Romani 6 îndreptățește învățătura că vei fi cu cel pe care l-ai slujit!

Romani 6
15 Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege (legea veche), ci sub har? Nicidecum.
16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la dreptate (justificare, îndreptățire)? – un verset care îndreptățește învățătura că vei fi cu cel pe care l-ai slujit!
17 Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de etalonul învăţăturii pe care aţi primit-o.
18 Şi prin chiar faptul că aţi fost eliberaţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii – unii care se pretind mântuiți pe veci s-au făcut robi ai satanei și pot face orice, că nu există cădere din har!
19 Vorbesc omeneşte din cauza neputinţei firii voastre pământeşti: după cum odinioară v-aţi făcut mădularele roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că făceaţi fărădelegea, tot aşa acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale dreptăţii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!
20 Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi liberi faţă de dreptate.
21 Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade de care acum vă este ruşine; pentru că sfârşitul acestor lucruri este moartea – sfârșitul învățăturilor dracilor că mântuirea nu se poate pierde și prin care demonii ruinează suflete este în loc rău în veșnicie.
22 Dar acum, odată ce aţi fost eliberaţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa eternă.
23 Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa eternă în Isus Cristos, Domnul nostru. (traducerea VDCM)

15 Şi atunci, ce? Să păcătuim pentru că nu suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum!
16 Nu ştiţi că, dacă vă daţi cuiva sclavi spre a-l asculta, sunteţi sclavii aceluia de care ascultaţi, ori ai păcatului, spre moarte, ori ai ascultării, spre justificare?
17 Dar, mulţumire să fie [adusă] lui Dumnezeu pentru că eraţi sclavii păcatului, însă aţi ascultat din inimă de îndreptarul învăţăturii care v-a fost încredinţat.
18 Fiind eliberaţi de păcat, voi aţi devenit sclavi ai dreptăţii.
19 Vorbesc ca om, din cauza slăbiciunii firii voastre: după cum [odinioară] vă puneaţi mădularele ca sclavi ai necurăţiei şi nelegiuirii spre nelegiuire, tot aşa, acum, oferiţi-vă mădularele ca sclavi ai dreptăţii spre sfinţenie.
20 Căci atunci când eraţi sclavii păcatului, eraţi liberi în ceea ce priveşte dreptatea.
21 Dar ce rod aveaţi atunci? Acum vă ruşinaţi de acele lucruri, de vreme ce sfârşitul lor este moartea.
22 Acum însă, după ce aţi fost eliberaţi de păcat şi aţi devenit sclavi ai lui Dumnezeu, aveţi rodul vostru spre sfinţire, iar scopul este viaţa veşnică.
23 Într-adevăr, răsplata păcatului este moartea, în timp ce harul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Cristos Isus, Domnul nostru. (VRBC)

Biblia este profund arministă și acesta este arminism.

Observ că titlul acestui text (în traducerea Cornilescu) este ”Harul nu îndreptăţeşte păcatul” – cât de ratați intelectual și spiritual de către satana pot fi cei care cred că mântuirea nu se poate pierde, că Harul îi îndreptățește în orice ar face ei, în umblarea lor cu lumea?!

15 să nu continuăm pe căile lumii, pentru că 16 aceasta va duce la moarte veșnică (nici măcar nu seamănă a mântuirea fără fapte, numai prin credință, pe veci și atât). Doar ascultarea de Domnul va duce la justificarea (prin fapte) la Judecată înaintea lui Dumnezeu! Nu vei avea folos spre mântuirea finală dacă nu umbli cu Domnul. Cui ai slujit, cu acela vei fi!

Nici vorbă de erezia nimicitoare că ești mântuit pe veci și nu mai scapi, poți face orice, că ești îndreptățit pe veci! Nu ești, decât dacă umbli cu Domnul până la capăt! Cui ai slujit, cu acela vei fi!

23 Fiindcă plata păcatului este moartea; dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa eternă în Isus Cristos, Domnul nostru – în mod evident, numai cei care vor ajunge la sfârșitul alergării lor cu Domnul, ajutați de Duhul Sfânt, vor primi premiul / Filipeni 3 despre alergare pentru premiu vedeți articol / și / articol cu mai multe traduceri / .

Filipeni 3.14 Alerg spre punctul final al cursei în care sunt angajat, ca să pot obţine premiul chemării cereşti oferit de Dumnezeu în Cristos Isus– Amin.  (traducerea BVA)

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s