Ce ne învață harul. Care este învăţătura sănătoasă

Tit 2
1 Tu însă vorbeşte lucruri care se potrivesc cu învăţătura sănătoasă.
2 Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare.
3 Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine,
4 ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii;
5 să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu.
6 Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi
7 şi dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă dovadă de curăţie, de vrednicie,
8 de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău de noi.
9 Sfătuieşte pe robi să fie supuşi stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba,
10 să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârşită credincioşie, ca să facă în totul cinste învăţăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.
11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.
14 El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.

Învățătura sănătoasă nu seamănă cu erezia nimicitoare că mântuirea nu ți-o mai pierzi (orice ai face apoi)!

Ce ne învață HARUL

Prin har am fost mântuiți și cunoaștem PREȚUL cu care am fost plătiți!

Tit 2. 11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce (în sensul de oferă) mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12 şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti
şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13 aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.

Unii (puțini) ar vrea să ne învețe că odată ce ești mântuit, ești pe veci mântuit (poți face orice apoi), că mântuirea nu ți-o mai poți pierde.

Ce ne învață HARUL prin care am fost mântuiți cu mântuirea inițială, când am crezut în Isus și am intrat în procesul de mântuire? Vedeți în textul de mai sus. Ce ne spune Biblia despre cei care trăiesc ca lumea, dar se cred mântuiți pe veci, pe veci asigurați în Cristos cu solele chiar dacă umblă cu satana, care i-a înșelat? Că așa trăire nu duce la mântuirea finală (viitoare), ci este o batjocorire (din nou) a Prețului cu care am fost plătiți. Nu există mântuire ușuratică, că te-ai mântuit și atât!

Cristos a înviat!

Am găsit azi acest videoclip:

Duceți-vă până la capăt pocăința voastră, pentru că altfel vom oferi lumii doar o ”sărbătoare” fără Sărbătorit!

Evrei 12
1. Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.
2. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
3. Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.
4. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.
13. Trasați cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cinstește PREȚUL cu care ai fost plătit!

Ne apropiem de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor, în care creștinii sărbătoresc Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, patimile Domnului Isus, răstignirea, moartea și apoi Învierea Domnului.

Pedeapsa care ne-a împăcat cu Dumnezeu a fost Prețul plătit. Cinstește acest Preț în viața ta!