prin credință, mântuirea nu se poate pierde.
Decret Prezidențial Apocalipsa 22.19 Și, dacă scoate cineva ceva din cuvintele carții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. – mânture fără să faci nimic, fără umblare cu Domnul pe calea mântuirii până la capăt!
Cine nu crede Adevărul, a și fost osândit deja!

Poate un credincios să se sinucidă? – pentru ereticii care se pretind mântuiți pe veci nu este pagubă, pentru că ei ne-au distrus religia baptistă. S-au apucat baptiștii-falși-de-tip-nou-eretici-”mântuiți-pe-veci” să facă avorturi, crezând că mântuirea este pe veci și că nu se poate pierde! Îi va eutanasia Sfânta Treime (Dumnezeii creatori Elohim din Geneza 1.1) în crematoriul veșnic exagerat de fierbinte, depășind (cu destul de mult) chiar și osânda datorată ștampilării cu semnul Anticristului și închinarea demonică la acesta! (Dacă cei mântuiți pe veci primesc semnul 666, ei cred că nu își pierd mântuirea! – vedem la Judecată. Și semnul acela va fi bun pentru eretici, dacă îi mai rabdă Dumnezeu și îi mai ține până atunci).

Dat fiind faptul că sunt păstorul unei biserici (care are mulți tineri – păcat de ei că devin eretici!) și, de asemenea, profesor într-o școală creștină, am fost deseori confruntat cu întrebarea dacă este posibil ca un credincios autentic să comită păcatul urît al sinuciderii – dar păcatul frumos care este? Acest ”mântuit pe veci” și alții ca el, uitați ce au produs:
/ Cei care se pretind mântuiți pe veci si-starea-de-sanatate-a-populatiei /
/ un-betivan-curvar-drogat-scandalagiu care crede că nu își poate pierde mântuirea /
Vor vedea ei eutanasiere pentru veșnicie exagerat de rea la Judecată și în focul veșnic!

Poate un credincios autentic să comită sinucidere? Întrebarea poate primi răspunsuri variate pornind de la cele simpliste până la cele bine chibzuite și nuanțate. – Când a fost chibzuit satana DC? Când a propovăduit erezii nimicitoare, unii au luat-o razna (că nu își pierd mântuirea) și astfel i-a înșelat satana să își sinucidă sufletele. Va plăti, cu ceilalți eretici ”mântuiți pe veci” pentru ereziile propovăduite și pentru sufletele ucise!
O abordare simplistă a chestiunii dezbătute este să pretindem că cei care s-au făcut „vinovați” de sinucidere nu au putut fi creștini autentici (în cazul în care cei care dezbat problema sunt calviniști) …. (dacă interlocutorii sunt arminieni) – satană, nu vorbi tu, eretic ”mântuit pe veci”, de creștinii arminiști. O astfel de abordare are (sau pare că are) avantajul (cel puțin pentru unii) că ar capacita pe cei tineri să țină la distanță gândul răvășitor al ispitei sinuciderii, din moment ce sinuciderea este un indiciu suficient al absenței mântuirii – adică dacă DC a propovăduit învățăturile dracilor înseamnă că nici nu a fost mântuit? Și atunci de ce a mai venit Daniel Chiu să ne spurce România cu mizeria spurcată a mântuirii pe veci? În fond, toți dorim să oferim un deterent în fața teribilei tentații – avea nevoie de tratament la cap, voia să zică ne-mântuitul satanei.
Cunosc predicatori care abordează facil problema decretând că un creștin are bucuria mântuirii și de aceea nu poate fi tentat de gândul sinuciderii – voi puteți să încercați, că nu vă pierdeți mântuirea nici dacă primiți semnul Anticristului. Drept urmare toți cei care au procedat la sinucidere nu au fost creștini autentici – nici ereticii cu mântuirea teoretică și falsă, pe veci. Alții, tot atât de dogmatici, ne spun (făcând abstracție de cei nemântuiți) că doar credincioșii care și-au „pierdut” mântuirea pot contempla ideea morbidă și pot ajunge la sinucidere.
Ca și reacție la astfel de poziții simplificatoare (ca să nu spun simpliste) au fost ridicate întrebări de genul: A fost Samson mântuit? Și calviniștii și arminienii trebuie să dea răspuns pozitiv la această întrebare, din moment ce Epistola către Evrei îl enumeră pe Samson printre marii eroi ai credinței. Dacă a fost mântuit, cum de a comis actul sinucigaș, sau cum de nu și-a pierdut mântuirea (dacă ne postăm pe poziții arminiene)? Era război și a  vrut să facă victime printre dușmanii evreilor. O altă întrebare (pentru arminienii care spun că credincioșii ce comit sinucidere își pierd mântuirea) este: Cât timp îi trebuie unui om să se pocăiască de un păcat ce îl comite? De ce numai celor ce se sinucid le este interzisă pocăința cu câteva secunde înainte de a-și da duhul? – De ce nu încerci să vezi  (în așteptarea legii eutanasiei)? Te duci mai repede la Lucifer. Pa și pusi. Având în vedere toate aceste întrebări și considerații vedem că nu este ușor a da răspuns la întrebarea ce ne stă în atenție.
Să luăm acum în considerare câteva lucruri pe care ar trebui să le știm atunci când analizăm fenomenul sinuciderii – voi îndrăciții eretici ”mântuiți pe veci”  nu vreți să încercați practic? :
Sinuciderea este un act disperat (ca și crederea mizeriei cu mântuirea pe veci, care oferă o mântuire ușoară, falsă, iluzorie) care învinge instinctul de conservare pus de Dumnezeu în noi. Acest instinct este foarte puternic și de aceea sinuciderea trebuie înțeleasă ca un lucru ce are cauze mai puternice decât instinctul conservării. Un om normal viețuiește pe baza instinctului de conservare, de unde tragem concluzia că cei ce comit sinuciderea au ajuns în situații ce i-au trecut din tărâmul normalului în cel al paranormalului – a ajuns paranormal după ce ne-a spurcat religia baptistă cu învățăturile dracilor: nu există cădere din har orice ai face, odată mântuit ești pe veci mântuit etc. Ce altceva decât o boală psihică poate explica migrarea în domeniul tenebros al paranormalului? – doar înșelarea satanei explică migrarea în domeniul tenebros de demonic al învățăturilor dracilor că mântuirea nu se poate pierde! Erezia cu mântuirea pe veci nu este după Biblie, este paranormală! Așa că mai bine mergea la medic înainte să ne polueze cu ereziile nimicitoare.
Este presupunerea și asumpția multor credincioși că bolile psihice se datorează exclusiv unor cauze ce au de-a face cu prezența păcatului. Prin urmare, cei care comit sinuciderea sunt etichetați ca oameni care au acumulat păcate în viață ce i-au dus la disperare și în final la actul necugetat al sinuciderii – și cei care predică învățăturile dracilor că a venit harul irezistibil, sunt aleși în suveranitate arbitrară etc. Nu negăm că unele cazuri de sinucidere s-au înfăptuit în urma unor păcate ce au dus la probleme psihice accentuate, uneori la nebunie (adică la fanatismul odată mântuit pe veci mântuit), ceea ce explică autodistrugerea (și ereticii distrug sufletele altora – Biblia ne spune că nici ei nu vor intra în împărăție, nici pe alții nu îi lasă). Dar tot la fel trebuie să admitem că există oameni credincioși care au trăit cu seriozitate după Cuvântul lui Dumnezeu și în ciuda acestui fapt au devenit victime ale unor boli psihice foarte grele, unele finalizându-se în atentate sau acte de sinucidere – au trăit cu satana în ereziile lor, care se opun Cuvântului lui Dumnezeu / confuzia: Dumnezeu a ales existenta unu nou grup crestinii nu persoane separate indivizi /  . Realitatea este că ființând în lumea afectată de păcatul adamic, ce a dus la moarte și degenerare, cei credincioși, deși trăiesc în sfințenie, pot fi afectați de diferite boli grele, inclusiv de cele psihice. Nimeni nu asumă automat că un credincios care suferă de stomac sau de inimă își datorează acele suferințe păcatului din viața personală. Psihicul nostru este și el parte a „cărnii” cu care ne-am născut și de aceea susceptibil de îmbolnăvire la fel ca orice alt organ. Să mai luăm în considerare multele medicamente care sunt oferite unor pacienți creștini care la rândul lor pot să îl transporte pe pacient în domeniul iraționalului.
Acum că am stabilit aceste lucruri trebuie să înțelegem că un credincios ce trăiește în sfințenie poate ajunge bolnav psihic, să își piardă astfel luciditatea (atât cea spirituală cât și cea psihică) și să comită, în consecință, sinucidere, și aceasta datorită psihicului dezechilibrat (dacă este fanatic ”mântuit pe veci”, nu mă mir) care anulează instinctul de conservare. Cu anii în urmă, după ce am absolvit un institut biblic și am început să lucrez ca păstor, am avut ocazia să îl reîntâlnesc pe un coleg cu care am stat la aceleași cursuri timp de trei ani. La ora acea avea deja vârsta de vreo 28 de ani, lucra pentru organizația Child Evangelism și era foate bine văzut de colegii săi de muncă. A prezentat în biserica noastră un mesaj evanghelistic foarte bine structurat și argumentat cu texte biblice din care reieșea clar că mântuirea este darul lui Dumnezeu acordat celor care cred în Domnul Isus, Întrupatul și Răstignitul pentru mântuirea noastră. Nu m-am îndoit nici o clipă că Andy (acesta îi era numele) era mântuit. O dovedea prin viața lui exemplară ce rezultase din acceptarea Evangheliei harului – evanghelia lor este a dracilor, că a lor învățături le propovăduiesc! A prezentat o minciună a satanei că Dumnezeu este un monstru (vezi / monstrul-numit-dumnezeu / ) și alte mizerii de erezii, și Dumnezeu l-a lăsat în mâna dracilor care i-au luat mințile și s-a sinucis. Adică un înșelat al satanei (Daniel Chiu) ne spune că un ratat s-a sinucis, după ce a strâmbat Evanghelia și dracii i-au luat mințile! ha ha ha Care este paguba? ha ha ha – mi-a făcut ziua senină! Slavă lui Dumnezeu! Cum distrug ereticii sufletele care ar trebui să fie pe calea mântuirii, așa vor fi chinuiți în focul veșnic. Dumnezeu nu poate să piardă în fața ereticilor ucigași de suflete mântuite!
La câteva luni după ce a predicat în biserica noastră am primit o scrisoare de la părinții săi în care anunțau cu durere că Andy se sfîrșise din viață prin sinucidere, datorită faptului că suferea de o boală psihică foarte gravă – a mers ”harul irezistibil suveran” peste el. Iarăși, nu m-am îndoit nici o clipă că actul pe care Andy îl comisese nu se datora „păcatului în care trăia.” – era eretic ”mântuit pe veci”. Andy, după mărturia tuturor celor ce l-au cunoscut, trăise în sfințenie – se vede, și totuși a fost victima unei boli crude de ordin psihic care l-a împins la autodistrugere. – învățătura dracilor odată mântuit pe veci mântuit!
Este clar că unii credincioși admit în viața lor păcate și neascultare (și de erezii nimicitoare, învățăturile dracilor) datorită cărora cad pradă unor boli psihice accentuate care îi pot împinge la sinucidere. Saul, primul rege al lui Israel, a ajuns prin neascultare infectat de mândrie și invidie până la punctul când experimenta pendulări extreme între depresie maniacală și momente de pocăință sinceră. Datorită acestei condiții este explicabil faptul că s-a aruncat în sabie cu gândul de a-și pune capăt zilelor. Dar, în același timp, trebuie să admitem că un om mântuit poate fi credincios foarte bun, poate trăi în sfințenie și curăție – obsesia ”mântuirii pe veci” nu este nici sfințenie, nici curăție!  și totuși să ajungă pacient al unor anormalități psihice care să îl conducă la iraționalul act al sinuciderii – un lup răpitor mai puțin (ghinion). Numai când vom prim trupuri glorificate la venirea Domnului Isus vom scăpa pentru totdeauna de prezența debilitantă a păcatului – ereticii vor fi arși (chinuiți) în focul veșniciei! Până atunci nu ne rămâne altceva decât să strigăm în frustrare ca apostolul Pavel: „Oh, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” – de învățăturile dracilor!
Da, credincioșii (mântuiți pe veci) pot ajunge în situația extremă să comită sinucidere. Unii ajung acolo datorită neascultării lor, datorită păcatelor ce le-au înfăptuit (lupii răpitori au propovăduit erezii nimicitoare ca să sfâșie turma Domnului!) și care le-au distrus capacitatea ființării normale înpingându-i la disperarea sinuciderii. Cred însă că și aceștia au ajuns să experimenteze pocăința în ultimele momente ale vieții lor, așa cum a fost cazul lui Saul. În jertfa Domnului Isus avem răscumpărare de toate păcatele noastre – nu au răscumpărare lupii răpitori cu erezii nimicitoare. De asemenea, este posibil ca unii credincioși ce trăiesc în sfințenie să ajungă să sufere de anumite boli psihice care sunt responsabile de iraționalitatea sinuciderii – mântuirea pe veci. În jertfa Domnului Isus însă suntem tămăduiți de toate bolile noastre – incinerare în focul veșnic! Până la experimentarea deplină a mântuirii ce se va finaliza în glorificare, gemem în acest trup și dorim înfierea, adică răscumpărarea trupurilor noastre – vise!
DANIEL CHIU

Baptistul-fals-eretic-fanatic ucigaș de suflete intrate pe calea mântuirii Daniel Chiu încearcă să îl facă scăpat în veșnicie pe un ”sfântoc” eretic (fanatic) ca el care s-a sinucis (a arătat așa la care stăpân a slujit ca ”mântuit pe veci”). Dumnezeu nu a știut să piardă, slavă Lui că nu va pierde nici la judecata ereticilor Odată mântuiți pe veci mântuiți!
… E adevărat, cînd un om, avizat fiind, bea şi fumează sau curveşte (dacă se pretinde ”mântuit pe veci”, nu își pierde mântuirea nici dacă face avorturi, spre slava satanei care a inventat ereziile nimicitoare), trebuie să se aştepte la consecinţele imediate ale acestor păcate: ciroza, cancerul sau SIDA şi nu în ultimul rînd, pierderea minţilor – de asta nu mă mir, dacă este ”mântuit pe veci”.

Un gând despre &8222;Ereticul Daniel Chiu ne povestește cum un mântuit pe veci s-a sinucis dar nu și-a pierdut mântuirea&8221;

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s