Un comentariu despre pierderea mântuirii

Câinii, mântuirea, respectiv pierderea mântuirii.

Câinii nu au mântuire!!! (nu de patrupezi e vorba aici)

Apocalipsa 22:13-15 (VDC)
13 Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
14 Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
15 Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

Cine sunt câinii?

2 Petru 2:20-22 (VDC)
20 În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăşi şi sunt biruiţi de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi.
21 Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă, care le fusese dată.
22 Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: „Câinele s-a întors la ce vărsase”, şi „scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăşi în mocirlă.”

Câinii sunt acei oameni care L-au cunoscut pe Domnul (au obținut mântuirea), dar se întorc înapoi la păcatele lor de dinainte.
Așa se poate pierde mântuirea.

Nicidecum nu îl pierzi precum portmoneul, telefonul cheile sau banii!

Starea lor e mai rea decât a acelora care nu L-au cunoscut deloc pe Domnul!!!

Mai au ei vreo șansă?

Iuda 1:22-25 (VDC)
22 Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
23 căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.
24 Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,
25 singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.

Cineva poate să ne păzească de orice cădere!!!

(comentariul de aici)

Trebuie ca și oamenii să vegheze, să nu poată fi înșelați. Dacă vrei să nu cazi, trebuie să umbli cu Domnul, am pus aici lista cu lucruri de făcut pentru umblarea cu Domnul până la capăt.

Întoarce-te la Domnul, dacă încă nu ești prea împietrit!

Ca urmare a credinței inițiale ai intrat pe calea mântuirii (ai fost regenerat, născut din nou de sus) și Dumnezeu ți-a scris numele în cartea vieții. Dar, dacă nu continui să umbli cu Domnul în har (respectând pretențiile harului de aici):

Apocalipsa (Revelații) 3
1 Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i:
„Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele:
„Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort.
2 Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.
3 Adu-ţi aminte, dar, cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.
4 Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.
5 Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din Cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui.”
6 Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.”

Biblia ne spune că în biserică pot fi mulți cei care nu mai sunt interesați de umblarea cu Domnul și aceia nu vor ajunge să fie cu Domnul (dacă nu se pocăiesc), în primele versete. În versetele 4 și 5 ni se spune din nou ceea ce am arătat aici, că Domnul cunoaște pe fiecare după faptele lui și aprecierea se face după conținut (nu după etichetă).

Nu cred că posibilitatea de a ajunge la mântuirea finală se pierde într-un singur moment, pe veci (de obicei oamenii o iau razna încet, nu brusc renunță la Domnul). Dacă ai renunțat la umblarea ta cu Domnul și încă nu ești prea împietrit, întoarce-te la Dumnezeu! Și dacă nu ai știut ce să faci în umblarea ta cu Domnul, schimbă-ți preocupările spre lucrurile de sus și uite aici lista ca să ajungi mântuit în final, dar nu te mai abate de la Domnul. Dacă mai ai o posibilitate, nu o pierde! Vei sta cu faptele tale (roade vrednice de pocăința ta sau de pierzare) în fața lui Dumnezeu și după ele vei fi judecat!