Umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu – degeaba dai din gură că ești mântuit pe veci!

Romani 8
1 Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului – Doar pentru cei care umblă cu Domnul, pe calea mântuirii până la capăt, nu este osândire! nicăieri în Biblie nu ni se prezintă o mântuire ușuratică, pe veci (orice ar face apoi cei care se cred mântuiți pe veci). Nu ni se spune de erezia cu Sola fide, Sola gratie.
2 În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii – ca să umbli cu Domnul, nu cu demonii!
3 Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
4 pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului – mântuirea și umblarea cu Domnul nu pot fi separate!
5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului – ereticii cu mântuirea pe veci ar vrea să ne zică că umblarea în firea pământească se referă la cei din lume, nu la cei mântuiți (pe veci, asigurați în Cristos orice ar face ei apoi)
6 Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti, este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.
7 Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci, ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.
8 Deci, cei ce sunt pământeşti, nu pot să placă lui Dumnezeu.
9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.
11 Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.
Creştinul trăieşte în aşteptarea mântuirii – așa să fie! Amin.
12 Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după îndemnurile ei.
13 Dacă trăiţi după îndemnurile firii pământești, veţi muri – vorbește fraților (nu celor din lume). Așa cum cei din lume nu vor ajunge cu Domnul în veșnicie, nici frații care nu umblă cu Domnul nu vor ajunge la premiul alergării! Biblia nu face o discriminare pozitivă pentru frați (cei intrați pe calea mântuirii) față de cei din lume; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi Trebuie să faceți și voi partea voastră în mântuirea voastră, mântuirea ușuratică pe veci, numai prin har, numai prin credință nu este valabilă! Doar dacă umblați cu Domnul veți ajunge la mântuirea finală
14 Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu – degeaba ar vrea să vă învețe lupii răpitori că veți fi cu Domnul, chiar dacă umblați cu demonii (cu lumea)!

Am intrat, prin har, pe calea mântuirii ca să umblăm cu Domnul. Vedem bine că frații care se cred mântuiți pe veci, dar nu umblă cu Domnul, nu sunt favorizați față de cei din lume. Nu poți sfârși cu Domnul în partea fericită a veșniciei decât dacă umbli cu Domnul, călăuzit și ajutat de Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt îl ai numai cât timp rămâi în har: umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu – degeaba dai din gură că ești mântuit pe veci!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s